מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 58 מושגים:
אבן גוויל RUBBLE
אבן גוויל RUBBLE (אבן פראית אבן דבש), אבן בלתי מעובדת או מעובדת למחצה לצורה בלתי מלבנית, שמקורה מגושי אבן מחציבה או מלקט גושי אבן שבטבע.
אבן גזית ASHLAR
אבן גזית ASHLAR אבן מעובדת בזווית של 90 מעלות, מסותתת בצד אחד
אבן גיר LIMESTONE
אבן גיר LIMESTONE אבן שכולה או חלקה הגדול הוא פחמת סידן, שמקורה בעיקר משאריות גיריות של אורגניזם והמשמשת לייצור סיד.
אבן גרוסה CRUSHED STONE
אבן גרוסה CRUSHED STONE אבנים קטנות בגדלים שונים שנוצרו מגריסת גושי אבן שנלקחו ממחצבה והמשמשות להכנת בטון או לתשתיות של כבישים.
אבן חול SAND STONE
אבן חול SAND STONE אבן שהתהוותה מגרגירי חול, בניגוד לאבן שיש או סיד. מתאימה לחיפוי קירות חוץ.
אבן חמי רמי
אבן חמי רמי אבן מעובדת למחצה לצורה מלבנית. מקורה מלקט גושי אבנים שבטבע או מגושי אבן שמקורם בחציבה
אבן מחצבה QUARRY STONE
אבן מחצבה QUARRY STONE אבן הלקוחה מהר סלע.
אבן מצע BASE STONE
אבן מצע BASE STONE אבן המשמשת בסיס לאבן הנבנית (מונחת מתחתיה).
אבן משוקפת
אבן משוקפת אבן שצלעותיה מעובדות על ידי שבירה באמצעות פטיש ולכן אינה מדויקת, בניגוד לאבן שצלעותיה מסותתות בקו ישר בעזרת איזמל או אבן מנוסרת.
אבן משקוף - עטבה
אבן משקוף - עטבה אבן המיועדת למשקוף מעל הדלת.
אבן שוליים - זמלה
אבן שוליים - זמלה אבן מעובדת בעלת שוליים חלקים.
אבן שכבות SEDIMENTARY STONE
אבן שכבות SEDIMENTARY STONE אבן טבעית העשויה שכבות ומתאימה לבנייה "מוקדאם".
אבן שפה (KERBSTONE(ENGLISH)/CU
אבן שפה (KERBSTONE(ENGLISH)/CU אבן בדרך כלל טרומית התוחמת את המדרכה, ברוחב של 14 עד 17 סמ' ובגובה של 25 סמ'.
אבני דסטור
אבני דסטור אבן מיוחדת, בנויה בין שני פתחים צמודים או בקצה קירות עם שני פנים, או אבן קושרת בנדבכי ראש הבנויים באבנים נדבכות.
אבני קשת ARCH STONE
אבני קשת ARCH STONE אבנים מעל פתחים, עם פיאות מעובדות רדיאלית עם תחתית אופקית או מקומרת.
אגד, מסבך TRUSS
אגד, מסבך TRUSS חיבור של קורות, מוטות או לוחות מעץ ו/או לוחות פלדה בדרך כלל בצורת משולש. ליצירת מבנה עליו יסודר חומר כיסוי לגג, או לחלופין קונסטרוקציה לחלק אחר אחר במבנה.
אגן ניקוז DRAINAGE BASIN
אגן ניקוז DRAINAGE BASIN תחום השטח המתנקז כולו לכיוון נקודה הנמוכה ביותר בתוכו.
אגן פלנג FLANGE
אגן פלנג FLANGE שפה, אוזן או בליטה של צינור בקוטר גדול מקוטר הצינור המאפשרת את חיבורם של צינורות צמודים זה לזה, באמצעות ברגים העוברים דרך חורים שנקדחו בחלק הבולט.
