1. הדירה
  2. קורסים וסדנאות
  3. הנדסת סביבה
הנדסת סביבה
התוכנית מיועדת להעמיק את היסודות ההנדסיים והפיסיקו-כימיים של הסביבה בנושאים של זיהום אויר, טיפול במים, שפכים ופסולת מוצקה, ודגש על בעיות הסביבה בישראל. מבין נושאי הלימוד: מבוא למזהמי אויר, מטאורולוגיה של זיהום אויר, איכות אויר, תהליכי טיפול במים ושפכים עירוניים ותעשייתיים וכו'.
לקבלת פרטים, נא למלא את הטופס:
שתף:
מוסד: טכניון
אורך הקורס: ארבעה חודשים
מיקום: חיפה
טלפון:
עלות:
חזור מעלה