מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 13 מושגים:
יובל חכירה
יובל חכירה בחכירת קרקע מידי מנהל מקרקעי ישראל מדובר בחכירה ל-49 שנה, קרי יובל, כפי שהוא מוגדר בספר ויקרא, פרק כ"ה : "וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים יהיו לך ימי שבע שבתות השנים. תשע וארבעים שנה... בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוותו." בתום היובל חוזרת הקרקע לרשות מנהל מקרקעי ישראל, אך זכותו של החוכר המקורי להמשיך בחכירה בתנאי שיעמוד בכל תנאי החוזה המקורי ן הליכי חידוש החוזה יהיו פשוטים ונוחים לחוכר מההיבט הכלכלי ואף יעניקו לו יתרונות: ותנאי חידוש חוזי-החכירה ל-49שנים נוספות יהיו אחידים ושווים לכל חוכר. על בסיס עקרונות אלה נקבעים גם תנאים לחידוש חוזי-החכירה ביחידות מגורים : * החוכר לא ישלם דמי-חכירה ראשוניים בגין התקופה החדשה. * המנהל יראה בדמי-חכירה ראשוניים ששילם חוכר בתקופת החווה המקורי, כאילו שולמו לו 80%-40% מדמי-החכירה, גם כאשר אותו תשלום היה קטן משיעורים אלה. * דמי-החכירה השנתיים לא יהיו גבוהים מ-1% מערך הקרקע, ולא נמוכים מסכום מינימלי הצמוד למדד.
יומן אתר
יומן אתר קובץ מסמכי דיווח המנוהל במהלך ההקמה על-ידי מי שאחראי ישירות על ביצוע עבודות הבנייה - מפקח, מהנדס או מנהל עבודה - לצורכי פיקוח ובקרה. בין השאר נועד הרישום ביומן לתעד את כל שלבי הבנייה והספקת חומרים. כמו כן מתועדים בו בעיות בטיחות, ליקויים שהתגלו במהלך העבודה וכן מושם דגש מיוחד על נקיטת אמצעי בטיחות באתר. כל אחד מהדיווחים ביומן מאושר בחתימת הנוגעים בדבר. במקרה של התדיינות משפטית משמש יומן האתר ראיה לאופן בניית הבניין ולעמידה באמות המידה המפורטות בחוק.
יזם, יוזם
יזם, יוזם PROMOTER, ENTREPRENEUR מתכנן הבנייה (מי שקובע את המיקום, הסטנדרט והשטח) והמפקח עליה.
יזם, יוזם PROMOTER, ENTREPRENE
יזם, יוזם PROMOTER, ENTREPRENE מתכנן הבנייה (מי שקובע את המיקום, הסטנדרט והשטח) והמפקח עליה.
ייעוד קרקע
ייעוד קרקע השימושים שאושרו לאתר ספציפי או לאזור ספציפי על פי תוכנית בניין ערים. הייעודים: תיירות, תעשייה, חקלאות או מגורים.
יסוד עובר RUNNING FOUNDATION
יסוד עובר RUNNING FOUNDATION חגורת/קורת בטון הנמצאת מתחת לקירות הבניין. יסוד עובר נושא את העומסים של כל הבניין ומעביר אותם אל הקרקע. רוחב היסוד הנו לפחות פעמיים עובי המסד או 40 ס"מ.
