מילון המושגים השלם של אתר הדירה בתחום שיפוץ, בניה ועיצוב הבית
חיפוש מושגים א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
נמצאו 60 מושגים
ת"י IS No 10451045
התקן מגדיר רמת בידוד תרמית נדרשת לכל אלמנט בבית. ההתנגדות התרמית באה לידי ביטוי על-ידי RESISTENT )R) שהוא העובי חלקי הלמדא (מקדם מוליכות תרמי). התקן הוא מינימליסטי ומגדיר מהי רמת הבידוד לכל אלמנט בבניין באזורים השונים בארץ. התקן נולד כתוצאה מבעיות של עובש, שנגרם מקונדנסציה (עיבוי). התקן מדבר על בידוד תרמי בחורף בגלל נושא העיבוי, ולא מטפל בבידוד בקיץ - בנוחות התרמית. החישוב של ת"י 1045 הוא על פי משקל מרחבי של אלמנט קיר וחלוקה לפי אלמנט סופג ולא סופג.
ת.ב.ע
ראה תוכנית בניין עיר
תא בקרה INSPECTION MAN - HOLE
מתקן מבטון יצוק באתר או מגלילי בטון טרום, המוצב מעל לקווי ביוב או ניקוז במרחקים מסוימים או בכל שינוי בכיוון שלהם, קטן ככל שיהיה, כדי לאפשר כניסת אדם לטיפול בקו. המתקן מצויד במכסה מסוגים שונים (קל, בינוני, כבד). מכסה תא הבקרה יכול להיות מבטון או מפלדה והוא תמיד בולט מעט מעל פני הקרקע.
תאורה טבעית מקובצת NATURAL LIG
כיפה עשויה פוליקרבונט קשיח, בקוטר "10"-16, מורכבת על כל סוגי הגגות ומחדירה את אור השמש פנימה לתוך חלל החדר באמצעות מגברי אור (רפלקטורים).
תבניות FORMWORK
מבנה זמני עשוי מלוחות עץ או פלדה המשמש ליצירת תבנית עבור יציקת בטון בקורות, קירות, רצפות תלויות, חגורות וכד. לאחר התקשות הבטון, הטפסות מפורקות ומטופלות לשימוש חוזר. כשמדובר בבטון חשוף חזותי, הטיפול בטפסות דורש מיומנות והקפדה מיוחדות. פעמים רבות משתמשים בחומר שומני, כדוגמת שמן פשתן כדי להקל על הפרדת התבנית מהבטון היבש.
תוואי כביש או דרך
סימון על מפה של כביש או דרך, העוברים בסמוך למגרש נשוא המפה, או חוצים אותו. לכל אחד מסוגי התוואים סימון משלו, והם מונים בין השאר: כביש ראשי, אוטוסטרדה, דרך פנימית, כביש גישה, שביל, דרך עפר וכד'. סימון תוואים מבוצע במפות מכל הסוגים, לרבות מפה טופוגרפית, מפה מצבית, מפת מדידה ואחרות.
תוכניות עבודה WORKSHOP DRAWING
תוכניות מפורטות המתרגמות את רעיונותיהם של המתכננים השונים (האדריכל, הקונסטרוקטור, היועצים) ומאפשרות למבצע להוציא לפועל את עבודתו. קנה המידה המקובל של התוכנית הוא 1:50, כשפרטים מסובכים משורטטים בקני מידה של 1:10 ,1:25 ואפילו לפעמים 1:1. בתוכניות אלו מפורטים כל הפרטים הדרושים להעמדת המבנה על פי חוק ותקן. בתוכנית יופיעו: כל המידות, החומרים והפרטים המיועדים להיבנות. יש תוכנית עבודה מותאמת לכל קבלן, למשל לקבלן החשמל יש תוכנית עבודה שמציינת את כל מיקומי החשמלים, מידותיהם וכו.
תוכניות קונסטרוקציה
STRUCTURAL DRAWINGS תוכנית בדרך כלל בקנה מידה - של 1:50, כשהפרטים הם בקנ"מ 1:25 או 1:10, שבה מופיעים כל האלמנטים הקונסטרוקטיביים של המבנה, כגון עמודים, קורות, תקרות למיניהן, כולל פירוט סידור מוטות הברזל וקוטרם.
תוכנית אב MASTER PLAN
תוכנית הבאה לפרט את הייעוד של איזור מסוים ואת עקרונות התכנון בו. היא מביעה עקרונות אדריכליים, קונסטרוקטיביים וחברתיים. לדוגמה תוכנית אב לשיקום שכונות שהמבנים, השבילים והשטחים הירוקים מתוכננים בה על פי עיקרון של שיתופיות ואינטגרציה
תוכנית אינסטלציה
INSTALLATION DRAWINGS תוכנית המפרטת את כל נקודות אספקת המים לבניין ואת התוויית מעבר הצנרות בבניין. על פי תוכנית האינסטלציה יעביר קבלן האינסטלציה את הצנרות בבניין וימקם את כל האלמנטים הקשורים בהעברת מים, נוזלים וגזים, כגון: ברזים (מים וגז) אסלות, מקלחונים וכו.
תוכנית ארכיטקטונית
שרטוטי תוכנית הבניין, לרבות חזיתות וחתכים, פרטי בניין שונים, מדרגות, רשימת עבודות נגרות, אלומיניום, מסגרות וכד', המהווים בסיס לביצוע העבודות החל בשלד וכלה בריצוף.
תוכנית ביוב SEWERAGE PLAN
תוכנית המפרטת את כל נקודות שופכין-דלוחין וניקוז בבניין ואת אופן התחברותם לרשת הביוב העירונית.