אגרגט, אגרגטים AGGREGATES
אגרגט, אגרגטים AGGREGATES חלקי אבנים גרוסות לממדים שונים, מגושי סלע קשה ועד גרגירי חול. תפקיד האגרגט לשמש כחומר מילוי לבטון, לאבן מלאכותית (מרצפות) ולאספלט, כדי להגביר את חוזקם. ככל שהאגרגט עמיד יותר בפני שחיקה כך תגבר יכולת העמידות בשחיקה של הבטון, המרצפת או שכבת האספלט.
אגרות בנייה
אגרות בנייה מכלול תשלומים שגובה רשות מקומית מהמבקשים היתרי בנייה. בכספים אלה מממנת הרשות עבודות תשתית, פיתוח ותשלומים אחרים, כפי שהם מפורטים בחוקי-העזר העירוניים, על פי הנחיות משרד הפנים. החיוב באגרות הבנייה השונות מחושב בחלקו לפי שטחו של הבניין המתוכנן, וחלקו לפי שטח המגרש, כפי שהוא בא לידי ביטוי בתוכנית ההגשה (ראה תוכנית הגשה). עם מיסי הבנייה השונים נמנים בין השאר : * תשלום לפי מ"ר מבונה * מסחרי למ"ר (משרדים) * ממ"ד למ"ר * סימון קו בניין * אגרת הריסה * מס צינורות לפי שטח המגרש לפי מ"ר * מס ביוב לפי שטח הבנייה לפי מ"ר * חיבור הבניין לרשת המים לפי מספר הדירות * מדי-מים לדירות * מדי-מים לגינה * תיעול וניקוז לשטח הבנייה
אגרת פיתוח
אגרת פיתוח תשלום שגובה רשות מקומית מבעלי קרקע לשם כיסוי עלויות פיתוח, כגון סלילת כבישי גישה וכבישים פנימיים, בניית מערכת ביוב, התקנת רשתות תקשורת, חנייה ועבודות גינון. עבודות אלה מבוצעות בדרך-כלל על ידי הרשות המקומית ועלותן מוחזרת לרשות על ידי היזם או הקבלן לקראת מועד קבלת היתר הבנייה. יש מקרים שבהם מגיעה הרשות המקומית להסכמה עם היזם, או הקבלן, לפיו היא מעבירה את ביצוע הפיתוח לידי הקבלן המבצע עצמו, ומקזזת את סכום האגרה מסך התשלומים שמגיעים לה מידי היום/הקבלן עבור היתר הבנייה.
אדמות מנהל
אדמות מנהל כינוי לאדמות שבבעלות מנהל מקרקעי ישראל. כ-93% משטחה של מדינת ישראל - העומד על כ-22 מיליון דונם - דהיינו, כ-20.5 מיליון דונם הם בבעלות המדינה, באמצעות רשויות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל. הפיקוח על קרקעות אלה וניהולן האדמיניסטרטיווי מופקד בידי מנהל מקרקעי ישראל, שנוסד למטרות אלה ב-1961 (ראה גם מנהל מקרקעי ישראל וחוק יסוד: מנהל מקרקעי ישראל).
אדמות תופחות SWELLING SOILS
אדמות תופחות SWELLING SOILS אדמה המשנה את נפחה לפי מצב הרטיבות, מתנפחת כשהיא רטובה, מצטמקת כשהיא מתייבשת
אדן אבן בורטג STONE SILL
אדן אבן בורטג STONE SILL סף של חלון עשוי מאבן אחת או יותר, מלבניות.
אדן חלון WINDOW SILL
אדן חלון WINDOW SILL חלק לכל רוחבו של פתח בניין, הבולט ממנו ושעליו גם מונח החלון. אדן החלון עשוי מבטון, מטראצו, מפלדה או מאלומיניום. רצוי שיסודר אף מים בחלקו התחתון.
אדריכל
אדריכל מי שהוכשר בתכנון מבנים, כבישים, נוף, פיתוח, גינון, וכד', במוסד מקצועי, או במוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, וקיבל, לאחר שעמד בכל המבחנים המקצועיים, הרשאה והסמכה לעסוק במקצוע זה (ראה גם מורשה היתר). האדריכל אחראי על : 1. הכנת תוכניות בניין לפי חוק התכנון והבנייה וחוקים אחרים , התקפים באיזור וקשורים בפרויקט 2. הגשת התוכניות לאישור הרשויות המוסמכות וקבלת היתרי בנייה ו/או פיתוח ; 3. ליווי תהליך הרישוי עד לקבלת ההיתרים הדרושים ; 4. ביצוע תוכנית הבנייה בשטח, וביצוע הפיקוח העליון, על פי חוק.
