מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 28 מושגים:
דבק GLUE
דבק GLUE חומר המשמש לחיבור שני אלמנטים שונים בבניין. קיימים סוגים שונים וייחודיים של דבק למטרות שונות בבנייה, לחיבור חומרים שונים במיקומים שונים (חוץ, פנים). בבחירת דבק יש להקפיד על בדיקת מרכיביו ותאריך פקיעת התוקף ולוודא שאינו רעיל או מסוכן לשימוש ללא אמצעי מגן.
דבק אקרילי
דבק אקרילי דבק להדבקה בשיטה הדקה ( 3-5 מ"מ). דבק על בסיס אקרילי, המורכב משרפים סינתטיים, חול ומוספים שונים. מתאים להדבקת קרמיקה ואריחים שונים לריצוף וחיפוי.
דבק גמיש
דבק גמיש דבק להדבקת אריחים בשיטה הדקה )3-5 מ"מ). ליישום על רצפות וקורות, להדבקת אריחי קרמיקה, פסיפס וציפוי קירות חוץ. מורכב מצמנט לבן, חול, שרפים סינתטיים ומוספים שונים. לשימוש פנימי וחיצוני
דבק מגע
דבק מגע דבק עבור הדבקת לוחות סיבית, שעם, פוליאוריתן מוקצף (קלקר), לוחות פורמייקה, יריעות רצפה מגומי ופי.וי.סי, לרבות פרופילים. משמש גם להדבקת שטיחים. בדרך כלל, החומר דליק ויש להרחיקו מאש וממקור של חום גבוה. הוא מכיל ממיסים נדיפים ויש להימנע משאיפת אדים וממגע ישיר איתו
דבק על בסיס צמנטי
דבק על בסיס צמנטי קיימים שני סוגים: דבק להדבקת אריחי קרמיקה בשיטה הדקה (3-5 מ"מ) ודבק להדבקה בשיטה העבה (6-15 מ"מ). מורכבים מצמנט, חול, שרפים סינתטיים ומוספים שונים. לשימוש פנימי וחיצוני.
דבק על בסיס צמנטי לבניית קירות
דבק על בסיס צמנטי לבניית קירות דבק להדבקת לבני חול-סיד מסוג איטונג ואשקלית בשיטה הדקה (3-5 מ"מ). הוא מורכב מצמנט, חול, שרפים סינתטיים ומוספים שונים.
דוח אפס
דוח אפס דו"ח כלכלי-עסקי שעורך שמאי מקרקעין ובו הוא מתאר את מצבו של נכס מקרקעין. הדו"ח מיועד לבנקים ולמוסדות אשראי אחרים כדי לסייע בהערכת שווי הנכס שאמור לשמש ביטחון למתן אשראי, והוא כולל את המרכיבים הבאים : 1. תיאור הנכס (מגרש, בניין). 2. הבעלות (פרטית או מינהל מקרקעי ישראל. 3. תיאור הסביבה העסקית והדמוגרפית. 4. זכויות הבנייה והפיתוח (כלומר, אלו שטחים בסביבת הנכס יוקדשו לבתי-ספר, אולמות תרבות וכו'). 5. הפוטנציאל העסקי-כלכלי של הנכס, תחזית פדיון (או דמי שכירות), לעומת עלויות הקמה והרווח הצפוי מתהליך הבנייה והפיתוח. 6. תורים מזומנים צפוי.
דיאגרמה של מומנטים MOMENTS DIA
דיאגרמה של מומנטים MOMENTS DIA דיאגרמה המציגה באופן גרפי את המומנט בכל מקום לאורכו של רכיב קונסטרוקטיבי כלשהו.
דיאגרמת הגזירה SHEAR DIAGRAM
דיאגרמת הגזירה SHEAR DIAGRAM דיאגרמה המציגה באופן גרפי את הגזירה בכל מקום לאורכו של רכיב כלשהו.
דיור מוגן
דיור מוגן SHELTERED HOUSING, PROTECTED HOUSING מסגרת דיור ציבורית או פרטית - מבנה, קבוצת מבנים ,כפר - לקשישים סיעודיים, תשושי-נפש ומפגרים. משרד העבודה והרווחה והביטוח הלאומי הם הזרועות המבצעות המופקדות על צורכי קבוצות אלה באוכלוסייה. משרד העבודה מופקד על אחזקת הבניין וניקיונו. בשירותים הניתנים לדיירים: שמירה, רפואה, תעסוקה מזון.
דיס GROUT
דיס GROUT טיט נזיל, המתקבל כתוצאה מהוספת מים. זורם בקלות בתוך תפרים וחללים של קירות וכך ממלא אותם היטב.
