הסכם לביצוע עבודות איטום ? אופציה שנייה

חוזה חינמי להורדה להורדת הסכם לביצוע עבודות איטום ? אופציה שנייה
לצפייה בהסכם לביצוע עבודות איטום ? אופציה שנייה
שימוש בהסכם לביצוע עבודות איטום ? אופציה שנייה הנו באחריותם הבלעדית של הצדדים לחוזה. מובהר כי לאתר הדירה אין כל אחריות באשר לחוזה המצורף וכי החוזה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
חזור מעלה