אדריכל נוף
אדריכל נוף אדריכל בעל כישורים בתכנון ועיצוב הסביבה בנוף הבינוי. אדריכל הנוף מתכנן ויועץ בתחומים הבאים : 1. שימור ופיתוח סביבה טבעית, פארקים לאומיים, שמורות טבע, אתרים ארכיאולוגיים, מאגרי מים, נחלים ואזורי חוף 2. שיקום מפגעים סביבתיים, אתרי מחצבות ומכרות 3. פיתוח אזורי נופש, תיירות וספורט 4. תכנון שטחי ציבור פתוחים, יער, חורש ומרעה 5. התוויית כבישים ומערכות תשתית בנוף 6. עיצוב מדרחוב, טיילות, רחובות משולבים, אתרי הנצחה וכיכרות 7. אדריכלות גנים חיצוניים ופנימיים, וגנים על גגות ; מרבית אדריכלי הנוף מאוגדים באיגוד הישראלי של אדריכלי נוף, שנוסד ב-1952 ומסונף לפדרציה הבין-לאומית של אדריכלי נוף - IFLA .
אדריכל פנים INTERIOR DECORATOR
אדריכל פנים INTERIOR DECORATOR אדם מיומן באומנות התכנון של פנים המבנים, בבחירת החומרים והצבעים בעיקר של שטחי מסחר, משרדים וכו, אך גם של דירות, בתי מלון וכד.
אדריכלות
אדריכלות תורת הבנייה והתכנון, ותכנון סביבתי לבניית מבנים, מפעלי תעשייה, גשרים וכיו"ב. כמו גם עיצוב פנים וחוץ של מבנים (ראה גם אדריכל).
אופציה במקרקעין
אופציה במקרקעין LAND PURCHASE OPTION פרק זמן למימוש רכישת מקרקעין, שמעניק בעל נכס - בהסכם - בכתב לרוכש פוטנציאלי. האופציה מעניקה לרוכש הפוטנציאלי שהות לבדוק ביסודיות את עסקת המקרקעין המוצעת לו, ולחפש מקורות מימון או שותפים להשקעה בעסקה. במקרים רבים נרכשת האופציה מידי בעל המקרקעין . במקרה שהקונה חוזר בו מעסקת הרכישה סכום זה נשאר בידי בעל המקרקעין , אך אם הקונה מממש את זכותו לרכוש את המקרקעין נכלל סכום זה בסך התמורה עבור המקרקעין, נשוא העסקה
אופציה במקרקעין
אופציה במקרקעין פרק זמן למימוש רכישת מקרקעין, שמעניק בעל נכס - בהסכם בכתב - לרוכש פוטנציאלי. האופציה מעניקה לרוכש הפוטנציאלי שהות לבדוק ביסודיות את עסקת המקרקעין המוצעת לו, ולחפש מקורות מימון או שותפים להשקעה בעסקה. במקרים רבים נרכשת האופציה מידי בעל המקרקעין. סכום זה נשאר בידי בעל המקרקעין במקרה שהקונה חוזר בו מעסקת הרכישה, ואילו אם הקונה מממש את זכותו לרכוש את המקרקעין נכלל סכום זה בסך התמורה עבור המקרקעין, נשוא העסקה.
אזור בנייה
אזור בנייה מנהל מקרקעי ישראל, רשויות מקומיות ורשויות מוסמכות אחרות מגדירות כ"אזור בנייה" כל שטח קרקע, או אזור, המיועד לבנייה על פי תוכנית בניין ערים (ת.ב.ע) מאושרת ותקפה שנבדקה ואושרה על ידי הרשות הנוגעת בדבר. לרוב מדובר בוועדות ארציות לתכנון ובנייה, המתואמות עם משרד הפנים ומשרד השיכון והבינוי (ראה גם תוכנית בניין ערים).