דירה APARTMENT, FLAT
דירה APARTMENT, FLAT חדר או מערכת חדרים במבנה קבוע או ארעי המיועד לדיור. היא כוללת חדרי שירות ויש אליה גישה נפרדת מהרחוב או משטח משותף עם דירות אחרות בתוך הבניין.
דירה עם גג
דירה עם גג להבדיל מדירת גג (פנטהאוס) - דירה הממוקמת בקומה אחרונה בבניין ואשר מתוכה יש יציאה, בצורת מדרגות (בדרך-כלל ספירליות) לטח הגג, או לחדר נוסף הממוקם על הגג. זכות זו מעוגנת בתוכנית בניין ערים 1680 ועדכון תוכנית ג' והיא מעניקה את הרשות לבנות על הגג חדר ששטחו לא גדול מ-23 מ"ר. לרוב מדובר בבנייה חדשה, אולם יש אזורים שבה מתירה הרשות בניית חדר נוסף על הגג גם בבניינים ישנים. זכות זו מוגדרת כתוספת לאחוזי בנייה, ובתנאים מסוימים חלה עליה חובת תשלום היטל השבחה לרשות המקומית.
דירת גן
דירת גן דירה שלדייריה יש גישה ישירה, מתוך הדירה, לשטחי גינה או חצר הצמודים אליה ומהווים חלק ממנה, לרבות ברישומי לשכת המקרקעין. לדוגמה : קוטג'ים דו-קומתיים באזורי מגורים יוקרתיים.
דירת יחיד SINGLE APARTMENT
דירת יחיד SINGLE APARTMENT הגדרתה של דירה כדירת יחיד למגורים פוטרת את בעליה מתשלום מס שבח מקרקעין או מס הכנסה בעת מכירתה, בתנאי שהיא עומדת בהגדרת חוק מס שבח מקרקעין, קרי: דירת מגורים שבעליה מתגורר בה ומשך ארבע שנים מיום מכירתה לא היו בבעלותו דירות נוספות . בעל הדירה אינו חייב להתגורר בה. ובלשון סעיף 49ב )2) לחוק מס שבח מקרקעין: "תהא מכירתה של דירת מגורים יחידה פטורה ממס, ובעליה יכול למוכרה ולרכוש חדשה תמורתה ואחר-כך למוכרה, גם כן ללא הגבלות בזמן ובמחיר, אך זאת כאמור בתנאי שלא החזיק בעוד דירה באותה עת והיא מתאימה להגדרת דירת מגורים." (ראה מס שבח).
דירת-גג, פנטהאוס
דירת-גג, פנטהאוס דירה הבנויה על בניין בעל גג שטוח ותופסת חלק משטח הגג, כאשר היציאה למרפסות היא יציאה לשטח הגג. הגג שמעל הדירה הוא רכוש משותף של כל דיירי הבניין, ומיועד להצבת דוד-שמש, אנטנות וכדי. (ראה גם דירה עם גג).
דלוחין WASTE WATER
דלוחין WASTE WATER מים שהשתמשו בהם לצורכי רחצה או שטיפה ושיש להרחיקם מן הבניין. מים אלו הם ללא מוצקים והובלתם נעשית על ידי צנרת pvc, מתכת או hdpe .
דמי - היוון
דמי - היוון החוכר קרקע בבעלות המדינה - באמצעות מנהל מקרקעי ישראל - יכול לבצע היוון על ידי תשלום דמי-החכירה העתידיים מראש, בניכוי ריבית מסוימת. תשלום זה מכונה דמי-היוון והוא מזכה את החוכר בפטור מתשלום דמי-חכירה שנתיים למנהל. המשלם את דמי-ההיוון מגדיל את זכויותיו על הקרקע ופטור מתשלום דמי-הסכמה, אם הוא מעביר את זכויותיו בקרקע לגוף אחר , ומתשלום דמי-היתר, אם הוא מעוניין להוסיף שטחי בנייה על פי תוכנית בניין ערים התקפה במקום (ראה גם היוון, דמי-הסכמה (בעסקאות עם מינהל מקרקעי ישראל) דמי-היתר, תוכנית בניין ערים).
דמי חכירה שנתיים, דח"ש
דמי חכירה שנתיים, דח"ש תשלום שמשלם החוכר למנהל מקרקעי ישראל וגובהו נקבע לפי היתרה הבלתי-משולמת של שווי הקרקע, קרי סך הכול שווי הקרקע פחות דמי-ההיוון ששולמו. המנהל מעריך את שווי הקרקע אחת לשבע שנים וקובע מחדש את שווייה לעניין הדח"ש עבור שבע השנים הבאות.
