הסכם עם מפקח לפיקוח צמוד באתר הבנייה

שימוש בהסכם עם מפקח לפיקוח צמוד באתר הבנייה הנו באחריותם הבלעדית של הצדדים לחוזה. מובהר כי לאתר הדירה אין כל אחריות באשר לחוזה המצורף וכי החוזה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

חזור מעלה