אשפרת בטון

המאמר מציג סוגים של אשפרה, ובכלל זה אשפרה של קירות הנוצקים בתוך טפסות ואשפרה מזורזת.

מטרת האשפרה היא להגן על הבטון מהתייבשות. משך תקופת האשפרה תלוי בסוג הבטון:
 
בטון המורכב מצמנט פורטלנד רגיל 7- ימים לפחות.
בטון המורכב מצמנט פורטלנד מהיר 5-תושקתה ימים לפחות.
בטון המורכב באופן חלקי מאפר פחם במקום צמנט או חול 9- ימים לפחות או לפי דרישה במפרט המיוחד.
 
יש לשים לב לכך שאם האשפרה לא בוצעה כנדרש, רשאי המפקח לפסול את החלק הבעייתי.
 
האשפרה מבוצעת בשני שלבים:
 
האשפרה הראשונה נועדה למנוע היווצרות של סדיקה פלסטית. היא תימשך כמה שעות בלבד, ותתחיל מיד אחרי ביצוע פעולות הגימור, עם העלמו של הברק מפני הרצפה. קיימות 3 שיטות מקובלות לביצוע האשפרה:
- הצמדת יריעות פוליאתילן או בד גאוטכני לבטון.
- הרטבה מתמדת על ידי הזלפת מים.
- התזת חומר אשפרה בכמות המצוינת על האריזה.
 
אשפרה נמשכת - אשפרה זו נועדה להחזיק את הבטון במצב רטוב מסיום האשפרה הראשונה עד לתום תקופת האשפרה כפי שהוגדרה לעיל. כל אחת משלוש השיטות המוזכרות קודם יכולה לשמש לביצוע האשפרה הנמשכת, אך ניתן גם להתקין ממטרות או מטפטפות הפועלות באופן מתמיד או לכסות את פני הבטון בשכבת חול רטובה בעובי 5 ס"מ ולדאוג שתהיה רטובה כל הזמן. אפשר גם להציף את הבטון במים. האשפרה חייבת להיות רציפה והשיטה שהייתה מקובלת בעבר, של הרטבה באמצעות צינור מים כמה פעמים ביום, פסולה לחלוטין כיום.
 
מקרים מיוחדים של אשפרה:
אשפרה של קירות הנוצקים בתוך טפסות - יש לשחרר את הטפסות בהקדם האפשרי המותר לפי ת"י 90 ולהזליף מים כמה פעמים ביום במרווח שבין הבטון לטפסות.
 
לאחר פירוק הטפסות יש להמשיך בהרטבה מתמדת או להשתמש באוויר אשפרה שקוף בהתאם להוראות היצרן המופיעות על האריזה (החייבת להיות מקורית ושלמה לפני השימוש) או לכסות את הקירות ביריעות בד מצופות פוליאתילן. השימוש בחומר אשפרה מותז אסור במקרה של קירות המיועדים לטיח או לציפוי.
 
אשפרה מזורזת - אם מסיבות של לוח זמנים דרושה אשפרה מזורזת, ניתן להשיג אותה על ידי חימום, אך הדבר לא ייעשה מבלי אישור מתאים של מעבדה מוסמכת ושל המפקח. בכל אופן השמירה על הרטיבות תימשך 4 ימים לפחות.
 
חזור מעלה