מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 11 מושגים:
נדבך ראש ("קופינג") COPING
נדבך ראש ("קופינג") COPING הנדבך העליון של קיר, בדרך כלל בעל שיפוע להרחקת מי הגשם, העשוי מאבן או מרכיבים טרומיים.
נורת הלוגן
נורת הלוגן שיפור של נורת הליבון הרגילה. מכילה גז טונגסטן ויוד המאריך את אורך חיי הנורה ומגביר את עוצמת האור שלה. אורך חיים של כ- 2000 שעות בעירה. אין לגעת בנורה ללא חומר מבודד.
נורת ליבון
נורת ליבון הנורה הרגילה, בעלת גוון אור חמים ומסירת צבע טובה. בנורה חוט להט מטונגסטן המתאדה כאשר עובר זרם. אורך חיים של כ- 1000 שעות בעירה. ניתן למצוא בהספקים שונים המשפיעים על עוצמת התאורה (w 50 75 100)
נורת פלורסנט
נורת פלורסנט נורה שבה גז פלואור, מפיצה אור רב אך בעל גוון לבן וקר. בעלת אורך חיים ארוך ביותר של עד 8000 שעות בעירה וצריכת חשמל נמוכה. מתאימה במיוחד לחללים גדולים בעיקר במבני ציבור.
נחלה
נחלה קרקע חקלאית שהוחכרה לחקלאי לתקופה ארוכה, המשמשת לו לפרנסה ומגורים, ומהווה יחידה משקית חקלאית אחת, אשר את גודלה קבע שר החקלאות בהתייעצות עם מינהל התכנון שליד משרד החקלאות, ואשר הוחכרה לו בתנאי-חכירה ודמי-חכירה הנהוגים במינהל לגבי נחלה. שטחי הנחלה מתחלקים לשני סוגים : 1. שטח בן 10-5 דונם סמוך לבית-המגורים של חוכר הנחלה. על שטח זה מתיר המינהל בניית בית אחד, ששטחו 160 מ"ר, לשימוש החוכר עצמו; בית נוסף ששטחו זהה, עבור בנו או בתו ובית שלישי, ששטחו 55 מ"ר, עבור הוריו. שטח זה מסווג כ"שטח א'". 2. אדמות חקלאיות, המרוחקות מבית-המגורים ושטחן עומד על 50-5 דונם. חלקן מעובד במסגרת האגודה השיתופית או המושב, והן ניתנות להעברה לדור הבא במשפחת החוכר, המכונה "בנים ממשיכים", או לפעילות יזמית בקרקע, במקרה של שינוי בייעודה.
ניתוח מחיר COST ANALYSIS
ניתוח מחיר COST ANALYSIS ניתוח מחירו של פריט ברשימת הכמויות, המפרק את עלות הפריט למרכיבים שונים, כגון עלות החומר, הוצאות הובלתו ואכסונו, הפחת, השינוע, העבודה, המימון, ההוצאות הכלליות והרווח.
נכס מניב
נכס מניב נכס : מגרש משרד, אולם תעשייה, או דירת מגורים המושכר לתקופות ארוכות, בתנאי שכירות ריאליים - צמודים לדולר או למדד המחירים לצרכן - ומשמשים לבעליהם הכנסה קבועה (ראה תשואה). חישוב התשואה על ההשקעה נעשה על ידי חלוקת סך שכר-הדירה השנתי בעלות הרכישה של הנכס. מאחר שנכסים מניבים מחוללים תקבולי מזומנים קבועים, רואות בהם קופות גמל וקופות פנסיה אפיק טוב להשקעה (ראה גם קופת פנסיה, קופת גמל, השקעה במקרקעין).
נכסי דלא ניידי
נכסי דלא ניידי ראה מקרקעין
נסח רישום, אקסטרקט EXTRACT
נסח רישום, אקסטרקט EXTRACT מסמך רשמי של משרד המשפטים המעיד על מצבו המשפטי של נכס מקרקעין. מדובר בתעודת רישום בעלות ושעבודים של נכס מקרקעין, שבה מפורטים גם שטח המגרש, עיקולים, צווי בית-משפט, חוזי-חכירה והערות אזהרה. למעשה, זהו מסמך המתעד את ההיסטוריה המשפטית של הנכס, נכון למועד הפקת המסמך. את הנסח אפשר לקבל בכל אחת מלשכות רישום מקרקעין) טאבו( ברחבי הארץ באמצעות מילוי טופס, שבו מציינים את סימני הזיהוי של הגוש והחלקה הרלוונטיים. לקבלת סימני הזיהוי של הגוש והחלקה יש לפנות לרשות המקומית, המאתרת את הפרטים על סמך כתובתו של הנכס. הוצאת נסח רישום מקורי ומעודכן על ידי הקונה בכוח היא תנאי בסיסי והכרחי לבדיקת עסקת מקרקעין, וקבלתו מידי המוכר צריכה להקדים כל משא ומתן בעניין הרכישה )ראה לשכת רישום מקרקעין). מטרת המרשם היא לשקף את מצב הזכויות האמיתי בנכס. ועל כך, הרישום בטאבו הוא מהותי, והוא זה שיוצר את הזכות. כל עוד לא נרשמה הזכות, היא לא נרכשה. התחייב המוכר בחוזה למכור נכס מקרקעין, והעסקה לא נרשמה בטאבו, המקרקעין עדיין שלו. למרשם חשיבות נוספת, שאותה נדגיש במונח "עסקאות נוגדות", והיא הזכות להסתמך על הרישום בטרם נרכש הנכס. גם אם נפלה טעות במרשם, הזכות נרכשה באופן מוחלט, ולא תוחזר. יש להדגיש כי מדובר אך ורק במרשם הטאבו, ולא במרשם אחר כמרשם בפנקסי המינהל, בחברות משכנות וכדומה, שהוא אינו מספק. כל אדם רשאי לעיין בפנקסי המרשם בטאבו ביחס לכל נכס תמורת תשלום אגרה. יש להתקשר לסניף הרלוונטי של הטאבו לפני שניגשים אליו, על מנת לוודא שהנכס, על פי גוש וחלקה, אכן רשום בו ולא בסניף אחר.
נצילות YIELD
נצילות YIELD כמות הקלוריות ההופכת לחום נטו מתוך ההספק.
נקודת איזון לתחשיב כדאיות
נקודת איזון לתחשיב כדאיות נקודת איזון לתחשיב כדאיות כלכלית תחשיב כלכלי, המצביע על היקף המכירות במונחי יחידות ובסכומי כסף, הנדרשים כדי שפרויקט יגיע לנקודה שבה לא יהיה רווח ולא יהיה הפסד. דהיינו, במקום שבו סך ההוצאות (המשתנות והקבועות) ישתווה, בסכומן המצטבר,
חזור מעלה