הסכם לביצוע עבודות ריצוף וכלים סניטאריים

חוזה חינמי להורדה להורדת הסכם לביצוע עבודות ריצוף וכלים סניטאריים
לצפייה בהסכם לביצוע עבודות ריצוף וכלים סניטאריים
שימוש בהסכם לביצוע עבודות ריצוף וכלים סניטאריים הנו באחריותם הבלעדית של הצדדים לחוזה. מובהר כי לאתר הדירה אין כל אחריות באשר לחוזה המצורף וכי החוזה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
חזור מעלה