אזור פיתוח
אזור פיתוח אזור, חבל ארץ, הצמוד בדרך-כלל ליישוב עירוני, שהוגדר על ידי ממשלת ישראל "אזור פיתוח", וחלים עליו חוקים שונים שבאים לעודד בו התיישבות על ידי פיתוח תעסוקה ומקורות פרנסה. על פי החוק לעידוד השקעות הון משנת 1958 מקבלים יזמים, המקימים מפעלי תעשייה ליצוא, תמיכה ממשלתית בצורת מענקי השקעה, מקורות מימון זולים והנחות במסים. תקופת הזכאות להטבות בגין פרויקט מסוג זה עומדת בדרך-כלל על 10 שנים. בתום תקופה זו אמור הפרויקט להיות ערוך ומוכן לפעול בצורה עצמאית (ראה גם חוק לעידוד השקעות הון).
אזור תכנון מושהה
אזור תכנון מושהה אזור המיועד עקרונית לבנייה, אלא שהרשות המוסמכת, קרי הוועדות המחוזיות והמקומיות לתכנון ובנייה, טרם החליטו או אישרו סופית את תוכניות הבנייה בו, או שהתוכניות נמצאות בתהליך הפקדה, או ממתינות לאישור משרד הפנים.
אחוזי בנייה
אחוזי בנייה CONSTRUCTION PERCENTAGES, CONSTRUCTION RIGHTS השיעור באחוזים של השטח המותר לבנייה על פני שטח קרקע מסוים, כפי שנקבע בתוכנית בניין ערים הרלוונטית לאזור שבו מדובר. לדוגמה :באזור שבו אחוזי הבנייה עומדים על 150% יהיה שטח הבנייה על שטח קרקע בן 753 מ"ר שווה לכפולת שטח הקרקע במכסת אחוזי הבנייה, כלומר: 1,130 מ"ר = 150% X 753 מ"ר. כשמדובר בבניית מבנה רב-קומות עשויים אחוזי הבנייה המותרים להיות גבוהים מ- 100%. לעתים מצוינים בתוכנית אחוזי הבנייה המותרים לכל קומה בנפרד .יש תוכניות מתאר שבהן לא נכללים חלקים שונים מהבית בחישוב אחוזי הבנייה בהם שטחי שירות, כגון מבני-עזר, מקלטים, מרפסות ,עליות גג ,מרתפים ,סככות ומחסנים .פרטים על אחוזי הבנייה במגרש מסוים ניתן לקבל מהוועדה המקומית) ראה גם ועדה מקומית, זכויות בנייה, תוכנית בניין ערים).
אחוזי בנייה SOIL OCCUPATION CO
אחוזי בנייה SOIL OCCUPATION CO השטח העיקרי המותר לבנייה מחושב לפי אחוזים משטח הבנייה. למשל, ניתן לבנות על 40% משטח המגרש שהוא 300 מ"ר, כלומר השטח העיקרי לבנייה הנו 120 מ"ר.
איגוד מקרקעין
איגוד מקרקעין REAL ESTATE ENTITY OR CORPORATION ישות משפטית - חברה או תאגיד - שרוב נכסיה הם מקרקעין .מדובר במעין "חברת אחזקות" או "חברת בית", כמשמעותה בסעיף 64 לפקודת מס הכנסה .בעלי-המניות מחזיקים בנכס המקרקעין באמצעות מניותיהם באיגוד. לעניין הגדרת איגוד מקרקעין לא ייראו כנכסיו של האיגוד :מזומנים ,מניות בחברות אחרות, אגרות-חוב, ניירות-ערך ומיטלטלין ,שאינם משמשים בייצור הכנסתו של האיגוד. מכירתן או העברתן של מניות חברה בע"מ - שהוגדרה כאיגוד מקרקעין - חייבת במס שבח מקרקעין, אך אינה חייבת במס רווחי הון .רכישת מניות באיגוד מקרקעין חייבת במס רכישה. הקמת איגוד מקרקעין באה להחליף את הקמת חברות גוש חלקה בע"מ שהעניקו לבעליהן או לרוכשי הנכס מהן פטור מתשלום מס רכישה ומס שבח ,מאחר שהיה מדובר במכירת מניות החברה ולא במכירת נכס מקרקעין )ראה גם חברת גוש חלקה בע"מ, מס שבח מקרקעין).
