מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית

נא בחר אות לסינון המושגים:
נמצאו 60 מושגים:
ת"י  IS No 10451045
ת"י IS No 10451045 התקן מגדיר רמת בידוד תרמית נדרשת לכל אלמנט בבית. ההתנגדות התרמית באה לידי ביטוי על-ידי RESISTENT )R) שהוא העובי חלקי הלמדא (מקדם מוליכות תרמי). התקן הוא מינימליסטי ומגדיר מהי רמת הבידוד לכל אלמנט בבניין באזורים השונים בארץ. התקן נולד כתוצאה מבעיות של עובש, שנגרם מקונדנסציה (עיבוי). התקן מדבר על בידוד תרמי בחורף בגלל נושא העיבוי, ולא מטפל בבידוד בקיץ - בנוחות התרמית. החישוב של ת"י 1045 הוא על פי משקל מרחבי של אלמנט קיר וחלוקה לפי אלמנט סופג ולא סופג.
ת.ב.ע
ת.ב.ע ראה תוכנית בניין עיר
תא בקרה INSPECTION MAN - HOLE
תא בקרה INSPECTION MAN - HOLE מתקן מבטון יצוק באתר או מגלילי בטון טרום, המוצב מעל לקווי ביוב או ניקוז במרחקים מסוימים או בכל שינוי בכיוון שלהם, קטן ככל שיהיה, כדי לאפשר כניסת אדם לטיפול בקו. המתקן מצויד במכסה מסוגים שונים (קל, בינוני, כבד). מכסה תא הבקרה יכול להיות מבטון או מפלדה והוא תמיד בולט מעט מעל פני הקרקע.
תאורה טבעית מקובצת NATURAL LIG
תאורה טבעית מקובצת NATURAL LIG כיפה עשויה פוליקרבונט קשיח, בקוטר "10"-16, מורכבת על כל סוגי הגגות ומחדירה את אור השמש פנימה לתוך חלל החדר באמצעות מגברי אור (רפלקטורים).
תבניות FORMWORK
תבניות FORMWORK מבנה זמני עשוי מלוחות עץ או פלדה המשמש ליצירת תבנית עבור יציקת בטון בקורות, קירות, רצפות תלויות, חגורות וכד. לאחר התקשות הבטון, הטפסות מפורקות ומטופלות לשימוש חוזר. כשמדובר בבטון חשוף חזותי, הטיפול בטפסות דורש מיומנות והקפדה מיוחדות. פעמים רבות משתמשים בחומר שומני, כדוגמת שמן פשתן כדי להקל על הפרדת התבנית מהבטון היבש.
תוואי כביש או דרך
תוואי כביש או דרך סימון על מפה של כביש או דרך, העוברים בסמוך למגרש נשוא המפה, או חוצים אותו. לכל אחד מסוגי התוואים סימון משלו, והם מונים בין השאר: כביש ראשי, אוטוסטרדה, דרך פנימית, כביש גישה, שביל, דרך עפר וכד'. סימון תוואים מבוצע במפות מכל הסוגים, לרבות מפה טופוגרפית, מפה מצבית, מפת מדידה ואחרות.
תוכניות עבודה WORKSHOP DRAWING
תוכניות עבודה WORKSHOP DRAWING תוכניות מפורטות המתרגמות את רעיונותיהם של המתכננים השונים (האדריכל, הקונסטרוקטור, היועצים) ומאפשרות למבצע להוציא לפועל את עבודתו. קנה המידה המקובל של התוכנית הוא 1:50, כשפרטים מסובכים משורטטים בקני מידה של 1:10 ,1:25 ואפילו לפעמים 1:1. בתוכניות אלו מפורטים כל הפרטים הדרושים להעמדת המבנה על פי חוק ותקן. בתוכנית יופיעו: כל המידות, החומרים והפרטים המיועדים להיבנות. יש תוכנית עבודה מותאמת לכל קבלן, למשל לקבלן החשמל יש תוכנית עבודה שמציינת את כל מיקומי החשמלים, מידותיהם וכו.
תוכניות קונסטרוקציה
תוכניות קונסטרוקציה STRUCTURAL DRAWINGS תוכנית בדרך כלל בקנה מידה - של 1:50, כשהפרטים הם בקנ"מ 1:25 או 1:10, שבה מופיעים כל האלמנטים הקונסטרוקטיביים של המבנה, כגון עמודים, קורות, תקרות למיניהן, כולל פירוט סידור מוטות הברזל וקוטרם.
