מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 8 מושגים:
לבד ביטומני BITUMEN FELT
לבד ביטומני BITUMEN FELT קרטון דמוי לבד, המוספג ומצופה משני צדדיו בביטומן משובח וחול דק. הלבד משמש לציפוי גגות עץ ובטון, לציפוי קירות תת קרקעיים ולהגנת איטום ביטומני מפני פגיעה מכנית מעל ומתחת לפני הקרקע. הלבד עמיד בחום גבוה ואינו חדיר למים. התקן הישראלי הרלוונטי הנו ת"י-80.
לבידים (דיקטאות) PLYWOOD
לבידים (דיקטאות) PLYWOOD חתיכות עץ העשויות משלוש שכבות או יותר המודבקות זו לזו בעזרת דבק.
לבנה BRICK
לבנה BRICK רכיב לבניית קירות. עשוי בדרך כלל חול-סיד במידות שונות, אך קטנות יחסית.
לוחות גבס GYPSUM BOARDS
לוחות גבס GYPSUM BOARDS לוחות עשויים גבס לשימוש כחלקים של מחיצות או של תקרות. קיימים סוגים שונים של לוחות, כגון גבס סיבים בעובי 11 מ"מ, גבס קרטון בעובי " 11/2 או "5/8, דוחה מים, אקוסטי או תרמי, עם חוסם אדים מרדיד אלומיניום וכד.
לוחות שומה
לוחות שומה טבלאות של מקדמים מתמטיים המשמשות שמאי מקרקעין בבואם להעריך שוויו של נכס מקרקעין על בסיס זרם ההכנסות משכר-דירה, שהוא מניב. הטבלאות ערוכות בשערי ריבית שונים ובאמצעותן מחשבים השמאים את כלשהו.
ליווי פיננסי
ליווי פיננסי ליווי פיננסי לעסקות מקרקעין ובנייה. שיטת מימון לפרויקטים בבנייה, שעל פיה מממן הבנק את כל עלויות הבנייה עד להשלמת הפרויקט ללא תלות עקרונית בקצב המכירות של הפרויקט. השיטה משמשת את היזם/קבלן כבסיס מהימן ומקור מימון בטוח, כמו גם כלי שיווק, המבטיח ללקוחות פוטנציאליים כי הפרויקט יושלם ללא קשר למצבו הכלכלי של היזם ולקצב המכירות של הפרויקט. על פי ההסכם בין הבנק לקבלן יימשכו מהבנק אך ורק כספים הדרושים לביצועו הישיר של הפרויקט הספציפי, ואין קבלן יכול למשוך כספים ממסגרת זו לצרכים או יעדים אחרים. כן מתחייב הקבלן להפקיד את כל התקבולים ממכירות הפרויקט בבנק המממן. מדובר אפוא במערכת סגורה של זרימת כספים, שבמרכזה פרויקט הבנייה. לבקשה שמגיש הקבלן לבנק, הוא מצרף את תקציב הפרויקט, דו"ח אפס, תחשיב רווחיות ותזרים מזומנים. בתקציב יש לכלול צפי מכירות ומפרט העלויות החזוי לו. בתחשיב הרווחיות יש להביא בחשבון את עלות הקרקע, מחירי היחידות, פדיון, לעומת עלויות, וכן את החישובים הכלכליים לרווחיות, הכוללים תשואה להון עצמי ואחוז רווחיות ביחס למחזור המכירות בפרויקט. הליווי הפיננסי, המכונה גם ליווי בנקאי, מחייב את היזם/קבלן לדווח לבנק ולעמוד בביקורת ובבחינה בכל שלבי הביצוע של הפרויקט. הבנק המממן ממנה מפקח מטעמו, בדרך כלל מהנדס בניין ו/או שמאי מקרקעין, המנוסה בפיקוח על פרויקטים כאלה. תפקיד המפקח לבקר באתר הבנייה, לבדוק חשבונות ספקים וקבלני משנה, לדווח לבנק על קצב התקדמות הבנייה ולאשר לקבלן את מסגרות האשראי העתידיות, בהתאם. במקרים מסוימים יש צורך בחתימת המפקח לאישור כל המחאה או תשלום. עם הגשת הבקשה לבנק מפרט הקבלן את הביטחונות שהוא מציע. כלכלני הבנק בודקים כל בקשה לגופה ובמקרים שבהם מרכיב