איזוטופ בע"מ
איזוטופ בע"מ חברה הנדסית, מורשית מטעם הרשות, המוסמכת לבצע בדיקות באתרי בנייה כדי לוודא התאמה לתקני הבנייה התקפים בישראל. בין השאר בודקת החברה : בטון, יציקות, ברזל, מכלול אינסטלציה סניטרית, חשמל, אנטנות ותקשורת (ראה גם מכון התקנים הישראלי והמכון הלאומי לחקר הבנייה).
איחוד וחלוקה מחדש של חלקות
איחוד וחלוקה מחדש של חלקות REPARCELLATION חלוקתו מחדש של שטח קרקע - בהסכמת הבעלים או בלעדיה -בדרך כלל לצורך שינוי ייעוד השטח .לרוב מדובר בשינוי ייעוד של קרקע חקלאית ,שהייתה מחולקת לחלקות לעיבוד ,לקרקע לבנייה למגורים ,כאשר החלוקה הקיימת אינה מתאימה למצב החדש ,בין השאר, מאחר שבמקרה של בנייה למגורים יש להפריש שיעור מסויים מהקרקע לצורכי ציבור ,כגון מבני-ציבור, רחובות ,גינות ,כיכרות וגנים; הפרשה שבגינה משתנה היקף השטח בבעלות פרטית, ומטבע הדברים בתוכנית הבינוי שמכינה הרשות לאותה קרקע היא מייעדת חלקות אחדות לבנייה רוויה , אחדות לבנייה מסחרית ואחרות יוותרו בפאתי האזור המיועד לבנייה ;ובסופה של חלוקה ישתנה שוויין של החלקות השונות באזור ,נשוא החלוקה מחדש. בתום התהליך מכין שמאי טבלת איזון וחלוקה שבאמצעותה הוא משווה את שווייה היחסי של כל חלקה בעבר לעומת שווייה לאחר החלוקה, כדי לפצות את בעלי החלקות שנפגעו .הפיצוי עשוי להיות באמצעות הגדלת שטח הנכס, או באמצעות תשלומי איזון)ראה טבלת איזון וחלוקה).
איחוד חלקות
איחוד חלקות COMBINATION, CONSOLIDATION OF PARCELS פעולה משפטית-כלכלית, באה לכלול בהגדרה אחת ובסימון אחד חלקות קרקע הגובלות זו בזו . פעולה זו מחייבת מדידה על ידי מודד מוסמך ושמאי מקרקעין. עם אישור האיחוד על ידי פקיד ההסדר בלשכת רישום מקרקעין שליד משרד המשפטים, נחשבות החלקות ליחידה אחת בעלת סימון) גוש, חלקה (אחד. בדרך-כלל פעולה זו נעשית על מנת לקבל מהרשות המקומית אישור להגדלת שטח בנייה. למשל, באזורים מסוימים בתל-אביב מאושרים אחוזי בנייה מוגדלים לחלקות ששטחן גדול מ-500 מ"ר. במקרה כזה יש תועלת באיחוד שתי חלקות הגובלות זו בזו, ששטח כל אחת מהן 300 מ"ר. לאיחוד חלקות יש גם יתרונות תכנוניים-טכניים וכלכליים, למשל: אם בונים על שטחן של החלקות המאוחדות בניין אחד בן 14 דירות, במקום שני בניינים בני 7 דירות, אפשר לחסוך בשטחים ציבוריים :אין צורך בשני חדרי-מדרגות שתי מעליות וכו'. כמו כן ,מאפשר האיחוד ניצול שטח ההפרדה בין שני הבניינים, קרי מרווח קו הבניין )ראה קו בניין( ויש ניצול מרבי של שטחי הבנייה. תהליך איחוד חלקות הוא מורכב ומסובך ורצוי להעבירו לטיפול עורך-דין שזה תחום מומחיותו. עורך-הדין הוא שיתאם בין המודדים בשטח לבין פקיד ההסדר בלשכת רישום מקרקעין) ראה איחוד וחלוקה מחדש).
