מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 14 מושגים:
רובה JOINT FILLER
רובה JOINT FILLER חומר מילוי מרווחים ("פוגות") ברוחב עד 4 מ"מ, בין אריחי קרמיקה או אחרים, בחדרי אמבטיה ומטבחים, עמיד במים, בצבע לבן או צבעוני. החומר מורכב מצמנט, חול דק דוחה מים, שרפים סינתטיים ומוספים שונים. יש לבחור את הרובה בזמן רכישת הריצוף או החיפוי. מומלץ לרוכשה מספק הריצוף או מספק דבקים ידוע.
רובה אפוקסי EPOXY JOINT FILLER
רובה אפוקסי EPOXY JOINT FILLER חומר מילוי עם תוספת אפוקסי למילוי פוגות בנות 4-12 מ"מ בין אריחים, במקומות שבהם דרושה עמידות מיוחדת בפני חומצות וכימיקלים.
רובע עירוני
רובע עירוני חלק בעיר - גדול משכונה - בעל מאפיין ארכיטקטוני ו/או גיאוגרפי ו/או ארגוני ו/או קהילתי שמאכלס כ-10,000 נפש. הרובע מספק לתושביו שירותים על-שכונתיים, בהם בית-ספר תיכון, מרפאה, בתי-תרבות וכד' (ראה גם שכונה). שר הפנים רשאי להכריז על איזור כרובע עירוני אם נוכח שתושבי איזור פלוני, הכלול בתחום עירייה, רוצים בכך. לאחר שהאיזור הוכר כרובע, יוקם לו ועד, שהשר יתקן תקנות ובהן הוראות בדבר השיטה לבחירתו כשירות הבוחרים וכשירות חברי הוועד; סדרי עבודתו ופיקוח על העבודות שיבצע הוועד, כמו גם הוצאת הכספים שלו.
רווח הון
רווח הון ההפרש בין מחיר הקנייה למחיר המכירה של נכס, אם מחיר המכירה גבוה ממחיר הקנייה. לעתים הוא מכונה "שבח". מבחינים בשלושה סוגי רווח הון : 1. רווח שנוצר מצמיחתה הטבעית של חברה, כמו עלייה בערך מניותיה. 2. רווח שמקורו בירידת שערי הריבית, שבו עולים מחירי נכסים בעלי תשואה קבועה, כגון אגרות-חוב בעלות ריבית קבועה. 3. עליית ערכו של נכס בתקופת אינפלציה, בהתאם לירידת ערך הכסף, מבלי שתבטא שינוי בערך הריאלי של הנכס.
רווח היזם, רווח יזמי
רווח היזם, רווח יזמי רווח המופק ממימוש נכסי מקרקעין: 1. כתוצאה מפעילות יזמית, המביאה להשבחת הנכס על ידי: שינוי ייעוד (מקרקע חקלאית לבנייה למגורים) ; הגדלת אחוזי בנייה; הפשרת קרקע לבנייה או הפשרת זכויות בנייה. במקרים כאלה מדובר בהשקעה לטווח ארוך, מאחר שמדובר בהליכי הפשרה, תכנון, הנחת תשתית ורישוי העשויים לארוך שנים (ראה גם הפשרה, היטל השבחה, שינוי ייעוד, אחוזי בנייה). דוגמה : יזם רוכש קרקע חקלאית ששטחה 30 דונם תמורת 40,000 דולר לדונם - סה"כ 1,200,000 $. כעבור 3 שנים מחליטה הממשלה להפשיר את הקרקע באיזור נשוא הרכישה כלהלן : א. 50% מהשטח יופקע לצורכי ציבור ב. לאחר ההפשרה יותר לבנות 3 יחידות מגורים צמודות קרקע על כל דונם. תוצאה מההפשרה יישארו בידי היזם 15 דונם ; מחירו של דונם יעמוד על 230,000 דולר, ואילו היטל ההשבחה שיוטל על כל יחידת מגורים יעמוד על 18,000 דולר. שווי הקרקע לאחר ההפשרה : $3,375,000 = 230,000 X 15 דונם היטל השבחה : 15 X 18,000 דונם $ ספר היחידות המותרות בבנייה על שטח זה : 45 יח' = X 3 15 ד' פדיון3,375,000 $ עלות הקרקע)1,200,000 $) היטל השבחה)810,000 $) רווח יזמי 1,365,000 $ 2. רווח יזמי יכול לנבוע גם מרכישת נכס כיחידה אחת ומכירתו ככמה יחידות. דוגמה : יזם רכש בניין מגורים בן 9 דירות תמורת 1,100,000, $ לאחר מכן מכר את כל הדירות במחיר ממוצע של 160,000$ כל אחת. הפדיון ממכירת 9 דירות יהיה $ (160,000 $ X 91,440,000 יח'). פדיון ממכירת 9 דירות 1,440,000 $ עלות רכישת הבניין)1,100,000) $ רווח יזמי 340,000 $
רווח קבלן, רווח קבלני
רווח קבלן, רווח קבלני ההפרש בין עלות ביצוע הבנייה לבין המחיר שיתקבל תמורת היחידות הגמורות, שאותו מחולל גורם מקצועי, המתאם את הקמת המבנה מתחילתו ועד סופו (קרי, קבלת תעודת גמר או טופס 4). מדובר בתמורה עבור ניהול ותיאום כל הגורמים הפועלים באתר הבנייה, לרבות תשלום שכרם.
