הסכם לביצוע עבודות איטום ? אופציה שנייה

שימוש בהסכם לביצוע עבודות איטום ? אופציה שנייה הנו באחריותם הבלעדית של הצדדים לחוזה. מובהר כי לאתר הדירה אין כל אחריות באשר לחוזה המצורף וכי החוזה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

חזור מעלה