מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 19 מושגים:
טבלת איזון וחלוקה
טבלת איזון וחלוקה TABLE OF MUTUAL PAYMENTS ON REPARTITION טבלה שמכין שמאי מקרקעין, בהתאם להנחיות חוק התכנון והבנייה, בעקבות ביצוע איחוד וחלוקה מחדש של קרקע מסוימת, תהליך שבעקבותיו משתנה שטחן ושוויין של החלקות בתחום החלוקה )ראה איחוד וחלוקה מחדש). בטבלה מייחס השמאי שווי לכל חלקה שנכנסה לתהליך ושווי לכל מגרש כפי שהוא בא לידי ביטוי בתכנון החדש, וקובע אילו מגרשים יוקצו לאילו חלקות, תוך הקפדה על שימור השווי היחסי של הנכס. במקרה שלא מתקבל שווי יחסי נקבעים בטבלה תשלומי איזון הבאים לפצות את הבעלים על ירידה בשווי הנכס או את הרשות במקרה שהבעלים קיבל נכס שערכו גדול יותר)ראה תשלומי איזון). בדרך-כלל ישתדל השמאי להימנע מתשלומי איזון. דוגמה: שיעור שווי הנכס של א' בתחום האיחוד והחלוקה עמד על 10%. אם השמאי, בגלל בעיות תכנוניות, מקצה לו מגרש ששוויו 9%, יירשמו לזכותו תשלומי איזון בשיעור 1%, ואילו במקרה שהוקצה לו מגרש ששוויו 11%, יירשמו לחובתו תשלומי איזון בשיעור 1%.
טבלת שטחים
טבלת שטחים טבלה המצורפת לתוכנית הגשה יחד עם בקשה לקבלת היתר בנייה, ובה מפורטים שטחה של כל קומה והשימוש שנועד לה.
טופוגרפיה, מצב טופוגרפי
טופוגרפיה, מצב טופוגרפי תיאור פני האדמה - הרים, עמקים, נחלים, גבהים ושיפועים, ורישומו של המקום על נייר. על מפה טופוגרפית מציינים קווי הגובה והעומק של המגרש, והיא מספקת למתכנני המבנה מידע חשוב הנדרש להם לביצוע מלאכתם. למשל, מגרשים משופעים מחייבים הוצאות לייצוב פני הקרקע באמצעות בניית קירות-תמך, או מחייבים התגברות על בעיות השיפוע, דבר המייקר את הבנייה. שיפוע עלול גם להקשות על גישת רכב למגרש. לעומת זאת באזורים הרריים עשוי השיפוע להיות יתרון : אפשר למקם את הבתים כך שלא יסתירו זה לזה את הנוף. בכל מקרה מגרש ששיפועו גדול מ-25% אינו רצוי (ראה גם מפה טופוגרפית).
טופס  FORM NO. 44
טופס FORM NO. 44 מסמך שמנפיק מהנדס הרשות המקומית, בו הוא מאשר כי המבנה: 1. עבר ביקורת של הרשות; 2. מוכן לחיבור לרשתות החשמל, המים והטלפון. 3. ראוי לאכלוס. במתן אישור זה יש משום קביעה כי הבניין ראוי לשימוש שיועד לו בהיתר הבנייה שניתן על ידי הוועדה המקומית, כגון מגורים ותעשייה.
טופס 2
טופס 2 אישור מאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה המופנה אל חברת החשמל, אל ספק מים ואל ספק שירות הטלפון, הנדרש לצורך אספקת שירותי חשמל, מים וטלפון, ועל מנת לאפשר ביצוע עבודות בנייה בנכס שלגביו הוצא היתר בנייה.
טיב קרקע
טיב קרקע נתון הנובע מהרכבה הגיאולוגי של הקרקע. לטיב הקרקע השפעה על ערך המגרש. אדמה חולית עדיפה על אדמה כבדה. אדמה שאינה "עובדת" מבטיחה יציבות יתר בבנייה ומונעת התהוות סדקים בבניין. ניתן לבנות על אדמה "עובדת", אך בנייה על קרקע מסוג זה מחייבת בדיקה קפדנית של הקרקע וכרוכה בעלות גבוהה בהכנת היסודות. כמו כן היא מחייבת תכנון קונסטרוקטיווי מתאים (ראה גם ביסוס קרקע).
טיח אקוסטי ACOUSTIC PLASTERING
טיח אקוסטי ACOUSTIC PLASTERING טיח הכולל מוספים המשפרים את יכולת הבידוד האקוסטי שלו. מוספים אלו הם חומרים אווריריים ונקבוביים במיוחד המגדילים את כמות החללים בטיח.
טיח גבס GYPSUM PLASTERING
טיח גבס GYPSUM PLASTERING לשימוש פנימי בלבד. יוצר קירות חלקים במיוחד ונעימים למגע. הטיח מורכב מגבס, אגרגטים דקים ומוספים שונים. תערובת זו קלה לערבוב, נוחה לעיבוד, בעלת כושר הדבקה גבוה ומאפשרת מעבר אדי מים. הגבס אינו נסדק. בדרך כלל, הטיח מיושם בעזרת מכונה או באופן ידני על קירות בטון יצוק או טרום ועל בלוקים מסוגים שונים. לא קיים תקן אך הדרישות לגבי טיח הגבס מפורטות במפמ"כ 397.