תוכנית אב MASTER PLAN
תוכנית אב MASTER PLAN תוכנית הבאה לפרט את הייעוד של איזור מסוים ואת עקרונות התכנון בו. היא מביעה עקרונות אדריכליים, קונסטרוקטיביים וחברתיים. לדוגמה תוכנית אב לשיקום שכונות שהמבנים, השבילים והשטחים הירוקים מתוכננים בה על פי עיקרון של שיתופיות ואינטגרציה
תוכנית אינסטלציה
תוכנית אינסטלציה INSTALLATION DRAWINGS תוכנית המפרטת את כל נקודות אספקת המים לבניין ואת התוויית מעבר הצנרות בבניין. על פי תוכנית האינסטלציה יעביר קבלן האינסטלציה את הצנרות בבניין וימקם את כל האלמנטים הקשורים בהעברת מים, נוזלים וגזים, כגון: ברזים (מים וגז) אסלות, מקלחונים וכו.
תוכנית ארכיטקטונית
תוכנית ארכיטקטונית שרטוטי תוכנית הבניין, לרבות חזיתות וחתכים, פרטי בניין שונים, מדרגות, רשימת עבודות נגרות, אלומיניום, מסגרות וכד', המהווים בסיס לביצוע העבודות החל בשלד וכלה בריצוף.
תוכנית ביוב SEWERAGE PLAN
תוכנית ביוב SEWERAGE PLAN תוכנית המפרטת את כל נקודות שופכין-דלוחין וניקוז בבניין ואת אופן התחברותם לרשת הביוב העירונית.
תוכנית בינוי
תוכנית בינוי תוכנית שתכליתה יידוע רשויות התכנון והבנייה מראש בדבר בקשות להיתרי בנייה שיוגשו להן, לרבות תמונה כוללת שי הבניינים שעומדים להקימם בשטח. לתוכניות אלה אין מעמד חוקי כשלעצמן, אלא רק כדי להביא לידי ביצוע הלכה למעשה את הקבוע בתוכנית המפורטת (ראה תוכנית מפורטת).
תוכנית בניין עיר (תב"ע)
תוכנית בניין עיר (תב"ע) TOWN PLANNING PLAN מכלול הפרטים השונים לגבי איזור מסוים המגדירים את המותר והאסור לתכנון ובנייה, כגון ייעוד הקרקע, קווי בניין ועוד. התב"ע היא שילוב של כל התוכניות הנ"ל: - תוכנית מתאר ארצית אשר קובעת את התכנון של כל שטחי המדינה. - תוכנית מתאר מחוזית אשר קובעת כיצד לבצע את תוכנית המתאר הארצית. - תוכנית מתאר מקומית אשר קובעת את מנגנוני הפיקוח על פיתוח הקרקע המקומית. - תוכנית מפורטת אשר קובעת הוראות לכל עניין שיכול להיות נושא לתוכנית מתאר מקומית, וכן בדבר חלוקת הקרקעות וכיוצא בזה.
תוכנית בניין ערים נקודתית
תוכנית בניין ערים נקודתית (ת.ב.ע. נקודתית) תוכנית שמכין אדריכל - לבקשת הבעלים או היזם לחלקה המצויה בתחום תוכנית בניין מאושרת. התוכנית מוגשת לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ושם היא נבדקת. אם אינה נוגדת במידה ניכרת את הת.ב.ע. הקיימת לאיזור, ואין בה כדי לפגוע בסביבה, היא זוכה באישור. לאחר שהוועדה המקומית מאשרת ת.ב.ע. נקודתית היא מפרסמת אותה בעיתונות ומעל לוחות המודעות כדי לאפשר לנוגעים בדבר להגיש התנגדויות. אם לא מתקבלות התנגדויות - מאושרת התוכנית על פי התכנון המוצע, בתוספת שינויים שיש להכניס בה לבקשת הרשות המקומית, אם היו כאלה.
תוכנית הגשה לקבלת היתר בנייה
תוכנית הגשה לקבלת היתר בנייה PLAN ACCOMPANYING APPLICATION FOR CONSTRUCTION PERMIT קובץ מסמכים המוגש לרשות המקומית על ידי הקבלן/יזם לשם קבלת היתר בנייה, בהם: 1. מפת סביבה, שבה מסומנים גושים וחלקות סמוכים ודרכים, ומודגשת החלקה, נשוא התוכנית. 2. מפה מצבית, המראה את כל העצמים הקיימים בחלקה)ראה מפה מצבית). 3. חישוב שטחים - תשריט סכימטי של היחידות, לרבות מידותיהן, ציון שטחים עיקריים ושטחי שירות במבנה (ראה שטח עיקרי, שטחי שירות, תשריט). 4. תוכניות המבנה - תוכנית כל קומה, לרבות גגות. 5. לפחות שני חתכים של המבנה המתוכנן. 6. תשריטי חזיתות המבנה. 7. לפי הצורך - חזית רחוב רציפה. 8. מידות כלליות של המבנה, מידות פנים של כל חלל, לרבות עובי קירות; מקלטים, וכל חלק בניין, כנדרש על ידי הג"א; קווי רשת מודולרית)לפי הצורך), צנרת טלפון, ציוד כיבוי אש, פתחי מילוט ושחרור עשן. 9. נסח טאבו מעודכן שבו מצוינים שמות בעלי הנכס. 01. חתימתם של כל בעלי הקרקע ובעלי זכות בנכס על תוכנית ההגשה, לרבות מינהל מקרקעי ישראל, במקרה שמדובר בקרקע שבה יש למינהל חלק בזכויות הבעלות. 11. תשלום מקדמה על חשבון אגרת בנייה)מעין דמי-טיפול בבקשה). במקרה שמגיש הבקשה הוא תאגיד או חברה בע"מ, יש לצרף גם את מסמכי החברה ואישור של רואה-חשבון או עורך-דין לקיום החברה, כמו גם פירוט שמותיהם של מורשי החתימה בחברה.