דמי-איתור
דמי-איתור עמלה המשולמת לאדם או תאגיד תמורת איתור עסקת מקרקעין או עסקה בתחום אחר, וקשירת הקשר בין הצדדים המעונינים. לעתים משולמים דמי-איתור גם כשמדובר רק בהעברת מידע לצד אחד והמאתר אינו משתתף באופן פעיל בקשירת העסקה. גובה העמלה הוא נשוא למשא ומתן בין הצדדים והוא מתקיים לפני שהמאתר מוסר את פרטי העסקה לצדדים המעונינים. משום כך, טוב יעשה מאתר עסקה אם יגיע עם הצדדים להסכמה בכתב בנוגע לסכום דמי-האיתור שישולם לו (ראה חוק המתווכים במקרקעין, מתווך, דמי-תיווך).
דמי-היתר
דמי-היתר תשלום למנהל מקרקעי ישראל עבור השבחת נכס בגין שינוי תוכנית בנייה, כאשר החוכר רוצה להתאים את חוזה החכירה שברשותו לתוכנית החדשה, או כאשר בחוזה החכירה לא נזכר הניצול/הייעוד המותר על פי תוכנית המתאר או התוכנית המפורטת, החלה על הקרקע הנדונה. דמי-היתר דומים למס השבחה המשולם לרשות המוניציפלית בעת השבחת נכס עקב שינוי תוכנית. דמי היתר הם חלקו של המנהל (שהוא נציג הבעלים) בהשבחת הנכס, והם עומדים על 51% משווי השבחת הנכס (ראה גם שינוי ייעוד, ואחוזי בנייה).
דמי-חכירה מהוונים, דה"מ
דמי-חכירה מהוונים, דה"מ מנהל מקרקעי ישראל מאפשר לחוכרי קרקעות לשלם תמורת 19% מזכויות הבעלות על הקרקע שחכר, ובתמורה פוטר אותו מתשלום דמי-הסכמה (במקרה של מימוש זכויותיו) ומתשלום דמי-היתר בעת השבחת הנכס עקב שינוי ייעוד ו/או תוספת בזכויות בנייה ופיתוח. שיטת ההיוון מבוססת על היוון דמי החכירה השנתיים ל-49 שנה, השווים ל-5% משווי הקרקע, כפי שהוערכה על ידי השמאי הממשלתי, בריבית שנתית של 5%.
דמי-חכירה ראשוניים, דח"ר
דמי-חכירה ראשוניים, דח"ר התשלום הראשון - מעין דמי-חוזה - שמשלם חוכר קרקע למנהל מקרקעי ישראל. תשלום זה המקנה לו שיעור מסוים בבעלות על הקרקע, העומד ביחס ישר לסכום ששילם. את הדח"ר קובע המנהל כשיעור משווי הקרקע בעת החתימה על החוזה. שיעורי הדח"ר התקפים : - 0% .1 פטור שממנו נהנית קרקע חקלאית המיועדת למטעים ושדות-מרעה %2. 40 %3. 80 %4. 91 דמי החכירה הראשוניים נקבעים לפי היוון 5% משווי הקרקע במשך 49 שנה בשיעור ריבית של %5 לשנה. (ראה גם מנהל מקרקעי ישראל, היוון).
דמי-מפתח KEY MONEY
דמי-מפתח KEY MONEY כל תמורה שאינה דמי-שכירות ,הניתנת בקשר לשכירות של מושכר, או בקשר לקבלת החזקה בו .התמורה יכולה להיות בכמה צורות; השכיחה והמקובלת ביותר היא כמובן תשלום בכסף , אולם גם תמורה בצורת שיפוצים ותיקונים, החלפת נכסים וכד' מקובלת לצורך זה. מדובר בעסקה, שבמסגרתה משלם הרוכש לבעל-הדירה שני-שלישים מערך הדירה, ומתגורר בה בתמורה לדמי-שכירות נמוכים במיוחד. זהו פתרון דיור, המחליף את דמי-השכירות החודשיים. במסגרת הסכם כזה חלות על הדייר ההגבלות הבאות :הוא חייב לקבל את הסכמת בעל-הבית לשיפוץ הדירה; הוא אינו יכול להשכיר את הנכס ואינו יכול להוריש את הנכס, אלא לקרוב משפחה מדרגה ראשונה, שהתגורר עמו בדירה משך 6 חודשים לפחות, קודם לפטירתו. תקופת השכירות בדמי-מפתח פוקעת רק: 1 . ביוזמת הדייר המחזיק בנכס או: 2 . ביוזמת בעל הנכס - מכוח עילת פינוי (אחת או יותר), כאמור בחוק הגנת הדייר. ראה גם חוק הגנת הדייר ועילות פינוי
דמי-ניהול נכסי דלא ניידי
דמי-ניהול נכסי דלא ניידי שכר שמשלם בעל נדל"ן לגוף או ליחיד העוסקים בניהולו המקצועי של נכס מקרקעין. גובה התשלום מהווה בדרך-כלל אחוז מסוים משכר-הדירה הכולל שמשלמים כלל שוכרי הנכס, או: תשלום קבוע שגובהו יחסי לשטח הנכס המושכר. השכר נקבע בדרך-כלל כאחוז מסוים מסך ההכנסה משכירות, שמחולל הנכס המנוהל. מנהלי נכסים מופקדים על אחזקת הנכס ותחזוקתו, לרבות תחזוק מערכת החשמל, מערכת מיזוג-אוויר, ניקיון, ביטחון, בטיחות, שמירת איכות הסביבה ועוד. ניהול מסוג זה נדרש לרוב בבנייני משרדים או בניינים מרובי דיירים שייעודם תעשייתי.
