מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 26 מושגים:
עבודות הטעונות היתר
עבודות הטעונות היתר יש לבצע את העבודות המפורטות להלן, רק לאחר קבלת היתר בנייה ובהתאם לתנאי ההיתר: - התוויית דרך, סלילתה או סגירתה. - הקמת בניין, הריסתו והקמתו שנית, תוספת לבניין קיים וכל תיקון בו למעט שינוי פנימי בדירה (בהגדרה להלן). - כל עבודה אחרת המוגדרת בתקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) תשכ"ז-1967, כעבודה הטעונה היתר, לדוגמא: שימוש חורג בנכס, חציבה, חפירה או מילוי המשנים את פני הקרקע, סגירת מרפסת, הריסת בניין למעט עבודת גינון, עבודה חקלאית רגילה באזור חקלאי וכדומה.
עוגן ANCHOR
עוגן ANCHOR חתיכת מתכת המוכנסת לתוך רכיב בטון או מתכת, המשמשת לקשירת רכיב מתכת אחר.
עומס חום HEAT LOAD
עומס חום HEAT LOAD עומס חום הוא פונקציה של טמפרטורה, לחות יחסית, תנועת אוויר וקרינת אינפרא. מרכיב עומס החום בבניין חשוב לחישוב הבידוד התרמי לו הוא זקוק.
עורף-עיר
עורף-עיר שטחי מקרקעין המצויים בסמוך לעיר ומשמשים אותה שעליהם נבנים בדרך כלל איזורי מסחר, תעשייה ואחסון, ומאופיינים בתשתית של שטחי חנייה ופריקה, כבישי אספלט ומחסנים.
עיבוד האבן TREATMENT OF STONE
עיבוד האבן TREATMENT OF STONE קיימים סוגי עיבוד שונים: עיבוד "טובזה" -"טובזה" או כרוס (מלשון כרס) טבעי או מסותת, מעובד בפטיש קיצוע ואיזמל קיצוע ("מטרקה"). התושבות והקצוות מעובדים בצורה מלבנית וישרה, המאפשרת בניית נדבכים בקווים ישרים. א. עיבוד "טלטיש" - פני האבן מקולפים פסיקים פסיקים, ועליהם בליטות ונקודות. העיבוד ייעשה בעזרת פטיש קיצוע, איזמל קיצוע ואיזמל מחודד. ב. עיבוד "עדש" - פני האבן מקולפים בעזרת איזמל קיצוע מחודד דק ופטיש קיצוע נקודות נקודות, כשעור עדשים. ג. עיבוד "מוסמסם" - פני האבן מקולפים בעזרת איזמל מחודד דק ופטיש קיצוע פסיקים פסיקים, כשעור שומשומים (עובי הגבשושיות עד 10 מ"מ). ד. עיבוד "אינדולי" - פני האבן (נסורה בדרך כלל) מעובדים בצורת נקודות או בצורת פסים דקים מאוד. ה. עיבוד "מוטבה" - פני האבן דפוקים ומוגמרים בטיבוע מס - 5 שהוא טיבוע גס, או מס - 9 טיבוע בינוני, או מס - 16 טיבוע דק (עדין). הטיבוע נעשה בעזרת פטיש מטבע שבקצותיו המרובעים ישנן שיניים בולטות ומחודדות. ו. עיבוד ע"י חירוץ -פני האבן מחורצים בקווים מקבילים באמצעות מכונה. ז. אבן נסורה בלתי מעובדת ("למיע") - פני אבן נסורה הנם חלקים ונקיים מכל סימני מסור והיא משופשפת ומלוטשת. ח. עיבוד "סרוק" - פני האבן (הרכה) מעובדים בסיתות באמצעות פטיש עם שיניים בצורת מסרק ("שחוטה")
עיבוי בבניין  CONDENSATION
עיבוי בבניין CONDENSATION טיפות מים המצטברות בצדה הפנימי של הסגירה החיצונית של בניין כשהוא מחומם. האוויר הרווי לחות מגיע לנקודה בה הטמפרטורה אינה מאפשרת לאוויר לשמור על הלחות שבתוכו. השימוש במאווררי תקרה או ברפפות מקטין את העיבוי בעליות הגג. מחסום אדים מתחת לצפוי גבס אף הוא מקטין את העיבוי.
