מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 20 מושגים:
צבע גמיש ELASTIC PAINT
צבע גמיש ELASTIC PAINT ציפוי חלק וגמיש על בסיס אקרילי טהור ליישום חיצוני כשכבת ציפוי חלק או בעל טקסטורה, או לגשר על פני סדקים עד 0.5 מ"מ. הציפוי הנו תחליב אקרילי בתוספת מוספים שונים ומלאנים והוא מסופק מוכן מראש, בגוונים שונים בהתאם ללוח הגוונים של היצרן. התקן הרלוונטי הנו ת"י 1731 סעיף 1.3.2.2.
צבע יסוד למתכת BASE PAINT FOR
צבע יסוד למתכת BASE PAINT FOR צבע היסוד משמש כשכבה ראשונה על השטח הנצבע ותפקידו לכסות ולמלא את התשתית, ליצור בסיס להתחברות טובה של מערכת הצבע כולה וכן, להגן על המתכת בפני קורוזיה. הצבעים מסווגים לפי המקשרים: צבע יסוד סינתטי על בסיס אקרילי, על בסיס גומי כלורי, על בסיס שרפים אפוקסיים או לקלייה בתנור. סיווג נוסף מתייחס לפיגמנטים: מיניום (של עופרת), כרומט , כרומט אבץ, כרומט סטרונציום, פוספט אבץ ואבץ מתכתי.
צבע עליון UPPER PAINT COAT
צבע עליון UPPER PAINT COAT הצבע העליון הנו השכבה האחרונה של מכלול הצבע. קיימים סוגים שונים של צבע עליון כגון: - למתכת במערכות סינתטיות, ליישום בהתזה, עבור קונסטרוקציה פלדה, מבריק ובגוונים שונים. - על בסיס שרפים סינתטיים, ניתן לקלייה, לצביעה תעשייתית, מבריק ובגוונים שונים. - דקורטיבי (פרחוני) לציפוי אביזרים מתכתיים, מבריק. - נגד חומצות על בסיס שרפים פנוליים, בעל עמידות נגד קורוזיה (תעשייה ובחוצות ובסיסים חלשים). - על בסיס שרפי ניטרוצולזה עבור אביזרי מתכת.
צו בתים משותפים
צו בתים משותפים צו המורה על רישום בתים משותפים בפנקס הבתים הרשומים, וניתן על ידי המפקח על הבתים המשותפים, לבקשת בעלי-דירות בבניין ששטח הרצפה של דירותיהם מהווה יותר ממחצית שטח הרצפה של כלל הדירות בבניין זה. כשמדובר בדירה המוחכרת בחכירה לדורות, או בחכירת-משנה לדורות, צריך שהבקשה תוגש על ידי המחכיר. בצו הרישום מפורטים מספר הדירות, שטחן, באיזו קומה נמצאת כל אחת מהן, שם בעליה וכו', כפי שיירשמו בפנקס בתים משותפים . המפקח רשאי, על פי בקשת בעל דירה, או בעל זכות בדירה, לתקן צו רישום בפנקס הבתים המשותפים, ובלבד שנתן הודעה מוקדמת והזדמנות לטעון את טענותיו לכל בעל דירה, או לכל בעל זכות בדירה, שלא הגיש בקשה.
צו הפסקה מינהלי (לבנייה)
צו הפסקה מינהלי (לבנייה) צו הניתן על ידי יו"ר הוועדה המקומית, בעירייה על ידי יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה, או יו"ר הוועדה המחוזית, או מהנדס העיר, כאשר יש יסוד סביר להניח כי מבצעים עבודת בנייה בהיעדר היתר לפי חוק זה, או בסטייה ניכרת מההיתר או התוכנית, שאושרו לבניין נשוא הצו (ראה סטייה ניכרת).
צו הריסה
צו הריסה DEMOLITION ORDER צו שרשאי בית המשפט לתת בשעת גזר-הדין, בנוסף לעונש, ועניינו: 1. לצוות שבניין, או חלק ממנו, נשוא העבירה - שנבנה ללא היתר -ייהרס, יפורק או יסולק על ידי הנשפט, או על ידי הוועדה המקומית, אם ביקשו זאת הוועדה המקומית, או היועץ המשפטי לממשלה, או נציגו, ולחייב את הנשפט בהוצאות הביצוע. 2. לצוות שגם אותו חלק מהבניין, שלא היה נשוא העבירה, ייהרס, יפורק או יסולק, אם יש בביצוע הצו החלקי כדי לסכן נפשות או את בטיחות הציבור. 3. לתת לנשפט כל צו אחר שייראה לבית המשפט, בקשר לדרך או לבניין שבהם נעברה העבירה, לרבות צו לשינוי מבנה וצו סגירה.