דמי-שכירות
דמי-שכירות תשלום שוטף ורצוף שמשלם דייר לבעל נכס תמורת השימוש בו. דמי-שכירות נקבעים בחוזה-שכירות הנכרת בין הצדדים, ואשר בו מפורטים תנאי השכירות, לרבות גובה דמי-השכירות, עדכונם, מועד כניסה למושכר, מועד פינוי, תנאי פינוי וכד'. בגלל ירידה מתמדת בכוח הקנייה של המטבע המקומי במדינת ישראל, נוהגים להצמיד את דמי-השכירות למדד או לדולר כדי לשמור על ערכם הכלכלי. במקרים מיוחדים, לרוב כשמדובר בדירות יוקרה, מוצמד שכר-הדירה לשער הדולר או למדד המחירים לצרכן - לגבוה מביניהם, ולפעמים השוכר אף משלם מראש את דמי-השכירות תמורת תקופת השכירות כולה או חלקה (ראה גם חוזה שכירות, שכירות).
דמי-תיווך
דמי-תיווך AGENT'S COMMISSION, BROKER'S COMMISSION AGENT'S FEE עמלה, המשולמת על ידי הצדדים אשר ביצעו עסקת מקרקעין ,לגוף או לאדם שקישר ותיווך ביניהם .גובה העמלה המקובל בעסקאות מקרקעין עומד על 2%, והוא משולם על ידי כל אחד מהצדדים לעסקה, בעת כריתת חוזה הרכישה. בעסקאות של שכירות ישלם כל אחד מהצדדים עמלה בגובה דמי-שכירות לחודש; ואילו בעסקאות דמי-מפתח, ישלם כל אחד מהצדדים דמי-תיווך בשיעור 5% משווי דמי-הפינוי או סכום הרכישה ,לפי המקרה. הסכומים חייבים במס אם הם נעשים בידי מי שעיסוקו בכך .אם התיווך נעשה באופן חד-פעמי על ידי מי שאין עיסוקו בכך, ייתכן שהתשלום יחויב במס על פי הוראות סעיף העוללות לפקודת מס הכנסה - כאשר הפעילות של המקבל לובשת צורה מסחרית מובהקת )ראה גם חוק מתווכי המקרקעין ,מתווך ותיווך).
דף מידע
דף מידע מסמך שמפיקה רשות מקומית, שאותו היא נותנת למי שמבקש מידע על מגרש מסוים, ובו היא מפרטת 1. אחוזי בנייה ושטחים מותרים לבנייה 2. מספר הקומות וגובה הבניין 3. מספר יחידות דיור 4. קווי בניין 5. הפקעות נדרשות 6. דרישות בתחום החנייה 7. מידע בדבר פיתוח וגינון 8. מידע בדבר חובת תשלום היטל השבחה, או פטור ממנו על פי חוק מ-1991 רשאי בעל זכויות במגרש לבקש ולקבל תוך 30 יום, מהוועדה המקומית, או מהרשות המקומית, מסמך ובו המידע המלא הדרוש לו לצורך קבלת היתר-בנייה. המידע המפורט במסמך תקף שנה אחת, הוא נמסר בכתב ומחייב את הרשות המקומית והוועדה המקומית לתכנון ובנייה. דף המידע משמש בסיס עסקי-כלכלי בכל עסקת מקרקעין, והוא כולל מידע ראשוני על הזכויות הכלכליות של הכנס. (ראה גם תיק מידע).
חזור מעלה