תוכנית חלקות
תוכנית חלקות תוכנית מדידה, שמכין מודד מוסמך, המתארת את גבולות החלקות באיזור נשוא המדידה, ומצורפת בין שאר המסמכים אל הבקשה להיתר בנייה. מפה זו משמשת גם לצורכי רישום החלקות בלשכת רישום מקרקעין (ראה גם בקשה להיתר בנייה, טאבו, מפת מדידה).
תוכנית מגרש LOT PLAN
תוכנית מגרש LOT PLAN תוכנית של מגרש תחום, שבה מופיעות המידות הגיאומטריות של המגרש, כולל או לא כולל קווי גובה.
תוכנית מימון לפרויקט מקרקעין
תוכנית מימון לפרויקט מקרקעין רשימה שמכינים היזמים ובה הם מפרטים : 1. הסכום שאותו יש לגייס למימוש הפרויקט. 2. מקורות מימון לפרויקט. 3. שיעור ההון העצמי ושיעור ההון הזר. 4. שיעורי הריבית וההצמדה (למדד המחירים או לדולר) שישולמו למוסד המממן. 5. הסדרי פירעון עם המוסד המממן (ראה גם מנוף פיננסי).
תוכנית מיתאר
תוכנית מיתאר קיימים 3 סוגי תוכנית מיתאר: ארצית, מחוזית ומקומית. ככל שהתוכנית ספציפית יותר, כבולים מתכנניה בתוכנית הרחבה יותר. קרי, התוכנית המקומית חייבת לעמוד בתנאי התכנון של התוכנית המחוזית, ואילו על התוכנית המחוזית להתיישב עם אמות-המידה שנקבעו בתוכנית הארצית.
תוכנית מיתאר ארצית, ת.מ.א.
תוכנית מיתאר ארצית, ת.מ.א. תוכנית התכנון של שטח מדינת ישראל כולה שמכינה המועצה הארצית לתכנון ובנייה ; בין השאר נקבעים בה קרקעות לייעודי חקלאות, איזורי תעשייה, דרכים, שטחי נופש וייעור, שטחי עתיקות, מפעלים ציבוריים, מיקום וגודל של ישובים, ועוד. בבסיס התוכנית עומדים יעדי פיתוח ושיקולי קליטת עלייה וגידול חזוי באוכלוסייה הוותיקה. גם תוכנית זו כוללת פירוט מלא של זכויות הבנייה בכל מגרש באיזור המגורים המדובר (ראה גם אחוזי בנייה), ומחלקת כל איזור לגושים וחלקות. תוכנית המיתאר ופרטים עליה יימצאו במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של איזור המגורים שבו מדובר או במשרד מהנדס העיר (ראה מועצה ארצית לתכנון ובנייה).
תוכנית מיתאר מחוזית
תוכנית מיתאר מחוזית נועדה ליישום תוכנית המיתאר הארצית בתחום המחוז ולטיפול בנושאים הנוגעים לתוכנית מיתאר מקומית, אולם יש להם חשיבות כללית למחוז.
תוכנית מיתאר מקומית
תוכנית מיתאר מקומית תוכנית שתפקידה להבטיח איכות נאותה של הסביבה וייחוד של איזורים למגורים, לתעשייה, למסחר, לחקלאות ולשמירה על ערכים היסטוריים, ארכיאולוגים, אדריכליים וערכי טבע ונוי.
