מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית
חיפוש מושגים א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
נמצאו 28 מושגים
דבק GLUE
חומר המשמש לחיבור שני אלמנטים שונים בבניין. קיימים סוגים שונים וייחודיים של דבק למטרות שונות בבנייה, לחיבור חומרים שונים במיקומים שונים (חוץ, פנים). בבחירת דבק יש להקפיד על בדיקת מרכיביו ותאריך פקיעת התוקף ולוודא שאינו רעיל או מסוכן לשימוש ללא אמצעי מגן.
דבק אקרילי
דבק להדבקה בשיטה הדקה ( 3-5 מ"מ). דבק על בסיס אקרילי, המורכב משרפים סינתטיים, חול ומוספים שונים. מתאים להדבקת קרמיקה ואריחים שונים לריצוף וחיפוי.
דבק גמיש
דבק להדבקת אריחים בשיטה הדקה )3-5 מ"מ). ליישום על רצפות וקורות, להדבקת אריחי קרמיקה, פסיפס וציפוי קירות חוץ. מורכב מצמנט לבן, חול, שרפים סינתטיים ומוספים שונים. לשימוש פנימי וחיצוני
דבק מגע
דבק עבור הדבקת לוחות סיבית, שעם, פוליאוריתן מוקצף (קלקר), לוחות פורמייקה, יריעות רצפה מגומי ופי.וי.סי, לרבות פרופילים. משמש גם להדבקת שטיחים. בדרך כלל, החומר דליק ויש להרחיקו מאש וממקור של חום גבוה. הוא מכיל ממיסים נדיפים ויש להימנע משאיפת אדים וממגע ישיר איתו
דבק על בסיס צמנטי
קיימים שני סוגים: דבק להדבקת אריחי קרמיקה בשיטה הדקה (3-5 מ"מ) ודבק להדבקה בשיטה העבה (6-15 מ"מ). מורכבים מצמנט, חול, שרפים סינתטיים ומוספים שונים. לשימוש פנימי וחיצוני.
דבק על בסיס צמנטי לבניית קירות
דבק להדבקת לבני חול-סיד מסוג איטונג ואשקלית בשיטה הדקה (3-5 מ"מ). הוא מורכב מצמנט, חול, שרפים סינתטיים ומוספים שונים.
דוח אפס
דו"ח כלכלי-עסקי שעורך שמאי מקרקעין ובו הוא מתאר את מצבו של נכס מקרקעין. הדו"ח מיועד לבנקים ולמוסדות אשראי אחרים כדי לסייע בהערכת שווי הנכס שאמור לשמש ביטחון למתן אשראי, והוא כולל את המרכיבים הבאים : 1. תיאור הנכס (מגרש, בניין). 2. הבעלות (פרטית או מינהל מקרקעי ישראל. 3. תיאור הסביבה העסקית והדמוגרפית. 4. זכויות הבנייה והפיתוח (כלומר, אלו שטחים בסביבת הנכס יוקדשו לבתי-ספר, אולמות תרבות וכו'). 5. הפוטנציאל העסקי-כלכלי של הנכס, תחזית פדיון (או דמי שכירות), לעומת עלויות הקמה והרווח הצפוי מתהליך הבנייה והפיתוח. 6. תורים מזומנים צפוי.
דיאגרמה של מומנטים MOMENTS DIA
דיאגרמה המציגה באופן גרפי את המומנט בכל מקום לאורכו של רכיב קונסטרוקטיבי כלשהו.
דיאגרמת הגזירה SHEAR DIAGRAM
דיאגרמה המציגה באופן גרפי את הגזירה בכל מקום לאורכו של רכיב כלשהו.
דיור מוגן
SHELTERED HOUSING, PROTECTED HOUSING מסגרת דיור ציבורית או פרטית - מבנה, קבוצת מבנים ,כפר - לקשישים סיעודיים, תשושי-נפש ומפגרים. משרד העבודה והרווחה והביטוח הלאומי הם הזרועות המבצעות המופקדות על צורכי קבוצות אלה באוכלוסייה. משרד העבודה מופקד על אחזקת הבניין וניקיונו. בשירותים הניתנים לדיירים: שמירה, רפואה, תעסוקה מזון.
דיס GROUT
טיט נזיל, המתקבל כתוצאה מהוספת מים. זורם בקלות בתוך תפרים וחללים של קירות וכך ממלא אותם היטב.
דירה APARTMENT, FLAT
חדר או מערכת חדרים במבנה קבוע או ארעי המיועד לדיור. היא כוללת חדרי שירות ויש אליה גישה נפרדת מהרחוב או משטח משותף עם דירות אחרות בתוך הבניין.
