תלונה נגד קבלן

רוצים להגיש תלונה נגד קבלן? באפשרותכם לעשות זאת באמצעות טופס תלונה רשמי אותו יש רק למלא ולהגיש עם כל המסמכים הרלוונטיים. כדי לעשות זאת על הצד הטוב ביותר, לפניכם כל המידע החיוני לו תזדקקו.

עבודות בנייה ושיפוצים נערכות מסביב לשעון וכמעט ללא תקלות ברוב המקרים. אולם למרבה הצער, לעיתים כן ישנם קבלנים אשר אופן פעולתם פוגעת במוניטין של אחרים, וכדי להגן על הצרכנים קיימים חוקים ותקנות בתחום. חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 1969 ותקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשמ"ט 1988 נועדו כדי להגן על הציבור בנושאים הקשורים לתחום הבנייה והשיפוצים ולסייע בפתרון סוגיות כמו חוסר שביעות רצון ותלונות אודות השירותים שניתנו. תלונה נגד קבלן ניתן להגיש למשרד הבינוי והשיכון ליחידת רשם הקבלנים.

באילו מקרים תוגש תלונה כנגד קבלן?

תלונות כנגד קבלנים יכולים להגיש בעלי דירות, כאשר התלונה מתייחסת לדירה וכן וועד הבית כאשר התלונה נוגעת לרכוש משותף. על פי רוב תוגש תלונה כאשר הקבלן עמו עבדתם נכשל במילוי תנאי ההסכם עליו חתם ועל כן הפר אותו. בין העילות לתלונה בגין הפרת חוזה נמצאות סוגיות כמו איחור מסירת הדירה, אי רישום הדירה בטאבו או באופן כללי אי קיום מה שהובטח בחוזה. מלבד הפרת חוזה ניתן להגיש תלונות הנוגעות לפן ההנדסי והטכני. כך למשל אם בתקופת הבדק המקובלת או הקבועה בהסכם הקבלן עבר על הנהלים המקובלים או שנתגלה כי ביצע עבודות לקויות ברמת איכות נמוכה אפשר ורצוי להגיש על כך תלונה.

איך מגישים את התלונה?

הגשת התלונה תתבצע בשלבים הבאים:

  1. יש לפנות בכתב אל הקבלן וליידע אותו בנושא התלונה טרם הגשתה למשרד השיכון והבינוי.
  2. תלונה הנוגעת לדירה תוגש רק על ידי בעלי הבית ותלונה הנוגעת לרכוש משותף תוגש רק על ידי וועד הבית שנבחר לתפקיד.
  3. יש למלא טופס תלונה נגד קבלן של משרד הבינוי והשיכון באופן ברור וקריא על כל הפרטים הנחוצים.
  4. אל התלונה יש לצרף כל מידע, מסמך או חוות דעת שיש ברשותכם ומוכיח את נכונותה, לרבות חוות דעת של מהנדס, העתק חוזה, התכתבויות ביניכם לבין הקבלן ועוד.
  5. את התלונה יש לשלוח למשרד הבינוי והשיכון בדואר רשום כאשר מומלץ לשמור לעצמכם עותק של הנוסח המקורי.
מה חשוב לדעת?

לפני שממלאים תלונה יש לקחת בחשבון שהטיפול בתלונה יהיה במישור המשמעתי בלבד, לא יחרוג מהנושאים המועלים בה וממסגרת החוק והתקנות ואין לראות בו הליך של בוררות. כלומר תפקידו של הרשם אינו להכריע במחלוקת בין הצדדים לחוזה והטיפול בתלונה אינו מיועד כדי לפתור סכסוכים או מחלוקות בין קבלנים לבעלי הנכס. יתרה מכך הרשם אינו מטפל בתלונות אשר מתנהל דיון בגינן בבית המשפט וכן אינו מטפל במחלוקות כספיות בין הקבלן לבין בעלי הנכס או הדיירים. בכל מקרה, בעת ניסוח התלונה מומלץ להיוועץ ולהיעזר בבעל מקצוע מומחה (כמו למשל מומחה למשפט כאשר התלונה נוגעת להפרת הסכם או מומחה להנדסה כאשר התלונה נוגעת לנושאים טכניים) בגלל העובדה שלאחר הגשתה לא ניתן יהיה להוסיף נושאים חדשים.

שימוש בתלונה נגד קבלן הנו באחריותם הבלעדית של הצדדים לחוזה. מובהר כי לאתר הדירה אין כל אחריות באשר לחוזה המצורף וכי החוזה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

חזור מעלה