תוכנית מפורטת
תוכנית מפורטת 1. חלוקת הקרקע למגרשים, חלקות, מידות חזית ועורף של המגרשים, איחוד חלקות וחלוקה מחדש (רפרצלציה). 2. הקצאת קרקעות לדרכים, שטחים פתוחים, גנים, בתי-ספר, בתי-כנסת, מוסדות בריאות ותרבות, מקלטים, ועוד. 3. הקצאת שטחים לחניונים. 4. שטחים להריסה ושיקום, שיקום מבנים. 5. הקצאת קרקע חלופית לבעלי קרקע שזכויותיהם נפגעו אגב ביצוע התוכנית. לפי חוק התכנון והבנייה רשאית (לא חייבת ועדה מקומית להכין בכל עת תוכנית מפורטת לכל קרקע במרחב התכנון המקומי. אולם, כאשר הוועדה המחוזית רואה צורך בעריכת תוכנית מפורטת בנוגע לקרקע בתחומי מרחב התכנון המקומי שהוגשה לגביה בקשה, היא תורה לוועדה המקומית להכין ולהגיש לה להפקדה תוכנית מפורטת - במשך תקופה שתקבע ושלא תעלה על שנתיים (ראה הפקדה של תוכנית בניין). סעיף 67 לחוק התכנון והבנייה קובע כי יוזמי תוכנית מפורטת יכולים להיות : א. בעלי הקרקע, אוב. מי שיש לו עניין בקרקע (יזמים, קבלנים), או ב. מיש שיש לו עניין בקרקע (יזמים, קבלנים), או ג. המדינה, או ד. הרשות המקומית אשר בתחומה נמצאת הקרקע.
תוכנית מצבית SITUATION PLAN
תוכנית מצבית SITUATION PLAN תוכנית שבה מופיעים כל העצמים הנמצאים בשטח מסוים. היא משורטטת על ידי מודד מוסמך. חובה להגישה לוועדה המקומית לפני הגשת היתר בנייה.
תוכנית סביבה
תוכנית סביבה תוכנית, שמתוארים בה האתר וסביבתו, לשם הבהרת מיקומו של האתר.
תוכנית עבודה
תוכנית עבודה ראה תוכניות עבודה
תוכנית עסקית
תוכנית עסקית תחזית של פעילות כלכלית-עסקית, המשמשת בעיקר לייזום וקידום עסקים ופרויקטים חדשים ולהרחבת פרויקטים קיימים בתחומים חדשים. התוכנית מתארת את העסק העתידי מהיבטים שונים, הכוללים את תחומי השיווק, הייצור והניהול, ומחשבת את התוצאות וההישגים הכלכליים הצפויים של העסק. תוכנית עסקית אמורה להציג לפני המשקיע הפוטנציאלי את יכולתו של הפרויקט לגרום צמיחה כלכלית ורווחית בסביבה העסקית שבה הוא עתיד לפעול. לדוגמה : קבוצת יזמים מתכננת הקמת מרכז מסחרי. לצורך גיוס משקיעים ומימון חיצוני (בנקאי) היא מגישה תוכנית עסקית שכוללת את המרכיבים הבאים : א) עלות רכישת הקרקע (או חכירתה ממינהל מקרקעי ישראל), ב) עלות הקמת המבנה ; ג) עלות שוטפת של אחזקת המרכז, או לחילופין תקבולים משכר-דירה - תזרים מזומנים ; ד) עלות שוטפת של אחזקת המרכז, בהנחה שכל השטחים יושכרו, ולא יימכרו ; ה) ניתוח רווחיות תפעולית לאחר כיסוי עלויות בהון ובמימון, תוך התחשבות במדדי סיכון והיתכנות מקובלים ; ו) מקורות מימון. משקיעים פוטנציאלים ישקלו אפשרות כניסה לפרויקט על פי נתוני התוכנית העסקית, אמינותם ומהימנותם.
תוכנית פיתוח
תוכנית פיתוח תוכנית לפיתוח הסביבה של מבנה עתידי, שנערכת על ידי אדריכל הבניין או אדריכל נוף (כשמדובר במבנה ושטחי ציבור), המבוצעות לרוב עם השלמת הבנייה. התוכנית מפרטת פריטים וכמויות ועניינה עבודות כגון חציבה, מילוי ויישור קרקע, ריצוף משטחים, סלילת מעברים, גינון, קירות תומכים.
תוכנית תנועה
תוכנית תנועה תוכנית שמכין מהנדס תנועה מוסמך ובה רשתות דרכים ו/או חלקים מהן, כמו גם סידורי תנועה ברשתות דרכים קיימות או מתוכננות, צמתים ורמזורים, תנועת תחבורה ציבורית ופתרון בעיות תנועה וחנייה.
