הגדלת חיבור החשמל לבית

תהליך ההזמנה, תפקיד חברת החשמל והבדיקות הנדרשות על ידי חשמלאי.

לעיתים קרובות, עם רכישת עוד ועוד מכשירים חשמליים לבית, מתעורר הצורך להגדיל את הספק מערכת החשמל. אפשר להגביר את הזרם לדירה מ- 25 ל- 40 אמפר או להתקין חיבור תלת פאזי. אפשר גם להגדיל את החיבור מעבר לכך, אולם אז התהליך ממושך יותר והתשלום מחושב באופן שונה.

אם אכן החלטת לעשות זאת, כלומר, לבקש הגדלה של החיבור החשמלי, מומלץ שתתייעץ עם חשמלאי מורשה על גודל החיבור הדרוש לך. תכנן אותו כך שיתאים לצרכיך עתה ובעתיד.
התשלום עבור הגדלת החיבור נקבע בהתאם לגודל החיבור המוזמן.

כאן נעסוק בהזמנה של הגדלת חיבור ל- 40 אמפר ולהזמנת חיבור תלת פאזי (X25 אמפר).

לצורך ביצוע ההזמנה יש להתקשר לחברת החשמל או להגיע למשרדיה. בהמשך יישלח אליך טופס הזמנה, הכולל את פרטי ההזמנה, פירוט החיובים לתשלום והתנאים הקשורים בהזמנה.

חברת החשמל מתחייבת להגדיל חיבורים קיימים (X25 אמפר) תוך חודשיים מתשלום ההזמנה (בכפוף לתנאים מסוימים המפורטים בדף שיצורף לטופס ההזמנה).

 

תכנון הגדלת החיבור:
לאחר ההזמנה והתשלום עבור הגדלת החיבור תתכנן חברת החשמל את השינויים הנדרשים לביצוע ההגדלה. היא תבדוק אם הרשת החיצונית מתאימה לעומס המוגדל, או שנדרשים שינויים גם בחיבור החיצוני, וכן אם נדרשים אישורים מסוימים מהרשויות. בבניינים משותפים ייתכן שיהיה צורך בביצוע עבודות בחדר המדרגות.

חברת החשמל אחראית לעבודות החשמל עד למונה החשמל של הלקוח ולאספקת הזרם עד למתקן החשמל הפרטי. המתקן הפרטי בדירה או בעסק אינו בתחום האחריות של החברה, ולכן עליך לדאוג להתאמתו לחיבור החדש באמצעות חשמלאי מורשה. ייתכן שיהיה צורך לערוך בעזרת החשמלאי שינויים במעגלים החשמליים בדירה ובלח החשמל הדירתי, כגון: החלפת נתיכים, התקנת חוטי חשמל עבים יותר מפסק מגן נגד התחשמלות וכדומה.

בדיקת המתקן הפרטי:
בהגדלת חיבור ל-X25 אמפר ומעלה או אם תתבצע גם העתקה של מקום המונה, תידרש להזמין, באמצעות החשמלאי שלך, בדיקת תקינות של המתקן הפרטי. את הבדיקה מבצעים עובדי חברת החשמל שהוסמכו לכך, והיא כרוכה בתשלום. בדיקת המתקן תוזמן על ידך לאחר שהושלמו עבודות ההגדלה על ידי חברת החשמל.

לעתים, להזמנה של הגדלת חיבור ל- 40 אמפר חד-פאזי, לא נדרשת בדיקה כזאת. חברת החשמל תבצע את ההגדלה רק לאחר שתקבל ממך הודעה כי המתקן הפרטי שלך הותאם לחיבור המוגדל על-ידי חשמלאי מוסמך.

שינוי חיבור חשמל עקב שינוי בבנייה:
ההזמנה על שינוי כזה בחיבור החשמל עקב שינוי בבנייה מתבצעת באותה דרך. במקרים מסוימים, יהיה עליך להצטייד באישורים מאת הרשויות לתכנון ולבנייה, המתחייבים מחוק התכנון והבנייה. חברת החשמל תיידע אותך על כך.

בכל מקרה של שינוי חיבור עקב שינוי בבנייה או תוספת בנייה, תידרש להזמין, באמצעות החשמלאי שלך, בדיקת תקינות של המתקן הפרטי.

קישורים רלוונטיים:

תכנון מערכת החשמל הביתית  

פורום תכנון וצריכת חשמל

 

חזור מעלה