הקרקע להקמת הפרויקט מהווה חלק נכבד מסך העלויות העתידיות, יסתפק הבנק בקרקע כמריב יחיד לביטחונות, מאחר שכל השקעה בעלויות הבנייה מרחיבה את בסיס הביטחונות ושווייס, והקרקע משמשת למעשה רזרבה לאובליגו הכללי של הקבלן. כאשר הקרקע אינה מהווה מרכיב דומיננטי בפרויקט ידרוש הבנק בטחונות תומכים נוספים, כמו ערבויות אישיות והון עצמי. סוגי האשראי במסגרת הליווי הפיננסי נקבעים על ידי הקבלן. בתיאום עם אנשי האשראי בבנק. בדרך-כלל מקבל הקבלן "סל" אשראי, המורכב ממסגרת חח"ד, הלוואות שקליות והלוואות צמודות מט"ח. פרויקטים בנדל"ן מאופיינים בערכים דולריים (מחירי דירות, מחירי עלות למ"ר ושכר-דירה), ולכן מרכיב המימון המתאים יהיה באופן טבעי באותו מטבע. בנוסף על המימון הבנקאי יקבל הקבלן מסגרת ערבויות לקונים על בסיס "חוק המכר".
לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמ
לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמ במקצועות הטכנולוגיים בישראל ארגון מקצועי המאגד את המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים הרשומים והמורשים לעסוק בעבודות הנדסה ותכנון בתחומי מדינת ישראל, הלשכה הוקמה על ידי אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל, הסתדרות המהנדסים בישראל וארגון האקדמאים העצמאים ב-1987. מוסדות הלשכה: האגודה המקצועית, מוסדות הלשכה במרכז ובסניפים ומוסדות שיפוט, אתיקה וביקורת. כחברים בלשכה מתקבלים מהנדסים, אדריכלים ואקדמאים במקצועות הטכנולוגיים, בעלי תעודת-הסמכה בתחומי ההנדסה, האדריכלות והמדעים הטכנולוגיים, שסיימו לימודיהם כחוק במוסד להשכלה גבוהה (ראה גם אדריכל, מהנדס רישוי), ובתנאי שהמקצוע, המוסד והתעודה הוכרו על פי החוק. כן מתקבלים כל מי שרשום או זכאי להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים על פי החוק. מטרות הלשכה : 1. להיות מרכז אקדמי-מקצועי לאומי להמלצות, חוות-דעת, ודיונים כדי לבסס ולקדם משק טכנולוגי מפותח בישראל. 2. לפעול להקצאת משאבים לאומיים למחקר ופיתוח, להמצאת תהליכים ומוצרים חדשים, תוך הבטחת איכויות ופריון. 3. לפעול לחקיקה ותקינה, כמו גם לקביעת כללי אתיקה. 4. לפעול בשיתוף עם מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות חינוך ממלכתיים, ומעסיקים להכשרת כוח אדם בכמות וברמה שיתאימו לצורכי המשק בכל עת. 5. בוררות מקצועית במחלוקות בין הפרט והממסד ובינם לבין עצמם . 6. הבטחת עדכון והתאמה של רמה מקצועית בקרב חברי הלשכה , על פי צורכי המשק. 7. הבטחת תחרות חופשית והוגנת על פי כללי האתיקה המקצועית והאינטרס הציבורי, בין חברי הלשכה. 8. לפעול לקירוב הנוער לענפי ההנדסה, האדריכלות והמדעים. האגודות המקצועיות המאוגדות בלשכה הן : תעשייה וניהול, הנדסת תוכנה ומדעים, אדריכלות, הנדסת מכונות, הנדסת מים, הנדסה אווירונאוטית, הנדסה אזרחית ואגרונומיה. אגודות נלוות: ארגון מוסמכי הטכניון, מהנדסי ערים ולשכת שמאי מקרקעין בישראל.
לשכת רישום מקרקעין
לשכת רישום מקרקעין ראה טאבו
חזור מעלה