תורת המדידות, גיאודזיה
תורת המדידות, גיאודזיה מדע מדוייק שעיקרו מיפוי ומדידה של חלקות קרקע לשם הפקת מפות טופוגרפיות, שבהן מצויינים קווי מיתאר, מידות, תוואי שטח מיוחדים, שבילים ודרכים, כמו גם גבולות מגרשים, כפי שנרשמו בלשכת רישום המקרקעין. תורת המדידה משמשת בפעולות הבנייה השונות לרבות בתכנון, ביצוע ובקרת התקדמות הפרויקט. (ראה גם טופוגרפיה, מפה טופוגרפית, מודד מוסמך, אגודת המודדים המוסמכים בישראל).
תחליב אקרילי ACRYLIC EMULSION
תחליב אקרילי ACRYLIC EMULSION תחליב המשמש לחיזוק תשתית לצבע וטיח על בסיס מינרלי, לשימוש פנימי וחיצוני. מורכב משרפים אקריליים בתוספת מוספים שונים. החומר חודר לתוך שכבת הטיח כדי לחזקה ויוצר תשתית יציבה. קיים גם תחליב אקרילי לשיפור הדבקות והגמישות של חומרים על בסיס צמנטי, המיועד לבנייה.
תחליב ביטומני BITUMEN EMULSION
תחליב ביטומני BITUMEN EMULSION תחליב ביטומני בצורת משחה המורכב מחלקיקים מיקרוסקופיים של ביטומן המרחפים בתוך תמיסת קולואי מינרלי, ויוצרים שכבה רציפה לאחר איוד המים. שכבה זו מחוזקת בעזרת החומר המינרלי המונע נזילה בטמפרטורה גבוהה יותר. החומר משמש להגנה מפני קורוזיה, להגנה מפני חדירת מים ורטיבות במבנים מעל ומתחת לפני הקרקע, לציפוי ותיקון גגות המצופים באספלט, להדבקת שעם פוליסטירן מוקצף, לציפוי צינורות ובידודם, לאיטום של בידוד תרמי. היישום נעשה בעזרת מברשת סיידים או גליל (רולר). התקן הזר הרלוונטי הנו ASTM-D-1227.
תיק בניין
תיק בניין מכלול מסמכים המתעד את תולדות הבניין מהקמתו, ומכיל בין השאר פרטי תכנון, היתרים, שינויים, תביעות והשגות בקשר עם בניין מסויים. התיק נשמר בגנזך הרשות המקומית וכל דורש יכול לעיין בו. המבקשים לעיין בתיק הבניין הם לרוב רוכשים פוטנציאלים, שכנים הגרים בסביבה, עורכי-דין, שמאים, יזמים ואחרים - כל אחד וסיבותיו ללמוד את תולדות הבניין ופרטים תכנוניים ומסחריים הקשורים בו.
תכנון ארצי
תכנון ארצי תכנון לפיתוח איזורים חדשים והפשרת קרקע חקלאית, להקמת רשת כבישים, להכרזת שמורות טבע, אתרי עתיקות, מיקום תחנות-כוח ועוד (ראה גם תוכנית מיתאר ארצית).
תכנון מחוזי
תכנון מחוזי תכנון ברמה מחוזית של הקצאה ושינוי של ייעוד קרקעות (מחצבים, תעשייה, מגורים) אישור זכויות בנייה, הוראות ושימושים מתן הקלות לתעשייה, מסחר וכו'.
תכנון מקומי
תכנון מקומי תכנון הוועדה המקומית, שעליו מבוססים, הנפקת היתרי בנייה על פי תוכניות בניין ערים מאושרות, המלצה על שינוי תוכניות ערים מפורטות, ייזום תוכניות מיתאר או המלצה על שינוי, מתן הקלות למבני-מגורים ומבני -מדינה.
תכנון ראשוני
תכנון ראשוני גיבוש הרעיון התכנוני הראשוני על ידי בעלי הקרקע והאדריכל, המבוצע עם קבלת נתוני השטח והמידע על אפשרויות הבנייה עליו. בדרך כלל מכין האדריכל כמה גרסאות לתוכנית זו והגרסה המתקבלת על ידי כל הנוגעים בדבר מהווה בסיס לתכנון השלד ושאר עבודות הבנייה, לרבות עבודות גימור, כגון ריצוף, חיפוי, פיתוח וכד'.
תכסית
תכסית שטח הקרקע המוקף בקירות הבניין, על פי קווי הבניין שאושרו וזכויות הבנייה הקיימות באותו מקום.
