הסכם לתכנון כולל של מבנה

חוזה חינמי להורדה להורדת הסכם לתכנון כולל של מבנה
לצפייה בהסכם לתכנון כולל של מבנה
שימוש בהסכם לתכנון כולל של מבנה הנו באחריותם הבלעדית של הצדדים לחוזה. מובהר כי לאתר הדירה אין כל אחריות באשר לחוזה המצורף וכי החוזה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
חזור מעלה