איגרת מטעם משרד העבודה והרווחה לבעל מעלית חדשה

איגרת מטעם משרד העבודה והרווחה לבעל מעלית חדשה

  
1. מבוא:
הנך בעל מעלית חדשה. המעלית היא אמצעי תחבורה נוח ובטוח - בתנאי שתדע לטפל בה ולדאוג שהיא תעבור בדיקות כנדרש בחוק.
 
איגרת זו באה לפרט את החובות ואת הזכויות שחלות על בעל המעלית וזאת במטרה לעזור ולהנחות את בעל המעלית איך לפעול, כדי להבטיח תפעול אמין ובטוח של המעלית ומניעת תקלות ותאונות.
 
2. מעלית חדשה - דרישות התקן
מעלית היא מוצר שחייב להיות בנוי לפי תקן - תקן ישראלי רשמי מס' - 24 (מעליות נוסעים ומשא) וחלה עליו חובת תו-תקן. כל מעלית שנבנית בארץ, חייבת להיות בנויה לפי הוראות התקן. על החברה המייצרת את המעלית להיות מאושרת על ידי מכון התקנים באשר לרכיבים בהם היא משתמשת לצורך בניית המעלית ואף באשר לתהליכי הייצור וההרכבה. רק חברה בעלת תו-תקן רשאית להרכיב מעלית.
מכאן נובע שכל המעליות חייבות לעמוד בדרישות התקן לגבי אמינות המערכות ובטיחות המעלית וכי לא תותר לשימוש מעלית שלא עומדת בדרישות אלה.
 
3. בדיקת מעלית חדשה
על פי הוראות החוק (פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל -1970 ) וכן על פי התקן למעליות, כל מעלית חדשה חייבת להיבדק בבדיקה ראשונה כדי לוודא שהיא אכן בנויה לפי הוראות התקן ושכל מערכת הביטחונות במעלית פועלת. הבדיקה תוודא שהמעלית בנויה כהלכה ובטוחה לשימוש.
ללא קיום הבדיקה הראשונה - הפעלת המעלית אסורה בהחלט.
הבדיקה תכלול את בדיקת תיק המעלית ואת התאמת המעלית להוראות תקן 24, והיא תבוצע על ידי ענף המעליות שבמכון התקנים הישראלי.
יצרן המעלית, הוא המחוייב בתשלום עבור בדיקה זו ולא הדיירים, וזאת משום שהמעלית בשלב זה עדיין רכושו של היצרן.
 
4. בדיקה תקופתית
על פי הוראות החוק, יש חובה לבצע אחת לשישה חודשים בדיקת בטיחות של המעלית. אי-ביצוע בדיקה כזו מסכן את המשתמשים במעלית מחד, ומהווה עבירה פלילית מאידך. הדבר דומה למכונית, שלא עברה "טסט" שנתי, ואסורה להפעלה. מי שנוהג במכונית כזו צפוי לעונש!
 
הבדיקה החצי-שנתית מתבצעת על ידי בודק מוסמך למעליות, שקיבל את הסמכתו ממשרד העבודה והרווחה. רק אלה המופיעים ברשימה זו (שמתעדכנת מדי פעם) רשאים לבצע את הבדיקה.
בעל המעלית חופשי לבחור את מי שהוא רוצה לבצע את הבדיקה עבורו. על בעל המעלית (הדיירים) להזמין במועד את הבודק המוסמך לצורך בדיקת המעלית ולשאת בהוצאות הבדיקה.

הבודק מציג את תוצאות הבדיקה בדו"ח שנקרא "תסקיר בדיקה". המקור נשלח לבעל המעלית ואילו העתק ממנו מגיע למשרד העבודה, אשר עוקב אחר ביצוע הבדיקות החצי-שנתיות בכלל ואחר ביצוע התיקונים שנרשמו בתסקיר בפרט. בעל המעלית אחראי להזמין אנשי שירות למעליות לצורך תיקון כל הליקויים, אותם פירט הבודק המוסמך בתסקיר הבדיקה.

אם וכאשר הבודק מצא לקויים שעלולים לסכן את המשתמשים במעלית, הוא מציין זאת בתסקיר. במקרה כזה, יש להשבית את המעלית לאלתר ולדאוג לכל הסידורים האפשריים, על מנת למנוע שימוש במעלית זו.
 
משרד העבודה והרווחה מפעיל את הסמכויות שבידו - דהיינו, מוציא צו האוסר את המשך פעולת המעלית עד לתיקונה ובדיקתה מחדש. ברור שהפעלת מעלית בניגוד לצו, אסורה לחלוטין ומסכנת את הנוסעים.
 
הפעלת המעלית תאושר ע"י מפקח עבודה לאחר שהבודק המוסמך בדק את המעלית ואישר שהליקויים הבטיחותיים אכן תוקנו לשביעות רצונו ולא נשקפת שום סכנה למשתמש במעלית.
 
5. שירות למעליות
המעלית היא מערכת אלקטרו-מכנית מסובכת למדי ותקלה בה יכולה כאמור להביא למצבים מסוכנים. הבדיקות החצי-שנתיות הכרחיות וחשובות בפני עצמן, אבל נדרש גם טיפול שוטף במעלית כדי להחליף רכיבים בלויים, לשמן ולכוונן את המערכות השונות.
 