דירה עם גג
להבדיל מדירת גג (פנטהאוס) - דירה הממוקמת בקומה אחרונה בבניין ואשר מתוכה יש יציאה, בצורת מדרגות (בדרך-כלל ספירליות) לטח הגג, או לחדר נוסף הממוקם על הגג. זכות זו מעוגנת בתוכנית בניין ערים 1680 ועדכון תוכנית ג' והיא מעניקה את הרשות לבנות על הגג חדר ששטחו לא גדול מ-23 מ"ר. לרוב מדובר בבנייה חדשה, אולם יש אזורים שבה מתירה הרשות בניית חדר נוסף על הגג גם בבניינים ישנים. זכות זו מוגדרת כתוספת לאחוזי בנייה, ובתנאים מסוימים חלה עליה חובת תשלום היטל השבחה לרשות המקומית.
דירת גן
דירה שלדייריה יש גישה ישירה, מתוך הדירה, לשטחי גינה או חצר הצמודים אליה ומהווים חלק ממנה, לרבות ברישומי לשכת המקרקעין. לדוגמה : קוטג'ים דו-קומתיים באזורי מגורים יוקרתיים.
דירת יחיד SINGLE APARTMENT
הגדרתה של דירה כדירת יחיד למגורים פוטרת את בעליה מתשלום מס שבח מקרקעין או מס הכנסה בעת מכירתה, בתנאי שהיא עומדת בהגדרת חוק מס שבח מקרקעין, קרי: דירת מגורים שבעליה מתגורר בה ומשך ארבע שנים מיום מכירתה לא היו בבעלותו דירות נוספות . בעל הדירה אינו חייב להתגורר בה. ובלשון סעיף 49ב )2) לחוק מס שבח מקרקעין: "תהא מכירתה של דירת מגורים יחידה פטורה ממס, ובעליה יכול למוכרה ולרכוש חדשה תמורתה ואחר-כך למוכרה, גם כן ללא הגבלות בזמן ובמחיר, אך זאת כאמור בתנאי שלא החזיק בעוד דירה באותה עת והיא מתאימה להגדרת דירת מגורים." (ראה מס שבח).
דירת-גג, פנטהאוס
דירה הבנויה על בניין בעל גג שטוח ותופסת חלק משטח הגג, כאשר היציאה למרפסות היא יציאה לשטח הגג. הגג שמעל הדירה הוא רכוש משותף של כל דיירי הבניין, ומיועד להצבת דוד-שמש, אנטנות וכדי. (ראה גם דירה עם גג).
דלוחין WASTE WATER
מים שהשתמשו בהם לצורכי רחצה או שטיפה ושיש להרחיקם מן הבניין. מים אלו הם ללא מוצקים והובלתם נעשית על ידי צנרת pvc, מתכת או hdpe .
דמי - היוון
החוכר קרקע בבעלות המדינה - באמצעות מנהל מקרקעי ישראל - יכול לבצע היוון על ידי תשלום דמי-החכירה העתידיים מראש, בניכוי ריבית מסוימת. תשלום זה מכונה דמי-היוון והוא מזכה את החוכר בפטור מתשלום דמי-חכירה שנתיים למנהל. המשלם את דמי-ההיוון מגדיל את זכויותיו על הקרקע ופטור מתשלום דמי-הסכמה, אם הוא מעביר את זכויותיו בקרקע לגוף אחר , ומתשלום דמי-היתר, אם הוא מעוניין להוסיף שטחי בנייה על פי תוכנית בניין ערים התקפה במקום (ראה גם היוון, דמי-הסכמה (בעסקאות עם מינהל מקרקעי ישראל) דמי-היתר, תוכנית בניין ערים).
דמי חכירה שנתיים, דח"ש
תשלום שמשלם החוכר למנהל מקרקעי ישראל וגובהו נקבע לפי היתרה הבלתי-משולמת של שווי הקרקע, קרי סך הכול שווי הקרקע פחות דמי-ההיוון ששולמו. המנהל מעריך את שווי הקרקע אחת לשבע שנים וקובע מחדש את שווייה לעניין הדח"ש עבור שבע השנים הבאות.
דמי-איתור
עמלה המשולמת לאדם או תאגיד תמורת איתור עסקת מקרקעין או עסקה בתחום אחר, וקשירת הקשר בין הצדדים המעונינים. לעתים משולמים דמי-איתור גם כשמדובר רק בהעברת מידע לצד אחד והמאתר אינו משתתף באופן פעיל בקשירת העסקה. גובה העמלה הוא נשוא למשא ומתן בין הצדדים והוא מתקיים לפני שהמאתר מוסר את פרטי העסקה לצדדים המעונינים. משום כך, טוב יעשה מאתר עסקה אם יגיע עם הצדדים להסכמה בכתב בנוגע לסכום דמי-האיתור שישולם לו (ראה חוק המתווכים במקרקעין, מתווך, דמי-תיווך).
חזור מעלה