איטום WATERPROOFING, WATERTIGH
איטום WATERPROOFING, WATERTIGH תחום ההגנה על הבניין מפני רטיבות וחדירת מים. מערכת האיטום- שכבת מגן שתפקידה לבודד את האלמנט שעליו אנו רוצים להגן. האיטום בא לידי ביטוי גם בתכנון נכון של פרטי בניין כגון פתחים, אף מים לחלון, ספי יציאה ועוד.
איטום חלון WINDOW WEATHER STRI
איטום חלון WINDOW WEATHER STRI נקיטת אמצעים למניעת חדירת מי גשם דרך החלון ודרך אדן החלון.
איטום יסוד FOUNDATION WATERPRO
איטום יסוד FOUNDATION WATERPRO נקיטת אמצעים למניעת רטיבות ביסוד או מסד של מבנה וזחילתה הקפילרית כלפי מעלה.
איטום על ידי יריעה WATERPROOFI
איטום על ידי יריעה WATERPROOFI יישום יריעות מחומר עמיד מפני מים על גגות או חלקי בניין אחרים, כדי למנוע חדירת המים. היריעות יכולות להיות עשויות בביטומן, אי.פי.די.אם (EPDM), פי.וי.סי (PVC ) וכו'.
איטום קירות וכרכובים WALL WATE
איטום קירות וכרכובים WALL WATE קיימת סדרה של חומרים מוכנים מראש לאיטום קירות וכרכובים היוצרים ציפוי גמיש המורכב מבסיס צמנטי, חול, מוספים ודבקים וקיים גם תכשיר על בסיס סיליקון-אלגומרית, ממיסים ופחמימינים
אילגון ANODIZATION
אילגון ANODIZATION ציפוי מתכת המהווה שכבת הגנה. שכבה זו נוצרת בתהליך אלקטרוליטי המסיר את שכבת ההתחמצנות ואוטם את החומר. הוא בא בצבעים שונים ועשוי מחומרים שונים כגון מגנזיום או אלומיניום. עוביו נמדד במיקרונים. שיטת ציפוי זו מתאימה במיוחד כאשר הפתחים בקרבת מליחות ולחות, כמו במישור החוף.
אימפרגנציה IMPREGNATION
אימפרגנציה IMPREGNATION טבילת עץ בקראוזול או בחומר משמר אחר כדי לשמור על העץ, בתהליך של ואקום ושל לחץ (אוטוקלאב) המופעלים לסירוגין. האימפרגנציה מחסנת את העץ מפני מזיקים. חובה לבצע תהליך זה כשמדובר בעץ המשמש לקונסטרוקציה לגג.
אינסטלציה סניטרית SANITARY INS
אינסטלציה סניטרית SANITARY INS מערכת צינורות לאספקת מים בבניין ולהוצאת מי הדלוחין (WASTE WATER) ומי השופכין SOILED WATER)), לרבות כל הקבועות התברואתיות כגון כיורים, קערות, אסלות, ברזים וכו. את מיקום האינסטלציה הסניטרית מתכנן האדריכל בתיאום עם מהנדס אינסטלציה.
אישור תוכנית
אישור תוכנית אישורה של תוכנית בינוי על שטח קרקע מסוים על ידי הרשות המוסמכת - ועדה מקומית לתכנון ובנייה, ועדה מחוזית לתכנון ובנייה, מועצת הבנייה הארצית וכו'. היוזמה להגשת התוכנית לאישורה של הרשות יכולה להיות של יזם פרטי, שמניעיו כלכליים-עסקיים, וכן של רשות מקומית, מטעמים אורבניים ומוניציפליים.
אלמנט תריס גלילי ROLLING SHUTT
אלמנט תריס גלילי ROLLING SHUTT אלמנט טרומי המיועד לסגור את ארגז התריס בצדו החיצוני. עשוי מחומרים שונים, אך כולל זיון ולפעמים גם אף מים.
אמולסיה אקרילית ACRYLIC EMULSI
אמולסיה אקרילית ACRYLIC EMULSI תמיסה שהיא תערובת של שני נוזלים שאינם מתמזגים. במקרה זה אחד משני החומרים הוא על בסיס אקרילי. משמשת בעיקר לאיטום או כשכבה אחרונה של איטום למשל להלבנת גג שטוח.