עידוד בניית דירות להשכרה
עידוד בניית דירות להשכרה ביום 6 במארס 1992 אישרה הכנסת תוספת לחוק מס הכנסה, ובה שורה של הוראות ותיקונים שמטרתם העיקרית לעודד הקמת בנייני דירות להשכרה. מגמה זו מוצאת את ביטויה גם בתוספת לחוק לעידוד השקעות הון (ראה חוק לעידוד השכרת דירות).
עיצוב פנים
עיצוב פנים מתחומי האדריכלות, שבהם מתמחה אדריכל העוסק בתכנון חלקיו הפנימיים של בניין, בהם בחירת הצבעים, החומרים, סגנון הריהוט, פריטי הריהוט והאבזרים, לרבות בחירת חפצי-נוי וחפצי -אמנות ומיקומם בו.
עלות בנייה
עלות בנייה סך כל עלויות החומרים, קבלנות-משנה, שכר-עבודה והוצאות ישירות אחרות המתייחסות לעבודות הבנייה , לרבות פחת, מכונות, וציוד המשמשים בעבודות הבנייה, ולמעט עלות הקרקע, בשנת המס הקודמת או בשנה האחרונה, שלגביה נערכה שומה סופית. הכול לפי הסכום הגדול ביותר (ראה גם תקציב לפרויקט בנייה).
עלות קרקע לדירה
עלות קרקע לדירה מרכיב כספי בתחשיבים כלכליים, הכולל את חלקה של הקרקע בעלות הכללית של הקמת פרויקט בנייה. דוגמה : מגרש שעלותו מיליון דולר ועליו אפשר לבנות 10 יחידות דיור. על פי חישוב פשוט ניתן ללמוד כי עלות מרכיב הקרקע בכל יחידת דיור הוא 100 אלף דולר.
עלות קרקע לחדר
עלות קרקע לחדר חישוב שעושה היזם במסגרת החישובים הכלכליים המתבצעים לשם בדיקת כדאיות של עסקת מקרקעין. עלות קרקע לחדר מתקבלת מחלוקת סך עלות הקרקע (לרבות עלויות נלוות, כגון מס רכישה, דמי תיווך, שכר-טרחה לעורך-דין ומימון) במספר החדרים העתידים להיבנות בפרויקט. לדוגמה: עלות קרקע בפרויקט בן 100 חדר עומדת על 3,500,000 דולר. ידוע שחדר באיזור שבו מדובר נמכר בכ-75,000 דולר, ועלות בנייתו של חדר עומדת על 22,000 דולר. הרווח הצפוי מביצוע הפרויקט מחושב כך : 100X (75,000$- (22,000$ + 35,000$) =1,800,000$
עמוד COLUMN, PILLAR
עמוד COLUMN, PILLAR רכיב אנכי, עשוי לרוב מבטון (יכול להיות גם מפלדה בלבד) המיועד להעברת עומסים אנכיים, המופעלים בלחיצה. קיימות שתי אפשרויות ליציקת עמודים: עמוד בדל-עומד באופן עצמאי, יצקו אותו לפני שבנו את הקירות. עמוד שאינו בדל-עמוד שנוצק לתוך מרווח שהבנאים השאירו עבורו בקיר. על שיטת בניית העמודים יחליט מהנדס הקונסטרוקציה.
עסקאות נוגדות
עסקאות נוגדות לעיתים מבצע המוכר עסקאות נוגדות באותם מקרקעין, ולכן החשיבות של רישום הזכויות בטאבו רבה. על פי חוק המקרקעין מי שרכש את הזכות בתמורה ובתום לב והספיק לרשום זכויותיו בטאבו גובר על האחר, גם אם עשה את החוזה מאוחר יותר מהרוכש האחר. אם נרשמה לטובת הראשון הערת אזהרה לא יוכל קונה מאוחר יותר להשלים העסקה בטאבו על שמו.
עסקה במקרקעין
עסקה במקרקעין התקשרות בין צד א', יחיד או תאגיד, שהוא בעליו הרשומים כחוק של נכס - לבין צד ב', יחיד או תאגיד, המעוניין להיות בעליו של הנכס. עסקה כזאת יכולה להיות : 1. מכירת מקרקעין במזומן, שבה הקונה הופך להיות הבעלים של הנכס. 2. עסקת קומבינציה בין הבעלים ליזם, הרוכש חלק מהנכס ומשלם תמורתו ביחידות מבונות גמורות, לפי הסכם ביניהם. 3. מכירת חלק של נכס - הכנסת שותפים לבעלות, כנגד מזומן או נכס אחר. כל עסקה במקרקעין מלווה בחוזה התקשרות בכתב, הנחתם כדין על ידי הצדדים, והיא מחוייבת ברישום בלשכת רישום המקרקעין האיזורית.