על כן, מוציא משרד העבודה והרווחה רשיון לנותני שירות למעליות ורק חברה שהנה בעלת רשיון כזה רשאית לעסוק בתחום זה. בעל המעלית חופשי לבחור חברת שירות לפי החלטתו וניתן להשיג במשרדנו רשימת החברות המאושרות.
 
המשרד מחייב שכל מעלית תהיה בטיפול שוטף באמצעות אחת מחברות המאושרות. אי-קיום חוזה שירות מהווה עילה לא לאשר הפעלת המעלית. טיפול נאות במעלית מבטיח את פעולתה בצורה תקינה ובטוחה.
 
יצוין, כי לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שרות למעליות), התשמ"ד -1984 , מתקין המעלית בבית מגורים נושא באחריות לפעולתה התקינה של המעלית במשך שנה.
 
אחריות זו מכסה תיקונים וחלפים וניתנת ללא תשלום לדיירי הבית. זאת בתנאי שנחתם הסכם שירות בין הדיירים לבין המתקין בתוך 60 יום מיום הבדיקה הראשונה של המעלית ע"י בודק מוסמך.
 
כמו-כן, הצו מורה למתקין מעלית בבית מגורים לתת שירותי תחזוקה שוטפים במחצית הראשונה של שנת האחריות ללא תשלום מאת דיירי הבית.
 
 
6. חילוץ נוסעים לכודים ממעלית
לפעמים קורה שמעלית נתקעת בעת נסיעתה עקב תקלה כלשהיא, כולל הפסקת חשמל בבניין. ניתן בדרך כלל לחלץ את הלכודים במעלית על ידי דיירי הבניין עצמם, ולשם כך יש בחדר המכונה הוראות חילוץ מפורטות. מעבר לכך, מקיים מתקין המעלית הדרכה לדיירים, בה מוצג ומתורגל חילוץ נכון.
 
חשוב מאד לבצע את החילוץ בהתאם לאותן ההוראות וכל דרך אחרת היא מסוכנת ואסורה. אם מסיבה כלשהי לא מצליח חילוץ הנוסעים בדרך שההוראות מכתיבות, יש להתקשר לחברת השירות ולבקש עזרה.
 
כל נותן שירות מקיים כוננות במשך 24 שעות ביממה וליד המעלית רשומים מספרי טלפון החירום.
 
7. שימוש במעלית
בכל מעלית יש הוראות שימוש ויש לקיימן.
מספר הערות והארות, על השימוש במעלית, המבוססות על הניסיון המצטבר לגבי תאונות במעליות:
 
- הנסיעה במעלית חייבת להיעשות בהתאם למותר, כלומר אסור להעמיס את המעלית מעל המותר לפי המשקל או מספר נוסעים הרשומים בתא.
 
- יש להדריך את הילדים להתנהג בזהירות, לא להשתולל בתוך התא בזמן הנסיעה ולא להכניס חפצים שיכולים להיתפס ולהפריע לנסיעה התקינה של המעלית.
 
- חילוץ אנשים מתוך מעלית תקועה חייב להיעשות לפי הוראות החילוץ במדויק.
 
- אם מבחינים בדבר חריג - לדוגמה שמשה שבורה בדלת אחת התחנות או רעשים חריגים - יש לדאוג מיד להשבתת המעלית וניתוק החשמל למעלית ע"י הורדת ידית המפסק הראשי בחדר המכונה (לאחר שהנוסעים הוצאו מהמעלית). יש להודיע מיד לחברת השירות.
 
- אם מבחינים שדלת הפיר אינה סגורה ונעולה, כאשר המעלית לא נמצאת מולה, יש לפעול מיד להשבתת המעלית כאמור לעיל, ובנוסף לדאוג להגיף את הדלת. במידה והדבר אינו אפשרי, יש לחסום את הדלת ע"י ספסל, או קרש ולהעמיד שומר לידה עד לבואם של טכנאי המעלית.
 
- יש להתייחס להערות הבודק בבדיקה החצי-שנתית ברצינות רבה. תפקידו של הבודק לבחון את מצב המעלית מבחינה בטיחותית ולציין את אותם הליקויים שיש לתקן ללא דיחוי. אי-ביצוע הערותיו והמשך הפעלת המעלית עם אותם הלקויים מסכן את המשתמשים במעלית וברב המקרים יכול להביא לתקלה במעלית ולצורך בתיקונים רחבים יותר.
 
 
8. לסיכום
אנו מאחלים לך שימוש מהנה במעלית ומקווים שהיא תשרת אותך בנאמנות ובבטיחות. עליך - בעל המעלית - לדאוג שהיא תקבל את השירות והטיפול השוטף וכן שהיא תיבדק כל ששה חודשים על ידי הבודק המוסמך ושכל הערה תטופל.
 
- אינג' פ. מגנוס
מפקח עבודה ראשי
 
אגף הפיקוח על העבודה
טל' 02-6752307-8
פקס 02-5670932

 

קישורים רלוונטיים

סרטון וידאו על מעליות ביתיות

פורום מעליות ביתיות

חזור מעלה