מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 6 מושגים:
כוח עליון
כוח עליון בהקשר חוזי - הכוונה לאירוע לא-צפוי הגורם לכך שאחד הצדדים לחוזה אינו מקיים את התחייבויותיו, ולמרות זאת אינו נחשב למפר חוזה. עם האירועים הנכללים בכוח עליון נמנים בין השאר: מלחמה, מגיפה, רעש-אדמה, שביתה שלא נחזתה מראש. לדוגמה : קבלן מתחייב לפני רוכשי דירות למסור להם את הדירות עד תאריך מסויים ולפתע פורצת מלחמה, הנמשכת כ-6 חודשים. במקרה כזה נדחות התחייבויותיו של הקבלן לפרק זמן של 6 חודשים.
כוחלה COCHLA
כוחלה COCHLA תערובת למילוי מרווחים בבנייה באבן (ירושלמית). היא אטומה למים, מורכבת מצמנט, חול דק דוחה מים, שרפים סינתטיים ומוספים שונים. המושג "כוחלה" משמעו המישק שבין האבנים (מהשפה הערבית).
כופר חנייה
כופר חנייה PARKING REPLACEMENT PAYMENT חוק התכנון והבנייה והנחיות משרד התחבורה מחייבים כל בונה - יזם או קבלן - להקצות מקומות חנייה ליחידות הנבנות בהתאם למספר היחידות ושטחן - דירה ששטחה עולה על 120 מ"ר מחייבת הקצאת שני מקומות חנייה. כופר חנייה משולם לרשות המקומית כתחליף להקצאת מקומות חנייה, והוא משמש אלטרנטיבה ליזמים שמקימים פרויקטים במקומות שבהם לא מתאפשרת בניית חניונים על פי החוק. בכספי הכופר אמורה העירייה לממן הקצאת מקומות חנייה בחלקים אחרים של העיר. בתחום השיפוט של תל-אביב, על היזם/קבלן לשלם סך של כ-7,000 דולר תמורת כל מקום חנייה חליפי (ראה גם חנייה, חניון).
כלונס PILE
כלונס PILE יסוד הנדרש במקרים שבהם השכבה העילית של הקרקע אינה יציבה או מורכבת מסלע. יסודות עמוקים יותר מהרגיל אשר מבוצעים בקדיחה ויציקה, ומיועדים לעומסים גבוהים יותר או לביסוס בקרקעות "עובדות". העברת העומס נעשית על ידי שני סוגי מאמצים: א. מאמץ חיכוך במעטפת הכלונס. ב. מאמץ מגע בתחתית הכלונס (כמו בפלטה). יש להקפיד על עומק הקידוח והתאמתו לדרישות יועץ הקרקע. אם הקרקעית רטובה יש להזמין את יועץ הקרקע. יש להיזהר בביצוע היציקה ולוודא שקיים שרוול הפרדה עליון.
כלונסאות
כלונסאות ראה יסודות לבנייה
כתב כמויות
כתב כמויות רשימה שמכין מהנדס מוסמך, או אדריכל, בשעת תכנון הבניין ובה הוא מפרט את כל מרכיבי הבניין המתוכנן ואבזריו, בהם בטון, בלוקים וברזל, חלונות, דלתות, כיורים, אסלות, קווי חשמל ואינסטלציה. רשימה זו מהווה תקציב בקרה להקמת הבניין והיא משמשת בין השאר בהכנת מכרז וקבלת הצעות-מחיר מפורטות מספקים וקבלני-משנה, שישתתפו במלאכת הקמת הבניין. על פי הצעות המחיר בוחר הקבלן ראש/היזם את קבלני-המשנה והספקים המתאימים לו. הכנת כתבי כמויות מפורטים ומסודרים מונעת ויכוחים מיותרים בדבר עמידה בדרישות עם ספקים וקבלני-משנה, מאחר שהיא מהווה חלק אינטגרלי מההסכם בין הספק או קבלן-המשנה לבין המזמין. בנוסף לכתב הכמויות יש לכלול בחוזה הביצוע/חוזה ההספקה גם מפרט טכני, שבו מפרטים את סוגי חומרי הבנייה ואיכות הבנייה - על אלה אחראים הספק וקבלן-המשנה בהתאמה.
חזור מעלה