מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 13 מושגים:
גבול אלסטיות ELASTICITY LIMIT
גבול אלסטיות ELASTICITY LIMIT נקודה שמעבר לה גוף שעליו מופעל כוח כלשהו, אינו חוזר לצורתו המקורית (לאחר שזו עוותה כתוצאה מהפעלת הכוח). בחישובי קונסטרוקציה ובבחירת חומרים שונים לבניין, מחשב המהנדס את גבול האלסטיות של החומר או של האלמנט המדובר.
גבול מגרש
גבול מגרש קו גבול בין שטח קרקע אחד למשנהו. הקו נמדד ומסומן במדויק על ידי מודד מוסמך, המסתייע בתוואי השטח, נקודות טריאנגולציה וכו'. גבול המגרש מסומן לפני תחילת עבודות הבנייה באתר (ראה גם תורת המדידה, מודד מוסמך).
גבול מוניציפלי
גבול מוניציפלי קו גבול בין שתי רשויות מקומיות, למשל קו הגבול בין תל-אביב לבין רמת-גן. האזורים הנמצאים בתחום קו הגבול משלמים מסים לרשות שבשטחה הם נכללים, ומקבלים ממנה שירותים.
גג ROOF
גג ROOF חלק מן הבניין המכסה אותו והנמצא מעל התקרה. עשוי מעץ, מתכת או בטון. הוא יכול להיות דו שיפועי, עם שיפועים שווים או לא שווים, חד-שיפועי או שטוח.
גוף תאורה LUMINAIRE
גוף תאורה LUMINAIRE רכיב המספק אור (ושאינו נורה פשוטה), המותקן בתקרה ו/או על קירות ואמור להיות אלמנט דקורטיבי. כיום ניתן לקבל גופי תאורה העשויים ממגוון חומרים, מניקל ועד פלסטיק. כמו כן ניתן להזמין גופי תאורה בעיצוב אישי, פרי עבודות יד.
גורד שחקים
גורד שחקים בניין משרדים ומגורים שגובהו חורג מהגבהים הרגילים הקיימים. בדרך-כלל מדובר בבניין שמניין קומותיו 30 או יותר. בניינים אלה שכיחים בעיר האמריקאית ניו-יורק, ביניהם בניין "האמפייר סטייט בילדינג", ובניין "י.ב.מ".
גוש
גוש יחידת סימון ורישום של מקרקעין, כפי שנרשמה וסומנה בלשכת ספרי האחוזה (טאבו), והמאחדת וכוללת בתוכה חלקות, חלקות- משנה ותת-חלקות. בפעולת רישום המקרקעין הוחל בתקופת השלטון העותמנית כדי לפקח על המקרקעין בארץ, ולאפשרו זיהוי מדויק של מגרשים לצורך ביצוע עסקות מקרקעין ופיתוח, ולשם רישום מתאים בתוכניות לבניין ערים, הקובעות את זכויות הבנייה, ובתוכנית המפורטת של כל אזור ואזור (ראה גם תוכנית בניין ערים, זכויות בנייה, תוכנית מפורטת).
גזירה SHEAR
גזירה SHEAR מאמצים הנוצרים כתוצאה מכוחות חיתוך. במאמצים אלו הכוחות פועלים לגזור את האלמנט הקונסטרוקטיבי לשניים, כלומר לדחוף חלק אחד לצד מסוים וחלק שני לצד אחר. בבניין יש לחשב את חוזקו של האלמנט על פי כוחות הגזירה שיפעלו עליו וכוחות המתיחה (לעיתים יש כוחות נוספים).
גיאודזיה
גיאודזיה ראה תורת המדידות
גמלון GABLE TYMPANUM
גמלון GABLE TYMPANUM חלקו של קיר בבניין, העשוי כמשולש, ונמצא מתחת לגג המשופע, עד לחלק התחתון שלו. ברוב המקרים נבנים הגמלונים בשתי חזיתות מנוגדות וגג הרעפים הוא דו- שיפועי. מבנה העץ של הגג נבנה בין הגמלונים ונושא מתחתיו את תקרת הרשת המטויחת. הגמלון יכול להיות בנוי מבלוקים או מעץ. על ידי עיצוב נכון ניתן להפוך את הגמלון לאלמנט דקורטיבי (ניתן להבליטו מעט, לצבוע בצבע אחר ועוד).
גמר בנייה WALL FINISH
גמר בנייה WALL FINISH מונח הבא להגדיר את אופי הבנייה של קיר, כגון בנייה פראית, בנייה רגילה, בנייה נקייה (עם פוגות מודגשות).
גמר הבנייה COMPLETION OF CONST
גמר הבנייה COMPLETION OF CONST שלב שבו הסתיימה בניית הבניין והוא מוכן למלא את תפקידו, או מצב שבו כבר הוחל השימוש ביותר ממחצית שטחו.
גרמושקה
גרמושקה ראה תוכנית הגשה
חזור מעלה