עסקת אחוזים
עסקת אחוזים התקשרות חוזית בעסקת מקרקעין, שלפיה מתחלק "המוצר המוגמר", דהיינו המבנה המוקם, בחלקים מוסכמים מראש לפי אחוזים מהשטח המבונה, בין בעל הזכויות במקרקעין ובין מי שמקבל זכויות כתוצאה מעסקה זו (ראה קומבינציה).
עסקת ברוטו, עסקת נטו
עסקת ברוטו, עסקת נטו בעסקת קומבינציה עשויים הצדדים להסכים ביניהם כי מהתשלומים הבאים או כולם ישולמו על ידי הצד שאינו בהם על פי הדין : 1. מס שבח, המוטל על המוכר, בגין המכירה. 2. מס רכישה, המוטל על הקונה. 3. תשלום מס ערך מוסף, שבו חייב המוכר. 4. תשלומים שונים למינהל מקרקעי ישראל, שמשלם בדרך-כלל הקונה, בהם דמי-הסכמה, דמי-היתר, דמי-היוון, מס רכוש הקרקע וארנונה. בעסקת ברוטו: כל אחד מהצדדים נושא בתשלומים החלים - המוכר משלם מס שבח, היטל השבחה על מימוש זכויות השרירות בעת המכירה ותשלומים שונים למינהל מקרקעי ישראל. ואילו הקונה משלם רק מס רכישה. בעסקת נטו: הקונה נושא בכל התשלומים שבהם מחוייב המוכר - כלומר, סך התמורה במזומן כולל את כל התשלומים הנזכרים בסעיפים 3 .2 .1. לעיל. עסקאות אלה עשויות לעורר בעיות בעת ההתחשבנות עם רשויות המס בכל הקשור בשווי המכירה לצורך חישובי מס שבח ערך מוסף. הנושא נדון בערכאות, ובתי-המשפט שדנו בו הלכות בגילום המס לצורכי קביעת שווי המכירה ושיעור מס ומע"מ שיש לגבות בגינו.
עסקת קומבינציה EXCHANGE DEAL
עסקת קומבינציה EXCHANGE DEAL הסכם בין בעל מגרש ליזם לפיו בעל המגרש מוכר את המגרש ליזם/קבלן לא בתמורה לכסף, אלא בתמורה לקבלת מספר מסוים של הדירות הנבנות על ידי הקבלן/יזם.
עצר מים מתנפח BLOWING WATER SE
עצר מים מתנפח BLOWING WATER SE הנו חומר כימי המתנפח בבואו במגע עם המים, ולכן גם אם נוצר סדק בקו הפסקת היציקה, עצר המים המתנפח יסתום כל אפשרות של חדירת מים.
עקרונות תכנון הממ"ד:
עקרונות תכנון הממ"ד: 1. מבנה בטון דמוי תיבה, עשוי מקשה אחת. 2. רצפתה קירותיו ותקרתו יהיו משוריינים. 3. קירותיו רציפים לכל גובה הבניין ויוצרים מגדל מוגן. 4. בכל ממ"ד יותקנו: נקודות טלפון, שני שקעים לחשמל, לטלוויזיה ותאורת חירום. 5. לא יותקנו בו שיפולים (פנלים) לריצוף. 6. שטחו נתון להחלטת המתכנן, אך לא יעלה על 7 מ"ר, מעבר לזכויות הבנייה המותרות באותו בניין. עם גמר הבנייה והשלמת התקנת הממ"ד יש לקבל - רשויות הג"א לכך שהמקלט עוד בתקנים הרלוונטיים. בקבלת אישור זה מותנית קבלת תעודת גמר וטופס 4 מידי הרשויות.
ערבות
ערבות אמצעי להבטחת תשלום של צד אחד לצד שני. ערבות ניתנת בצורת הסכם בכתב, שבו מביע צד שלישי (הערב) את הסכמתו לשלם במקרה שהחייב אינו עומד בהתחייבויותיו. הערב אינו לחוזה. לעתים, במקרה של אי-תשלום, רשאי בעל החוב לפעול נגד הערב, בלי לפעול תחילה נגד החייב.