רישום זכויות
רישום זכויות פעולה משפטית שבה נרשמת בעלות על מקרקעין בלשכת רישום המקרקעין, המופקדת על האיזור שבו מצויים המקרקעין.
רכישת דירה
רכישת דירה BUYING AN APARTMENT רכישת דירת מגורים, בהיותה עסקה בהיקף כספי ניכר (לעיתים הגדול ביותר שמבצע אדם במהלך חייו) מחייבת בדיקה יסודית ומקצועית ושיקול דעת: 1 . התאמת הסביבה למגורים - לבדוק אם הסביבה שקטה, ואינה סמוכה לכביש סואן, גן-שעשועים או בית-ספר. 2 . התאמת גודל הדירה לצרכיו של הקונה ולאמצעיו. 3 . תיווך - לבדוק אם מעורב בעסקה מתווך, ולקבוע מראש ובכתב את שכרו. 4 . ברשות המקומית - לוודא שאין חובות בגין מיסים עירוניים, עבודות פיתוח, וכד'). 5 . רכישה מקבלן רשום - לוודא שהקבלן)בונה ומוכר הדירה(מורשה לבנות דירות מטעם רשם הקבלנים. 6 . בעלות על הקרקע ועל הדירה - לוודא באמצעות עורך-דין או מומחה אחר בתחום הנדל"ן, שהקרקע או הדירה רשומה בטאבו על שם המוכר; שאין על הנכס עיקול, שעבוד או משכנתא. אם הקרקע בבעלות מינהל מקרקעי ישראל יש לברר אם עברה היוון. נכס שלא עבר היוון עשוי לחייב את הקונה בעתיד בתשלום דמי-היוון, דמי-חכירה ודמי-הסכמה. מפרט טכני - המפרט הטכני יצורף כנספח לחוזה הרכישה. ובבדיקת ביצועו הלכה למעשה יש להסתייע במהנדס, או יועץ. כמו כן יש לבדוק אם קיים מקום חנייה. אם הוקצה לדירה מקום חנייה יש לוודא שמקום החנייה מצוין בתשריט ורשום בטאבו.
רצפה מעץ (
רצפה מעץ ( רצפה עשויה מלוחות עץ המונחים על תשתית בטון באופן ישיר או באמצעות מערכת של קורות קטנות (סרגלים). העובי של הלוחות משתנה בהתאם לשיטת ההנחה וסוגי העץ, המגוונים למדי. קיים פרקט טבעי ופרקט למינציה שהוא דק יותר. הפרקט משרה אווירה חמה וביתית והוא בעל נוכחות עיצובית משמעותית ביותר. יש לנקותו ולתחזקו בחומרים שונים מאלו המשמשים בריצוף רגיל. את בעיית הרעש שנוצר מתזוזה על רצפת פרקט ניתן לפתור על ידי יישום ספוג מבודד מתחתיו.
רצפה צפה FLOATING FLOOR
רצפה צפה FLOATING FLOOR משטח המיועד להבטיח הפרדה בין החלק הנשחק (עליו דורכים) של הרצפה מן החלק הנושא בין שהוא מבטון או מעץ. לשיפור הבידוד האקוסטי - הרצפה יכולה לכלול מזרן צמר זכוכית שעליו יוצקים מדה מבטון בעובי של לפחות 60 מ"מ ושעליו מתקינים אריחי שחם או שטיח עבה שלו תחתית מגומי וכד. לעיתים הרצפה שעליה דורכים נמצאת כמה סנטימטרים מעל הרצפה הקונסטרוקטיבית וזאת למטרת העברת צנרת ברווח שנוצר (בעיקר לתקשורת). שיטה זו מקובלת מאוד כיום בבניית מבני משרדים עתירי מערכות חשמל ותקשורת או במבני תעשייה.
רשות רישוי מקומית
רשות רישוי מקומית המוסד שאליו יש להגיש בקשות להיתר בנייה. היא עצמה מוסמכת להעניק את ההיתר, בתנאי שמבוקשת בנייה שאינה סוטה במאומה מן המותווה בתוכנית בניין-עיר ובתקנות. אם ההיתר המבוקש כולל סטיות מן הסוג הידוע כ"שימוש חורג", או שמבוקשת "הקלה", בידי רשות הרישוי המקומית הסמכות לדון בכך כוועדת משנה.
רשיון בנייה
רשיון בנייה ראה היתר בנייה
רשימת פתחים
רשימת פתחים WINDOWS AND DOORS LIST רשימה המרכזת את כל המידע על כל פתח ופתח במבנה, לצורך ייצור החלון או הדלת. הרשימה כוללת נתונים כגון: גודל הפתח, סוג הפתיחה, מספר סדרת האלומיניום, אופן הצביעה (אילגון, באבקה) סוג הזכוכית (זכוכית בידודית, טרי-פלקס וכו'), סוג התריס, סוג הפרזול, סוג איטום המישקים והאלמנטים השונים של החלון ועוד.
רשם הקבלנים
רשם הקבלנים CONTRACTORS REGISTRAR מדור במשרד המשפטים המנהל רישום של כל הקבלנים בישראל המעוניינים להשתייך לסיווג מוגדר לפי החוק, בהתאם ליכולתם הטכנית והכספית. בהתקשרות עם קבלן למטרת ביצוע עבודות בנייה מסוג המחייב רישום, ניתן להתקשר לרשם הקבלנים ולברר האם הקבלן המדובר חידש את רשיונו גם השנה ( קורה שקבלנים מראים רישום משנים קודמות, אך זה לא מספיק מכיוון שיש לחדש את הרשיון כל שנה).
חזור מעלה