תעודת גמר
תעודת גמר תעודה שמוציאה רשות רישוי מקומית, באישורו של מהנדס הרשות, והמהווה אישור רשמי לכך שעבודות הבנייה הושלמו והבניין מתאים לתוכנית הבינוי המאושרת, להיתר-הבנייה ולתוכניות העבודה, והוא כשיר למגורים או לשימוש שאליו נועד (משרד, תעשייה וכד'). קבלת מסמך זה מאפשרת את חיבורו לרשתות המים, החשמל, הטלפונים והביוב. לקבלת תעודת הגמר קודמת בדיקה שמבצע מהנדס הוועדה המקומית, שמתפקידו לוודא כי הבניין נבנה לפי האמור בחוק התכנון והבנייה ותקנותיו, והמאשר זאת בחתימתו. בדיקת מהנדס הרשות מתמקדת בעיקר בשטחי הדירות, חלוקתן הפנימית, חזית הבניין, גובהו, ממ"ד, גימור ופיתוח, כמו גם תקינות מערכות החשמל והאינסטלציה הסניטרית (ראה גם טופס 4, ממ"ד, פיתוח).
תפר קונסטרוקטיבי CONSTRUCTION
תפר קונסטרוקטיבי CONSTRUCTION התפר הוא מרווח בין שני קטעי יציקה, כלומר הפסקה ביציקה, והוא כולל רכיב המקשר את שני החלקים המופרדים. במרבית המקרים נוצר כדי לספק יציבות לאורך האלמנט בין שני חלקי מבנה.
תקופת אחריות
תקופת אחריות WARRANTY PERIOD תקופה שמתחילה בתום תקופת הבדק, לאחר סיום העבודה, אשר בה הקבלן נשאר אחראי לשלמות העבודה שנמסרה, כולל התחייבות לתקן כל פגם שהתהווה. בדרך כלל תקופה זו, המוגדרת בחוזה הבנייה, היא בת שנה, פרט לחלקים מסוימים שעבורם היא ארוכה יותר (איטום למשל). בתקופת האחריות חובת ההוכחה על היווצרות הליקוי על רוכש הדירה ויש לוודא כי הליקוי אינו תוצאה של שימוש לא נכון, הזנחה או תחזוקה לקויה. בדרך כלל, נוהגים קבלנים לבצע שורה של תיקונים בתום שנה, אולם אין זה פוטר אותם מחובתם על פי החוק. לא ניתן לבטל, לשנות ולקצר את תקופות הבדק והאחריות, אף לא בהסכמת או ויתור הרוכש בהסכם המכר.
תקופת אחריות WARRANTY PERIOD
תקופת אחריות WARRANTY PERIOD תקופה שמתחילה בתום תקופת הבדק, לאחר סיום העבודה, אשר בה הקבלן נשאר אחראי לשלמות העבודה שנמסרה, כולל התחייבות לתקן כל פגם שהתהווה. בדרך כלל תקופה זו, המוגדרת בחוזה הבנייה, היא בת שנה, פרט לחלקים מסוימים שעבורם היא ארוכה יותר (איטום למשל). בתקופת האחריות חובת ההוכחה על היווצרות הליקוי על רוכש הדירה ויש לוודא כי הליקוי אינו תוצאה של שימוש לא נכון, הזנחה או תחזוקה לקויה. בדרך כלל, נוהגים קבלנים לבצע שורה של תיקונים בתום שנה, אולם אין זה פוטר אותם מחובתם על פי החוק. לא ניתן לבטל, לשנות ולקצר את תקופות הבדק והאחריות, אף לא בהסכמת או ויתור הרוכש בהסכם המכר.
תקינה STANDARDIZATION
תקינה STANDARDIZATION תהליך קביעת תקן, תהליך קביעה מוסמכת של אמות מידה, מונחים, הגדרות, עקרונות, ביצועים, חומרים, פריטים ותהליכים
תקן  O.S.I9000
תקן O.S.I9000 אוסף תקנים בין-לאומיים להבטחת איכות המוצר ונוהלי-עבודה הנקוטים בייצורו. הבסיס המנחה בקביעתו הוא איתור ליקויים עוד בשלב התכנון וטרם-ביצוע (וייצור), דבר המאפשר תיקון מהיר וזול. בתחום הבנייה תורמת עבודה על פי תקן זה לבנייה איכותית, ומונעת תביעות בגין ליקויי בנייה. התקן אומץ לראשונה לפני שנים אחדות בבריטניה, ומאז אומץ ברחבי אירופה והוא מהווה תנאי הכרחי להתקשרות עם חברות בנייה ותשתית במדינות רבות שם. גם בישראל אומץ התקן בידי חברות אחדות. הרשות המוסמכת לאישור 9000 O.S.I בישראל היא מכון התקנים.
תקן STANDARD
תקן STANDARD תכונות (מידות, איכות), הנקבעות להבטחת כושרו והתאמתו של רכיב או מוצר בנייה לתפקידו. בנוסף לתקנים הישראלים הנקבעים על ידי מכון התקנים הישראלי, המוגדרים כ"ת"י מס" משתמשים בתקנים לאומיים אחרים כשמוצר כלשהו אינו מכוסה על ידי תקן ישראלי מתאים. התקנים הזרים המקובלים הם: של ארצות הברית A.S.T.M, של בריטניה הגדולה BS, של גרמניה DIN, של צרפת AFNOR ושל ISO.