ערבות אישית
ערבות אישית ערבות שנותן אדם פרטי ליחיד או תאגיד, לתשלום התחייבות כספית או אחרת של אלמוני, ומשמעותה היא כי אם אלמוני אינו עומד בהתחייבויותיו, יכול האדם או התאגיד שסיפק הכספים לתבוע את הערב עצמו למשפט כדי לממש את החוב בשלמותו מרכושו הפרטי.
ערבות בנקאית
ערבות בנקאית ערבות בנקאית פיננסית ואוטונומית. מסמך שבו מתחייב בנק לשלם עם דרישה ראשונה וללא תנאי, סכום כסף, אחד או יותר, בתאריכים שנקבעו מראש. זאת, בניגוד לערבויות מסוג אחר המחייבות עמידה בתנאים שנקבעו מראש בהסכם בין הצדדים לעסקה שהערבות הבנקאית באה להבטיח את העמידה בתנאיו, ואשר על הצד שלזכותו ניתנה הערבות, להוכיח זאת. ערבות ואת באה בעיקר להבטיח הספקת סחורה כמד מקדמות ששולמו עבורה (ראה ערבות בנקאית, ערבות חוק המכר).
ערבות בנקאית לביצוע
ערבות בנקאית לביצוע מסמך שבו מתחייב בנק לשלם לצד ג' סכום מסויים- בתקופה ובתנאים שנקבעו בכתב ההתחייבות - להבטחת ביצוע בעין של עבודה או מטלה שהתחייב אדם או תאגיד, אשר בשמו פועל הבנק. דוגמה: קבלן פיתוח מתחייב להקים כיכר בתחומה של רשות מקומית. להסכם בין הקבלן לרשות מצורפים מפרטי ביצוע ולוח-זמנים. הרשות מתנה את מתן הפרויקט לקבלן בקבלת ערבות להבטחת ביצועה של העבודה כפי שהוסכם. במקרה של חילוקי דעות קובע מהנדס ניטרלי או מוסד טכני אם קוימו תנאי ההסכם. חוות דעתו בכתב של הגוף הבודק מהווה אסמכתא, שבאמצעותה יכול הלקוח (הרשות, בדוגמה לעיל) לתבוע את גביית הערבות.
ערבות חוק המכר
ערבות חוק המכר BANK GUARANTEE ACCORDING TO SALES LAW ערבות בנקאית שנותן בנק, שהוא סוחר מוסמך, לאדם או תאגיד, הרוכש דירת מגורים מקבלן או יזם, והיא מבטיחה את הכסף שישלם הקונה תמורת הדירה. הערבות באה להבטיח שהקונה יקבל את כל כספו בערכים ריאליים, במקרה שהקבלן לא ישלים את בניית הדירה)ראה חוק המכר). ערבות חוק המכר מתבטלת אם: 1. הקבלן עמד בכל התחייבויותיו - הדירה נמסרה לרוכש, כדין. 2. חוזה המכר בוטל על ידי שני הצדדים, הדדית. חוזה המכר בוטל לאחר שהופר על ידי הקונה, מקבל הערבות.
ערך (של נכס מקרקעין)
ערך (של נכס מקרקעין) ערכו של נכס מקרקעין - מגרש, מבנה, דירה - הנקבע לפי נתונים כלל-ארציים (לאומיים) וסביבתיים. נתונים כלל-ארציים : 1. שינויים דמוגרפיים 2. מדיניות כלכלית של הממשלה 3. מצב כלכלי במשק 4. כוח הקנייה של המטבע המקומי והיקף החיסכון שבידי הציבור. נתונים סביבתיים: 1. מיקום הנכס (LOCATION) , 2. מצב תכנוני (ZONING) 3. זכויות הבנייה וקיום/אי-קיום תוכנית בניין ערים מאושרת (ראה ת.ב.ע) ; 4. אופי האוכלוסייה בסביבת הנכס ; 5. מצב התשתית והפיתוח - דרכים, חנייה, גינון (ראה תשתית, פיתוח) 6. שטח המגרש, גודל המבנה 7. מצבו המשפטי של הנכס והבעלות עליו , 8. גיל המבנה ומצבו הפיסי.
ערך בספרים (של נכס)
ערך בספרים (של נכס) מונח חשבונאי, שפירושו ערך הנכס כפי שנרשם בדו"חות הכספיים המקובלים, קרי עלותו המקורית בניכוי הפחת שהצטבר.
חזור מעלה