הסכם לתכנון קונסטרוקציה

חוזה חינמי להורדה להורדת הסכם לתכנון קונסטרוקציה
לצפייה בהסכם לתכנון קונסטרוקציה
שימוש בהסכם לתכנון קונסטרוקציה הנו באחריותם הבלעדית של הצדדים לחוזה. מובהר כי לאתר הדירה אין כל אחריות באשר לחוזה המצורף וכי החוזה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
חזור מעלה