תוכנית בינוי
תוכנית שתכליתה יידוע רשויות התכנון והבנייה מראש בדבר בקשות להיתרי בנייה שיוגשו להן, לרבות תמונה כוללת שי הבניינים שעומדים להקימם בשטח. לתוכניות אלה אין מעמד חוקי כשלעצמן, אלא רק כדי להביא לידי ביצוע הלכה למעשה את הקבוע בתוכנית המפורטת (ראה תוכנית מפורטת).
תוכנית בניין עיר (תב"ע)
TOWN PLANNING PLAN מכלול הפרטים השונים לגבי איזור מסוים המגדירים את המותר והאסור לתכנון ובנייה, כגון ייעוד הקרקע, קווי בניין ועוד. התב"ע היא שילוב של כל התוכניות הנ"ל: - תוכנית מתאר ארצית אשר קובעת את התכנון של כל שטחי המדינה. - תוכנית מתאר מחוזית אשר קובעת כיצד לבצע את תוכנית המתאר הארצית. - תוכנית מתאר מקומית אשר קובעת את מנגנוני הפיקוח על פיתוח הקרקע המקומית. - תוכנית מפורטת אשר קובעת הוראות לכל עניין שיכול להיות נושא לתוכנית מתאר מקומית, וכן בדבר חלוקת הקרקעות וכיוצא בזה.
תוכנית בניין ערים נקודתית
(ת.ב.ע. נקודתית) תוכנית שמכין אדריכל - לבקשת הבעלים או היזם לחלקה המצויה בתחום תוכנית בניין מאושרת. התוכנית מוגשת לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ושם היא נבדקת. אם אינה נוגדת במידה ניכרת את הת.ב.ע. הקיימת לאיזור, ואין בה כדי לפגוע בסביבה, היא זוכה באישור. לאחר שהוועדה המקומית מאשרת ת.ב.ע. נקודתית היא מפרסמת אותה בעיתונות ומעל לוחות המודעות כדי לאפשר לנוגעים בדבר להגיש התנגדויות. אם לא מתקבלות התנגדויות - מאושרת התוכנית על פי התכנון המוצע, בתוספת שינויים שיש להכניס בה לבקשת הרשות המקומית, אם היו כאלה.
תוכנית הגשה לקבלת היתר בנייה
PLAN ACCOMPANYING APPLICATION FOR CONSTRUCTION PERMIT קובץ מסמכים המוגש לרשות המקומית על ידי הקבלן/יזם לשם קבלת היתר בנייה, בהם: 1. מפת סביבה, שבה מסומנים גושים וחלקות סמוכים ודרכים, ומודגשת החלקה, נשוא התוכנית. 2. מפה מצבית, המראה את כל העצמים הקיימים בחלקה)ראה מפה מצבית). 3. חישוב שטחים - תשריט סכימטי של היחידות, לרבות מידותיהן, ציון שטחים עיקריים ושטחי שירות במבנה (ראה שטח עיקרי, שטחי שירות, תשריט). 4. תוכניות המבנה - תוכנית כל קומה, לרבות גגות. 5. לפחות שני חתכים של המבנה המתוכנן. 6. תשריטי חזיתות המבנה. 7. לפי הצורך - חזית רחוב רציפה. 8. מידות כלליות של המבנה, מידות פנים של כל חלל, לרבות עובי קירות; מקלטים, וכל חלק בניין, כנדרש על ידי הג"א; קווי רשת מודולרית)לפי הצורך), צנרת טלפון, ציוד כיבוי אש, פתחי מילוט ושחרור עשן. 9. נסח טאבו מעודכן שבו מצוינים שמות בעלי הנכס. 01. חתימתם של כל בעלי הקרקע ובעלי זכות בנכס על תוכנית ההגשה, לרבות מינהל מקרקעי ישראל, במקרה שמדובר בקרקע שבה יש למינהל חלק בזכויות הבעלות. 11. תשלום מקדמה על חשבון אגרת בנייה)מעין דמי-טיפול בבקשה). במקרה שמגיש הבקשה הוא תאגיד או חברה בע"מ, יש לצרף גם את מסמכי החברה ואישור של רואה-חשבון או עורך-דין לקיום החברה, כמו גם פירוט שמותיהם של מורשי החתימה בחברה.
תוכנית חלקות
תוכנית מדידה, שמכין מודד מוסמך, המתארת את גבולות החלקות באיזור נשוא המדידה, ומצורפת בין שאר המסמכים אל הבקשה להיתר בנייה. מפה זו משמשת גם לצורכי רישום החלקות בלשכת רישום מקרקעין (ראה גם בקשה להיתר בנייה, טאבו, מפת מדידה).
תוכנית מגרש LOT PLAN
תוכנית של מגרש תחום, שבה מופיעות המידות הגיאומטריות של המגרש, כולל או לא כולל קווי גובה.
תוכנית מימון לפרויקט מקרקעין
רשימה שמכינים היזמים ובה הם מפרטים : 1. הסכום שאותו יש לגייס למימוש הפרויקט. 2. מקורות מימון לפרויקט. 3. שיעור ההון העצמי ושיעור ההון הזר. 4. שיעורי הריבית וההצמדה (למדד המחירים או לדולר) שישולמו למוסד המממן. 5. הסדרי פירעון עם המוסד המממן (ראה גם מנוף פיננסי).
תוכנית מיתאר
קיימים 3 סוגי תוכנית מיתאר: ארצית, מחוזית ומקומית. ככל שהתוכנית ספציפית יותר, כבולים מתכנניה בתוכנית הרחבה יותר. קרי, התוכנית המקומית חייבת לעמוד בתנאי התכנון של התוכנית המחוזית, ואילו על התוכנית המחוזית להתיישב עם אמות-המידה שנקבעו בתוכנית הארצית.
חזור מעלה