טיח דקורטיבי DECORATIVE PLASTE
טיח דקורטיבי DECORATIVE PLASTE שכבת גמר דקורטיבית, מותזת, בצבע לבן, המורכבת מצמנט לבן, אגרגטים מינרליים, דבקים ומוספים שונים. התקנים הרלוונטים הנם ת"י 1920 חלק 1 ות"י 1414 חלק 1. הטיח מיושם על גבי כל סוגי הטיח לרבות טיח תרמי, במבנים חדשים או לקראת שיפוץ.
טיח חוץ EXTERNAL PLASTERING
טיח חוץ EXTERNAL PLASTERING טיח חיצוני הכולל בדרך כלל שלוש שכבות: שכבת הרבצה ושתי שכבות המיושמות בהתזה, או בזריקה עם או בלי ליטוש. בזכות שלוש השכבות נוצרת שכבת מגן חזקה ואטומה, המגנה על הבית מפגעי מזג האוויר ומפגעים מכניים שיופעלו עליו.
טיח מגורד (קרצפוץ)
טיח מגורד (קרצפוץ) SCRATCHED PLASTERING - ציפוי גמר דקורטיבי דוחה מים ומאפשר מעבר אדי מים, מורכב מצמנט לבן, מינרלים עם גרגיר שאינו עולה על 4 מ"מ, דבקים ומוספים שונים. החומר מיושם על כל סוגי הטיח, לרבות טיח תרמי בבתים בקרבת הים, בתים חדשים וישנים, על גבי טיח תרמי וכו. הטקסטורה המיוחדת נוצרת על ידי גירוד פני השטח בלוח מסמרים מיוחד המסיר את פני השטח העשירים באמצעי קישור, כשהגרגיר הנפלט יוצר את הטקסטורה. ניתן ליישמו ידנית או בהתזה מכנית.
טיח פנים INTERNAL PLASTERING
טיח פנים INTERNAL PLASTERING תערובת של צמנט-חול-סיד, מים ומוספים שונים, המיועדת לציפוי קירות בנויים ו/או מבטון ומיושמת בדרך כלל בשתי שכבות.
טיח צמנטי CEMENTIC PLASTERING
טיח צמנטי CEMENTIC PLASTERING טיח שהוא כמו טיח פנים אך ללא סיד. מורכב מצמנט, חול, מים ואגרגטים. לעיתים כדי לשפר את יכולת העבידות (שזהו תפקיד הסיד) מוסיפים דבקים פולימריים שונים.
טיח תרמי/ טיח מבודד INSULATING
טיח תרמי/ טיח מבודד INSULATING טיח בעל כושר בידוד גבוה במיוחד למניעת גשרי קור ועיבוי בתוך המבנה. מורכב משכבת הרבצה )5 מ"מ), שכבת טיח תרמי בעובי מחושב לפי ת"י 1045, שכבת גמר מינרלית בעובי 6 מ"מ המיושמת בהתזה או במריחה או בעובי 8 מ"מ אם היא מסוג טיח מגורד (קרצפוץ) ושכבת מגן בעובי 5 מ"מ וציפוי אקרילי האמור לעמוד בדרישות ת"י 1414 חלק 1. טיח זה, שבדרך כלל מוכן מראש, מיועד לשימוש חיצוני או לשימוש פנימי וחיצוני כמומלץ על ידי היצרן. הבידוד נוצר על ידי הוספת גרגירי פוליסטירן מוקצף. כאשר יש צורך בשכבה שנייה עבה מהרגיל, יש להוסיף רשת אינטרגלס לחיזוק הדבקות הטיח.
טיט MORTAR
טיט MORTAR חומר המיועד להדבקת רכיבי בנייה זה אל זה, למשל להדבקת בלוקים. טיט הבנייה הרגיל מכיל סיד, חול , צמנט ומים. ניתן להכינו באתר או להשתמש בתערובת מוכנה. לבלוק הלבן (איטונג) יש טיט מיוחד ללא סיד ובתוספת דבקים אקריליים, אשר מדביק היטב את הבלוקים, מונע ספיחת מים גדולה מדי ואת הצורך בהרטבת הבלוק לפני הבנייה.
טיט אקרילי ACRYLIC MORTAR
טיט אקרילי ACRYLIC MORTAR חומר המיועד להדבקת בלוקי בנייה, המכיל בנוסף לרכיבים של טיט רגיל (סיד, חול, צמנט ומים), מוספים אקריליים המשפרים את כושר ההדבקה.
טפסות (תבניות) FORMWORK
טפסות (תבניות) FORMWORK ראה תבניות
טר ארמה TERRE ARMEE
טר ארמה TERRE ARMEE הנו תהליך בנייה הנובע בשיתוף אדמה וזיון השונה מתהליך התמיכה הקונונציונלי של קירות כובד או בטון מזוין, בזה שלחצי האדמה והאחרים אינם נספגים על ידי הקיר, אלא על ידי משקל האדמה תודות למוטות הזיון המוכנסים כמילוי. האדמה מעבירה לזיון את מאמצי המתיחה ע"י החיכוך והצפוי החיצוני העשוי פלטות בטון טרום, מונע את שפיכת האדמה בין שכבות הזיון.
טרמי  TREMIE
טרמי TREMIE שיטה ליציקת כלונסאות, קירות ויסודות בתוך מים או בקרקע בלתי יציבה בעזרת צינור טרמי מיוחד לעבודות אלה. משתמשים בתערובת מיוחדת של חומרים היוצרים נוזל בוצי, כגון בנטונייט.
חזור מעלה