אמולסיה אקרילית מחוזקת REINFOR
אמולסיה אקרילית מחוזקת REINFOR האמולסיה החד-רכיבית מחוזקת בסיבי זיון העשויים חומרים טבעיים. היא משמשת לאיטום גגות חדשים או ישנים, שטוחים או מרחביים.
אמולסיה תחליב EMULSION
אמולסיה תחליב EMULSION תערובת שבה נוזל אחד מפוזר בצורת טיפות זעירות בנוזל אחר או בתמיסה. יש לה מראה של חלב. משמש לצביעה ואיטום בעבודת הבנייה.
אספלט ASPHALT
אספלט ASPHALT סוג הביטומן הנפוץ ביותר. הוא תרכובת פחמימנית שחורה מוצקה או צמיגה מאוד, המשמש כחומר מקשר בין אגרגטים ליצירת ציפוי של כבישים ומשטחים אחרים.
אף מים RAIN DRIP
אף מים RAIN DRIP חריץ בתחתית בליטת אדן החלון, היוצר מצב שבו כל טיפת מים הזוחלת על האדן נופלת ישירות אל הקרקע ואינה מגיעה לקיר שמתחת.
אשפרה CURING
אשפרה CURING טיפול בבטון לאחר יציקתו על ידי הרטבתו או על ידי הוספת מוספים מיוחדים. האשפרה באה לחזק את הבטון אשר מגיע לחוזקו המקסימלי רק לאחר 30 יום וכמו כן למנוע סדיקה.
אתר עתיקות, אתר ארכיאולוגי
אתר עתיקות, אתר ארכיאולוגי קרקע שרשות העתיקות במשרד החינוך והתרבות הכריזה עליה כעל אתר שמור, לאחר שנוכחה שיש בה עתיקות וממצאים היסטוריים החשובים למדינה. לאחר שהוכרזה הקרקע כאתר עתיקות היא עוברת לפיקוחה של הרשות. מקרקעין שהוכרזו כאתר עתיקות מחויבים ברישום בלשכת רישום מקרקעין ורואים אור בילקוט הפרסומים. מקרקעין שהוכרזו כאתרי עתיקות מאבדים משוויים, מאחר והבונה נאלץ להתמודד עם בעיות שונות ועם הוצאות נלוות, כגון חפירות-הצלה, בנייה מוגבלת, בנייה מותנית וכד'. לפיכך, טוב יעשה יזם אם יבדוק אפשרות של הימצאות עתיקות בשטח המיועד לבנייה, לפני שיחליט על רכישת הקרקע, אם קיימת סבירות לכך. בדיקה כזו ניתן לבצע בלשכת רישום מקרקעין, במועצה המקומית שבתחומה נמצא שטח המקרקעין ובהתייעצות עם מומחים (עו"ד, שמאי מקרקעין). רשות העתיקות מפרסמת אחת לשנה את רשימת אתרי העתיקות ובה שמות האתרים, נקודות ציון מדויקות, תיאור העתיקות, וכן מספרי גוש וחלקה. עם זאת, ייתכנו מקרים שמקרקעין מסוימים לא נרשמו כאתר עתיקות.
אתר-בנייה
אתר-בנייה שטח סגור ואסור לכניסת הציבור, שבו מבוצעת פעילות בנייה על פי היתר בנייה כחוק. על פי התקנות חייב אתר הבנייה להיות מתוחם, סגור באמצעות גדר, ומסומן בשילוט מתאים, המתרה מפני כניסת זרים לשטח. באמצעות סגירת שטח הבנייה מבקשת הרשות למנוע פגיעה בגורמים שאינם מורשים להיות במקום, כגון ילדים או עוברי-אורח. על הגדר התוחמת את אתר-הבנייה יש לתלות שלט המפרט בבירור את שמו של הקבלן המבצע, כתובתו, מספר הטלפון בביתו, וכן את שמו של מנהל העבודה (ראה גם שנורגריסט).
חזור מעלה