תקן רעידת אדמה
תקן רעידת אדמה תקן בנייה שקבע מכון התקנים הישראלי, המנחה ומחייב את מתכנניו של שלד מבנה שמוקם, להקפיד על עיבוי יסודות וקורות, וקובע כמויות ברזל במשטחי יסוד, על מנת למנוע ככל האפשר קריסת הבניין במקרה של רעידת אדמה או אסון טבע אחר.
תקנות שירותי כבאות
תקנות שירותי כבאות בכל בית מגורים חייבים המחזיק או הבעלים לרכוש או להשיג ציוד כיבוי ולהתקינו לפי הוראות רשות הכבאות. ציוד כיבוי יהיה בהתאם לתקן הישראלי ובהיעדר תקן כזה - בהתאם לדרישת מפקח כבאות ראשי. קבלת היתר בנייה תלויה בין השאר בקבלת אישור מכבי-אש לתכנון ומיקום אמצעי כיבוי-אש, בהם צנרת, גלגלונים, ברזי שריפה וסימונים. רשות הכבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראת המפקח, להורות בכתב למחזיק או לבעלים של בית המגורים להוסיף ציוד כיבוי על האמור.
תקנים
תקנים מפרט לחומרים או לביצוע, שקבעה ועדה רשמית מטעם מנון התקנים הישראלי. התקן מאושר ומקבל תוקף על ידי מוסדות המכון. בוועדה זו מיוצגים גורמים שונים בענף שבו עוסק התקן. בענף הבנייה יהיו אלה : הטכניון, מתכננים, קבלנים, יצרנים וכו'. בהיעדר תקנים ישראליים, או כאשר התקן בגדר הצעה ולא אושר עדיין, מסתייעים בתקנים זרים, אולם על יישום תקנים זרים חלים סייגים.
תקציב לפרוייקט בנייה
תקציב לפרוייקט בנייה תכנון כספי שמכין מהנדס או כלכלן לחישוב עליות של פרויקט בנייה. התקציב נבנה על בסיס כתבי-כמויות, מפרטים טכניים, הצעות מחיר של קבלני משנה, נתוני עלויות השוררים בשוק ומתפרסמים על ידי בתי תוכנה ומוסדות כלכליים. להלן דוגמה לנספח עלויות עבודות ריצוף ושיש : הנתונים הדרושים להכנת תקציב ריצוף (רצפות, קרמיקה בחדרי שירותים וחדרי-אמבטיה וכד') : 1. השטח לריצוף במרצפות X30 30 ס"מ - 600 מ"ר. 2.השטח לריצוף במרצפות X20 20 ס"מ - 500 מ"ר. 3.השטח לריצוף בקרמיקה (שירותים, חדרי-אמבטיה) - 250 מ"ר. 4.עלות עבודת הריצוף מרצפות רגילות* - 50 ש"ח/מ"ר. 5.עלות עבודת ריצוף קרמיקה - 70 ש"ח/מ"ר. 6.עלות מרצפות X30 30 ס"מ - 48 ש"ח/מ"ר. 7.עלות מרצפות 20X20 ס"מ - 37 ש"ח/מ"ר. 8.עלות אריחי קרמיקה - 55 ש"ח/מ"ר. 9.חומר "שחור" (טיט, בי.ג'י. בונד, סיד וכו') נכלל בעלות העבודה.
תקרה אקוסטית ACOUSTIC CEILING
תקרה אקוסטית ACOUSTIC CEILING תקרה תלויה מתחת לתקרת בטון, עשויה מאלמנטים מתועשים של גבס או מינרלים. ניתן ליישמה בשיטות שונות ובעיצובים שונים, כאשר הקונסטרוקציה נראית לעין או נסתרת.
תקרה מקשית MASSIVE FLOOR
תקרה מקשית MASSIVE FLOOR תקרה מלאה מבטון מזוין, המשמשת לגישור על מפתחים קטנים של עד 5 מ. כמו כן משמשת למשטחי מדרגות, משטחי גגות משופעים ואינטרסולים. עובייה בדרך כלל 7-15 ס"מ ובממ"ד 20 ס"מ. התקרה נשענת על קורות ויכולה להיות מתוחה לכיוון אחד או לשני כיוונים.
תקרת צלעות RIBBED FLOOR
תקרת צלעות RIBBED FLOOR תקרה עבה המיועדת למפתחים של עד 10 מ. כדי להקל על משקלה העצמי התקרה ממולאת בגופים קלים (בלוקים, קלקר ואפשר גם לא למלא כלל את החללים) כך שנוצרות קורות ראשיות וקורות מחלקות- משמע צלעות שנושאות בעומסים ומעבירות אותם אל הקורות ההיקפיות ואל העמודים. בתוך הצלעות יש מוטות פלדה שנמתחים מעמוד לעמוד.