ציוד לבנייה
ציוד לבנייה מכונות וכלים המשמשים בבנייה, בנייה הנדסית, עבודות ציבוריות, לעבודות קרקע, לחציבה, להרמה, להעמסה או פריקה, לרבות טרקטור, הכול כפי שנקבע בתקנות, לרבות ציוד-עזר לאלה ואביזריהם (חוק רישום ציוד הנדסי תשי"ז-1957), כמו גם ציוד המשמש לעבודות בנייה, לרבות עבודות חפירה, ביוב, סלילת כבישים ודרכים, עבודות-עפר ועבודות הקשורות בהכנה לבנייה ובהשלמתן.
ציפוי מגן לאיטום
ציפוי מגן לאיטום PROTECTIVE COATING OF WATERPROOFING חומר המיועד להגנה ולהכספה של חומרי איטום עשויים ביטומן כמו יריעות, זפת, מסטיקים, משחות וכד. החומר מקנה הגנה בפני קרינת השמש, אוזון וחמצן ומונע את התחממות שכבת האיטום. היישום נעשה באמצעות מרסס אל מברשת. החומר הנו דליק, יש להרחיקו מאש וממקור חום והוא מכיל ממיסים נדיפים כך שיש להימנע משאיפת אדים וממגע ישיר איתו. התקן הזר הרלוונטי הנו ASTM-I2824/85.
ציפוי מגן למתכת
ציפוי מגן למתכת PROTECTIVE COATING OF METAL תמיסת ביטומן המורכבת מתערובת של ביטומנים ומדללים, בעל גוון שחור, ברק, עמידות בפני השפעות כימיות והוא מתייבש מהר. החומר משמש להגנת מתכות, ציפויים פנימיים של אביזרי מים, חביות וכדומה וגם כלכה לצביעה. היישום הוא בריסוס במברשת או בטבילה. החומר הנו דליק, יש להרחיקו מאש ומקור חום והוא מכיל ממיסים נדיפים כך שיש להימנע משאיפת אדים וממגע ישיר איתו.
ציפוי משקיט רעש
ציפוי משקיט רעש SOUND-REDUCING COATING חומר מבוסס על תערובת ביטומן ומלאנים מיוחדים להשקטת רעש זעזועים והגנה אנטי-קורוזיבית של קונסטרוקצית פלדה. החומר מורכב מתרחיף (דיספרסיה) של שרפים סינתטיים בתוספת מלאנים מינרליים להשקטת רעש זעזועים וויברציות של פח באניות, מטוסים, מעליות מתקני מזוג אוויר, מכונות כביסה וכד.
ציפוי נגד קורוזיה
ציפוי נגד קורוזיה CORROSION PROOF COATING חומר ציפוי מגן למשטחי פלדה. מבוסס על שרף אפוקסי מעורב עם זפת פחם, ומשמש להגנה נגד קורוזיה של כימיקלים, מוצרי נפט, במבנים ימיים וכד. החומר עמיד בפני שמן גולמי, שמנים מינרליים, תזקיקי נפט. היישום נעשה בריסוס AIRLESS. החומר דליק, יש להרחיקו מאש וממקור חום והוא מכיל ממיסים נדיפים כך שיש להימנע משאיפת אדים וממגע ישיר איתו.
צמודי קרקע
צמודי קרקע בנייני מגורים בני 3-2 קומות בלבד, שנבנים לרוב כחלק משכונת מגורים, שבה יש לכל יחידה פיסת קרקע המיועדת לגינה (ראה גם וילה)
צמנט CEMENT
צמנט CEMENT אבקה אפורה המורכבת מסיד, צורן דו-חמצני וחומרים נוספים שעברו תהליך שריפה וטחינה, המשמשת כגורם מאחד אגרגטים וחומרים אחרים המרכיבים את הבטון, הטיח והטיט. הצמנט גם הוא נמדד כמו הבטון לפי חוזקו ללחיצה. קיים צמנט 250 ,200 ו -300.