יסודות לבנייה
יסודות לבנייה עמודי בטון הנעוצים בעומק האדמה ו/או משטחי בטון המהווים את הבסיס ההנדסי של הבניין. סוג היסודות, עומקם ורוחבם מותאם לתנאי הקרקע ולמשקל המבנה המתוכנן. המהנדס קובע את סוג היסודות רק לאחר שנערכות בדיקות קרקע, שמהלכן מבוצע קידוח מדגמי של קרקע בעומקים שונים, לשם קביעת תכונות הקרקע. תוצאות הבדיקה מסייעות בבחירת סוג היסודות המתאים לאתר. עם סוגי היסודות נמנים : כלונסאות (- (POLES עמודי בטון שיוצקים לבור בעומק כמה מטרים באמצעות מכונת קידוח מיוחדת, בקוטר ועומק שקובע המהנדס. יסוד עמוק (-(FOUNDATION DEEP בדרך-כלל כלונס - לצורך קיבועו קודחים בור ברדיוס ובעומק שמורה המהנדס. לאחר הקידוח מכניסים לבור שלד של מוטות פלדה ויוצקים בטון עד למילוי הבור. פלטות, יסודות בודדים (- (PIIITES יסוד פלטה הוא משטח בטון שיוצקים בקרקע ועליו עומד העמוד. לצורך יציקת הפלטה יש לחפור על פי התוכנית, לעומק 1.40-1.20 מ', ולהכין תבנית ליציקה. שטח פלטת בטון הוא X1.20 1.20, עובייה כ-40 ס"מ, וממנה מתנשא עמוד בטון בקוטר 30 ס"מ, שקצהו העליון מגיח מעל פני השטח. במקרים מסוימים בוחר המהנדס ביסוד עובר (המכונה גם יסוד רדוד) שהוא קורת בטון שהנחתה דומה להנחת פלטה. על יסוד עובר בונים את קירות הבית (ראה ביסוס קרקע, המכון הלאומי לחקר הבנייה, איזוטופ).
יריעה MEMBRANE
יריעה MEMBRANE חתיכה גדולה של בד העשויה מחומרים שונים כגון פי.וי.סי, גומי וכו', המשמשת לבידוד גגות ו/או רכיבי בטון אחרים.
יריעות איטום INSULATION MEMBRA
יריעות איטום INSULATION MEMBRA חומר לאיטום בעובי של 1.2 מ"מ ומעלה העשוי מאחד החומרים הבאים: - ביטומן משופר בפולימרים - אי.פי.דיאם (E.P.D.M) - על בסיס תחליבים אקריליים - פי.וי.סי (P.V.C) החומר מיוצר בדרך כלל בגלילים הנפרשים ישירות על גבי הגג/המשטח או על שכבה תומכת. יש לוודא כי היריעות נושאות תו תקן.
יריעות ביטומן אלסטומריות MEMBR
יריעות ביטומן אלסטומריות MEMBR יריעות עשויות ביטומן משובח בפולימרים מסוג S.B.S. היריעות משמשות לאיטום גגות שטוחים ומשופעים, קירות מסד וקירות תומכים בבניינים, חניונים, אדניות וכד'. היריעות מיוצרות בגלילים בעוביים של 4 מ"מ, ו-5 מ"מ עם שני סוגים של גמר עליון: - אגרגט בהיר, כהגנה מקרינה ליריעות חשופות. - חול סיליקתי, ליריעות מכוסות או תת-קרקעיות. התקן הישראלי הרלוונטי הנו ת"י 1430 חלק 3.
יריעות ביטומן פלסטומרי MEMBRAN
יריעות ביטומן פלסטומרי MEMBRAN יריעות עשויות ביטומן משובח בפולימרים מסוג A.P.P המשמשות לאיטום גגות שטוחים ומשופעים, מבנים תת קרקעיים קירות מסד וקירות תומכים בבניינים, חניונים וכד'. היריעות מיוצרות בגלילים בעוביים של 4 מ"מ, 5 מ"מ עם שני סוגים של גמר עליון: - אגרגט בהיר, כהגנה מקרינה ליריעות חשופות. - חול סילקט ליריעות מכוסות או תת-קרקעיות. התקן הישראלי הרלוונטי הנו ת"י 1430 חלק 3.
יריעות ביטומניות BITUMINOUS ME
יריעות ביטומניות BITUMINOUS ME יריעות איטום המורכבות מחומרים ביטומנים.
יריעות ביטומניות אלסטומריות לת
יריעות ביטומניות אלסטומריות לת FOR SUB-STRUCTURES ELASTOMERIC BITUMEN MEMBRANES יריעות עשויות ביטומן משובח בפולימרים מסוג S.B.S, בעלות שריון פוליאסטר. הן בעובי 3 מ"מ עם גמר עליון של חול סיליקט ומיועדות לשתי מטרות עיקריות: - ממברנת חיזוק במסעות קיימות ניזוקות. - ממברנות איטום בתחתית המסעה, על פני התשתית. התקנים הזרים הרלוונטים הם: ,ASTM-D-751 , ASTM-829 , ASTM-D-5 , ASTM-D-2523 , ASTM-D-38 .DIN-4062, 52123
חזור מעלה