תרשים
תרשים תוכנית של מקום, של בניין וכד', שנרשמה בקווים כלליים.
תרשים סביבה
תרשים סביבה תרשים שמכין מודד מוסמך ובו מוצג מיקומה של החלקה, נשוא תוכנית ההגשה, והחלקות הגובלות בה, בגוש שבה היא נכללת, כמו גם הסביבה הקרובה (ראה גם תוכנית הגשה, מודד מוסמך, מפה מצבית).
תשואה
תשואה מדד כלכלי - היחס באחוזים בין זרם התקבולים השוטפים, הנובעים מהנכס (שכר- דירה, דמי נוהל) ובין ההשקעה בנכס, כלומר, עלות הקרקע והמבנה. דוגמה : ברכישת קרקע ובנייתו של בניין משרדים עליה הושקע סך מיליון דולר, ואילו סך שכר-הדירה שמניב הנכס עומד על 12% מסך ההשקעה. תשואה בשיעור 12% נחשבת לשואה גבוהה מהממוצע בתחום מקרקעין המשמשים לצרכים מסחריים.
תשלומי איזון
תשלומי איזון תשלומים שמשלמים בעלי רכוש משותף זה לזה כדי לפצות את מי ששיעור אחזקתו בנכס השתנה עקב חלוקתו מחדש. דוגמה : שלושה שותפים א' ב' ו-ג' מחזיקים בגג ששטחו 193 מ"ר. הבעלות על גג זה מתחלקת ביניהם באופן שווה )1/3 כל אחד). אולם, לאחר שנבנות על גג זה שלוש דירות ששטחן שונה, על השותף שהוא הבעלים של הדירה הגדולה מהאחרות לפצות את שותפיו בשיעור ההפרש בשטחי הדירות, כלהלן : שטח דירתו של שותף א' -60 מ"ר 31.10% שטח דירתו של שותף ב -70 מ"ר 36.30% שטח דירתו של שותף ג' -63 מ"ר %32.60 סך הכול 193 מ"ר 100% מכאן, שכדי לאזן את שיעור האחזקה בין השותפים צריך שותף ב' לפצות את א' בשיעור 2.23% ואת ב' ב-0.73%. חשוב לציין כי במקרה כזה מתעורר לכאורה מצב שבו יש חבות במס שבח, מאחר שא' וב' "מכרו" חלקים מרכושם ל-ב'. במקרה של איחוד וחלוקה מחדש של שטח קרקע הרשות המקומית לתכנון ובנייה היא המפצה את בעלי החלקות (ראה איחוד וחלוקה מחדש). לצורך זה היא מסתייעת בשמאי מקרקעין המכין טבלת איזון, על-פי מפת-מדידה, שבאמצעותה הוא מאזן מחדש את ש11י החלקות, שחלקן איבדו משוויין בעקבות האיחוד והחלוקה מחדש (ראה מפת-מדידה, טבלת איזון).
תשריט
תשריט שרטוט של חתכים עיליים ותחתיים של מבנה, המציג את השטחים הפנימיים שלו, בציון מידותיהם, הפונקציות שלהם ומיקום הציוד בחללם. בהסכמי שיתוף משמשים תשריטים לציון בעלותו של פלוני על יחידה מסויימת (ראה הסכם שיתוף).
תשריט בית משותף
תשריט בית משותף תשריט המאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה או תשריט אחר, הנותן לדעת המפקח תמונה נאמנה של הבית ודירותיו לצורך רישום בית משותף. הגשת תשריט זה באה כדי לענות על צורכי המציאות : קרי, הזמן הרב החולף מגמר הבנייה ועד למועד רישום הבית כבית משותף. במהלך תקופה זו נבנות לא אחת תוספות בנייה ומתבצעים שינויים במבנה הבית, שלא תמיד עולים בקנה אחד עם חוק התכנון והבנייה.
תשתית
תשתית כלל המערכות האיזוריות שמניחה רשות לקראת בנייה, כגון : ביוב, חשמל ומים, כמו גם כבישי-גישה לאיזור ולמגרש. בעיות תשתית מתעוררות לרוב כאשר משנים את ייעודה של קרקע מחקלאות למגורים. לקיומה של תשתית בשטח המיועד לבנייה משקל רב בשיקולי היזם בבואו לרכוש את המגרש, מאחר שהנחתה אורכת זמן רב, במיוחד אם מדובר בשטח של פרדסים וכד' (ראה אגרת פיתוח, פיתוח).
חזור מעלה