צמר זכוכית GLASS WOOL
צמר זכוכית GLASS WOOL חומר בידוד תרמי ואקוסטי העשוי מזכוכית. המוצר משווק בצורות שונות: 1. לוחות או גלילים בעוביים שונים ובצפיפות שונה. חשופים, בעטיפת פוליאתילן, או בגיבוי נייר אלומיניום משוריין (הגללים בלבד). 2. לוחות בגיבוי אלומיניום בצד אחד. 3. תרמילים בקטרים ועוביים שונים, לבידוד צינורות, חשופים או בגיבוי נייר אלומיניום. 4. בתפזורת. 5. בגלילים שונים. ועוד מגוון רב של צורות לשימושים שונים.
צמר סלעים ROCK WOOL
צמר סלעים ROCK WOOL צמר הסלעים הוא חומר לבידוד חום, קור ורעש התואם את דרישות ת"י 1045 בו מוגדרים העוביים הנדרשים. צמר הסלעים מיוצר מסלעי בזלת גרוסים, העוברים תהליך של היתוך ועיבוד לסיבים דקים מאוד (5-8מיקרון) היוצרים מספר רב של חללי אוויר זעירים. חללים אלה מקנים לחומר תכונות של בידוד תרמי ושל בליעה אקוסטית. החומר משווק בצורת לוחות בעוביים שונים, ובצורה של גלילים, של מזרנים, של תרמילים ובתפזורת.
צנרת דלוחין WASTE WATER PIPING
צנרת דלוחין WASTE WATER PIPING מערכת לסילוק מי דלוחין, העשויה מצינורות ברזל יציקה, בטון, פלדה, חומר פלסטי או אסבסטו-צמנט .
צנרת מושחלת PULLED THROUGH PIP
צנרת מושחלת PULLED THROUGH PIP צנרת גמישה שהושחלה בתוך צינור גדול יותר, כדוגמת צנרת פקסגול או צנרת מתוצרת גיבריט, שהיא תרמופלסטית. הצנרת המושחלת מורכבת מ: צינור שחור מ - pex פוליאתילן מצולב (הנותן לו יכולת לעמוד בטמפרטורות גבוהות ובלחצים גבוהים), המושחל לתוך צינורות כחולים ואדומים (מים קרים וחמים) המתחברים כולם למרכזייה אחת. שיטת הביצוע שונה וייחודית. הצינורות מונחים מתחת לרצפה. אם יש בעיה הצינור ניתן לשליפה ומושחל אחר במקומו. המערכת בנויה במקביל, ואינה מצריכה בידוד משום שהצינור החיצוני הוא המגן, והאוויר בינו ובין הצינור מוביל המים מהווה גורם מבודד. קיימים סוגים וקטרים שונים, חלקם גם מתאימים למערכות חימום לתעשייה ולשימושים נוספים. מערכת זו ניתנת ליישום בבית בשיטת "עשה זאת בעצמך" לאחר הדרכה של היצרן.
צנרת פלסטיק רב שכבתי  ( SP או
צנרת פלסטיק רב שכבתי ( SP או מערכת תרמופלסטית רב שכבתית המשלבת את תכונות המתכת והפלסטיק. הצינור מורכב מחמש שכבות (פוליאתילן מצולב, חומר איחוי, אלומיניום), הוא קל וגמיש, בעל קטרים מ "½ עד " ¼1, ומיועד להזרמת מים קרים וחמים בבניין. השכבה הפנימית ביותר והחיצונית ביותר היא מפוליאתילן מצולב, ולכן הוא אינו צובר אבנית. הוא קל ונוח לכיפוף ידני, אביזרי החיבור הם מפליז וניתן להוסיפו למערכת קיימת. קיימים גם צינורות מיוחדים להעברת מים חמים למטרת חימום הבית. ניתן לתכנן צנרת מסוג זה בטור ובמקביל.
צפיפות בנייה
צפיפות בנייה מידת השימוש בקרקע. קרי, מספר הבתים לשטח מסויים, כמצויין בתוכנית המיתאר לאיזור מסויים (ראה צפיפות בניית למגורים).
צפיפות בנייה למגורים
צפיפות בנייה למגורים מקדם צפיפות. הוועדה המקומית מכתיבה, בהיתר הבנייה, את מספר יחידות הדיור המותרות לבנייה בשטח נתון, על בסיס מקדם צפיפות קבוע מראש. כך למשל, באיזורים מסויימים בתל-אביב מקדם הצפיפות עומד על 55 מ"ר ליחידת דיור. לפיכך, על פני שטח של 715 מ"ר מותר לבנות ה-13 יחידות דיור (55 : 715 = 13).
חזור מעלה